Cyklosporin A v léčbě suchého oka − systematický přehled a metaanalýza

12. 10. 2016

Práce publikovaná v časopisu Cornea přináší systematický přehled a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily účinek lokálně aplikovaného cyklosporinu A v porovnání s placebem.

Cyklosporin A (CsA) je jako imunomodulátor považován za potenciálně účinný lék v léčbě syndromu suchého oka jakožto jednoho z nejčastějších očních problémů. Přestože mechanismus vzniku syndromu suchého oka ještě není zcela objasněn, existuje již řada důkazů, které naznačují, že vzniká na podkladě cytokiny a receptory zprostředkovaného zánětlivého procesu postihujícího jak slznou žlázu, tak i povrch oka. Protože se výsledky publikovaných randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily účinek a bezpečnost CsA u různých typů syndromu suchého oka, lišily, vypracovali autoři prezentované práce systematický přehled a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií.

Metodika analýzy a její zjištění

Výzkumníci vyhledali randomizované kontrolované studie publikované po roce 1990 v následujících zdrojích: Medline, Embase, Cochrane library a ClinicalTrials.gov. Všechny zařazené studie porovnávaly lokálně aplikovaný CsA v léčbě syndromu suchého oka s placebem. Hodnocen byl index choroby povrchu oka, čas do roztržení slzného filmu nebo Schirmerův test. Pro vyhodnocení rizika zkreslení byl použit Cochraneův test.

Autoři práce zařadili do své analýzy 12 randomizovaných kontrolovaných studií, které zahrnovaly data celkem o 3034 očích u 1660 jedinců. Po lokální léčbě CsA bylo pozorováno statisticky významné zlepšení v bodování času do roztržení slzného filmu a Schirmerova testu s anestezií. Skóre indexu onemocnění povrchu oka a Schirmerova testu bez anestezie se nezlepšila.

Závěr

Závěrem autoři práce konstatovali, že CsA aplikovaný lokálně může účinně léčit syndrom suchého oka, zvláště v souvislosti s poraněním spojivky. Nicméně by měly být provedeny další studie s větším počtem účastníků s různými klinickými typy syndromu suchého oka, aby bylo možné zjistit účinek a omezení právě pro různé klinické typy syndromu suchého oka.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Zhou X. Q., Wei R. L. Topical cyclosporine A in the treatment of dry eye: a systematic review and meta-analysis. Cornea 2014 Jul; 33 (7): 760−767.Štítky
Oftalmológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa