Metformin zlepšuje u žen se syndromem polycystických ovarií pravidelnost menstruačního cyklu i hormonální a metabolický profil

23. 3. 2018

Autoři nedávno publikované studie zjistili, že podávání metforminu vede u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS) již během prvních 6 měsíců léčby ke zlepšení pravidelnosti menstruačního cyklu, snížení body mass indexu (BMI), hladiny testosteronu a luteinizačního hormonu (LH). Tento výzkum se od předchozích podobných prací liší tím, že do něj byly zařazeny nejen ženy obézní nebo s nadbytkem androgenů, ale i ženy s PCOS s normální hmotností a normálními hladinami testosteronu.

Metodika studie

Výzkumu se účastnilo 119 žen s PCOS, metformin užívaly 2 roky. Autoři je rozdělili do 4 skupin podle BMI a hladin testosteronu a sledovali dlouhodobý vliv metforminu na jejich zdravotní stav, hlavně co se týče pravidelnosti menstruačního cyklu.

Výsledky

Z výsledných zjištění plyne, že mezi jednotlivými skupinami pacientek byly v závislosti na BMI a hladině testosteronu ve výsledcích léčby rozdíly. Ženy s PCOS ve skupině s nadváhou i ve skupině s normální hmotností měly již v prvních 6 měsících pravidelnější menstruační cyklus, snížené hodnoty BMI i nižší hladiny testosteronu a LH. Další stratifikace ukázala, že ženy s normální hmotností se zvýšenou hladinou testosteronu zaznamenaly během prvních 6 měsíců nejvyšší míru zlepšení (poměr šancí [OR] 7,21; 95% interval spolehlivosti [CI] 2,35–22,17), zatímco obézní pacientky s normálními hladinami testosteronu dosáhly pravidelného cyklu až po 12 měsících (OR 0,63; 95% CI 0,47–0,77).

Diskuse

Důvod pro rozdílnou odpověď mezi skupinou s vyšším BMI vs. s vyšším testosteronem není zcela jasný, obecně se však u PCOS BMI a hladina testosteronu považují za dva oddělené faktory. Platí, že štíhlé ženy s PCOS mají často zvýšenou hladinu LH, zatímco obézní ženy s PCOS mají větší tendenci k inzulinové rezistenci. Testosteron je pak považován za faktor ovlivňující pravidelnost menstruace. Metformin jako inzulinový senzitizér má u pacientek s PCOS pozitivní účinky na vyšší hladinu glykémie, testosteronu, ovariální steroidogenezi, menstruační cyklus, krevní tlak a míru úspěšného otěhotnění.

Závěr

Metformin byl během 24měsíční léčby spojen se zlepšením v pravidelnosti menstruačního cyklu a normalizací hormonálního profilu u žen s PCOS s nadváhou i normální hmotností. Většina parametrů dosáhla maximální odpovědi po 6 měsících léčby a poté již byly stabilní. Rozdíly ve výsledcích léčby u pacientek podle BMI a hladiny testosteronu mohou sloužit jako vodítko pro lékaře před zahájením léčby.

(epa)

Zdroje: 
1. Yang P. K., Hsu C. Y., Chen M. J. et al. The efficacy of 24-month metformin for improving menses, hormone and metabolic profiles in polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2018 Jan 9, doi: 10.1210/jc.2017-01739 [Epub ahead of print].
2. McCall B. Long-term metformin in PCOS benefits women of all weights. Medscape > News & Perspective 2018 Jan 23. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/891653Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa