Zemřel MUDr. Pavel Jerie – skvělý lékař, internista a kardiolog


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2019; 65(1): 63-64
Kategorie: Osobní zprávy

Zemřel skvělý lékař, internista, kardiolog a klinický farmakolog MUDr. Pavel Jerie, který patřil do generace lékařů, kteří zakládali v 60. letech odborné ambulance – on konkrétně kardiologickou ambulanci v Ústí nad Labem. Pod tlakem událostí roku 1968 musel (jako mnoho ostatních) emigrovat. Připomeňme si životní dráhu tohoto vynikajícího lékaře.


MUDr. Pavel Jerie se narodil 9. prosince 1927 v Praze. Lékařskou fakultu Karlovy univerzity studoval v Praze, promoval 19. prosince 1951. Již během lékařských studií pracoval v letech 1947–1951 v Biologickém ústavu Karlovy univerzity. Po promoci v letech 1952–1956 pracoval na Interním oddělení nemocnice v Mostě a záhy se rozhodl věnovat kardiologii. V roce 1955 složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. Od roku 1956 do roku 1969 pracoval na Interním oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. V letech 1957, 1961 a 1965 absolvoval stáže v Ústavu chorob oběhu krevního. V lednu 1958 úspěšně složil atestaci z kardiologie a cévních chorob u obávané trojice zkoušejících profesorů Klementa Webera, Jana Broda a Františka Herlese.

Dr. Pavel Jerie se stal jedním z prvních krajských kardiologů, a to v Severočeském kraji, v Ústí nad Labem. V tomto městě by jistě dál působil, kdyby nedošlo k osudné okupaci Československa v srpnu roku 1968. Pavel Jerie se aktivně angažoval v Pražském jaru a stal se členem předsednictva nové Lékařské společnosti založené v Brně v červnu roku 1968, jejímž členem byl také MUDr. F. Kriegel. Ze všech jeho prací té doby jmenujme především učebnici Kardiologie praktického lékaře (obr), která se těšila velké oblibě nejen u praktických lékařů, ale sloužila též pro všechny lékaře, kteří se připravovali na atestaci z interny. Tato publikace se dočkala i 2. doplněného vydání. V letech 1962–1968 také přednášel kardiologii na pobočce IPVZ (tehdy ÚDL) v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem.

Po srpnových událostech emigroval se svou rodinou do Švýcarska a po řadě obtíží zakotvil v Basileji, v klinickém výzkumném oddělení farmaceutické společnosti Sandoz (nyní součást společnosti Novartis). Pavel Jerie aktivně vedl v Basileji některé studie s novými antihypertenzivy, především s centrálně působícím antihypertenzivem guanfacinem, o němž přednášel např. na 8. světovém kardiologickém kongresu v Tokiu. Klinické zkušenosti s guanfacinem pak uveřejnil v British Journal of Clinical Pharmacology. V roce 1989 mu bylo uděleno ocenění Distinguished Leadership Award za zásluhy o vývoj léků proti hypertenzi.

Bylo zásluhou Pavla Jerieho, že se v Československu ralizovala první prospektivní dvojitě slepá, klinická studie o vlivu inhibitoru ACE spiraprilu v léčbě chronického srdečního selhání. Domlouvali jsme tu studii tehdy s Pavlem spolu dohromady. Studie se pak zúčastnilo 17 fakultních pracovišť z České a Slovenské republiky, od Plzně až po Košice. Rád a jistě i ostatní účastníci studie, které se účastnila všechna česká a slovenská kardiologicky orientovaná pracoviště, vzpomínáme na schůzky řešitelů studie konané v Praze, které jsme spolu s Pavlem vedli. Pavel Jerie tak stál u počátků léčby chronického srdečního selhání inhibitory ACE.

Pavel Jerie se po listopadu roku 1989 často objevoval na kongresech České kardiologické společnosti a také České společnosti pro hypertenzi. Rád diskutoval a jeho příspěvky znamenaly vždy obohacení diskuse. Četl pravidelně české časopisy, včetně Vnitřního lékařství.

Pavel Jerie byl také jmenován čestným členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hyper­tenzi. V posledních letech se stal také členem redakční rady Časopisu lékařů českých. Zůstal tak „jednou nohou“ doma a jsme tomu rádi.

Dr. Pavel Jerie zemřel 29. října 2018 ve Švýcarsku ve věku nedožitých 91 let. Mnozí z nás jsou Pavlovi vděčni za mnohé poučení nejen o kardiologii, výzkumu léků, ale hlavně za jeho přátelství. Milý Pavle, za všechny kardiology a internisty od Ústí po Brno, Prahu a Košice a další města nevyjímajíce, nikdy nezapomeneme, co jsi pro československou kardiologii a internu vykonal.

Čest Tvé památce!

Jiří Vítovec a Michal Fejfuša

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

jiri.vitovec@fnusa.cz

I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

iweb3.fnusa.cz

Vybrané publikace MUDr. Pavla Jerieho

  1. Jerie P. Kardiologie praktického lé­kaře. SNZL: Praha 1964; 1968 (2nd ed).
  2. Jerie P. Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky. Academia: Praha 2009. Edice Paměť 21. ISBN 978–80–200–1710–9.
  3. Jerie P. Clinical experience with guanfacine in long-term treatment of hypertension. Part I. Efficacy and dosage. Br J Clin Pharmacol 1980; 10(Suppl 1): 37S–47S.
  4. Jerie P. Clinical experience with guanfacine in long-term treatment of hypertension. Part II. Adverse reactions to guanfacine. Br J Clin Pharmacol 1980; 10(Suppl 1): 157S-164S.
  5. Jerie P. Long-term evaluation of therapeutic efficacy of guanfacine. Am J Cardiol 1986; 57(9): 55E-59E.
  6. Jerie P, Kremer HJ. RENPRESS‘R‘,SANDOPRIL‘R‘ (SPIRAPRIL/TI 211–950). Summary of Chemical, Pharmacological and Clinical Properties. Cor Vasa 1992; 34(1): 82–87.
  7. Widimský J, Kremer HJ, Jerie P et al Czech and Slovak Spirapril Intervention Study (CASSIS). A randomized, placebo, and active-controlled, double-blind multicentre trial in patients with congestive heart failure. Eur J Clin Pharmacol 1995; 49(1–2): 95–102.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2019 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa