Za profesorem MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2019; 65(1): 65-66
Kategorie: Osobní zprávy

Úterý 27. listopadu 2018 bylo posledním dnem života významného internisty, endokrinologa a emeritního předsedy České lékařské společnosti prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., který zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Jaroslav Blahoš se narodil 30. června 1930 v Horažďovicích. Pocházel z rodiny advokáta. Na gymnáziu studoval ve Strakonicích, a když se jeho rodiče přestěhovali do Prahy, dokončil gymnázium v Karlíně. Až ke konci studia se rozhodl pro medicínu. To již byl hudebníkem s vlastní skupinou, ve které hrál na klavír a na tahací harmoniku. Když nebyl přijat v roce 1949 na pražskou lékařskou a ani na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, odešel studovat medicínu do Plzně, kde byla nově zřízena lékařská fakulta. Na ní také v roce 1955 absolvoval. Dostal umístěnku do Františkových Lázní, a tam se vrátil i po vykonání základní vojenské služby. V roce 1959 získal po konkurzu místo v Endokrinologickém ústavu u doc. Karla Šilinka. Tam pracoval celkem 10 let. Z tohoto ústavu byl vyslán v roce 1961 na pomoc rozvojovým zemím do Etiopie. Po návratu do Prahy odjel na stipendium v roce 1967 na endokrinologické pracoviště do Paříže na Hôpital de la Salpetriere k prof. Klotzovi. Zde pracoval na problematice kalcitoninu a kostního metabolizmu a věnoval se také tyreoidologii.

V 70. letech minulého století byl na stážích v Leedsu, v Uppsale a v Tokiu. Rovněž absolvoval další pobyty v Paříži a byl zván na lékařské sjezdy v Evropě i v Americe. Počátkem 70. let 20. století přešel do nemocnice Pod Petřínem, kde pak působil po profesoru O. Gregorovi jako přednosta interní kliniky a profesor 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stal se docentem (roku 1977) a po obhájení doktorátu (roku 1982) profesorem vnitřního lékařství (roku 1986). Po zrušení kliniky přešel do Ústřední vojenské nemocnice do Střešovic, kde byl od roku 1994 přednostou interní kliniky Vojenské lékařské akademie. V roce 1997 po zrušení kliniky zřídilo mu vedení ÚVN ve Střešovicích speciální oddělení pro endokrinologii a osteocentrum.

Na jaře roku 1990 byl zvolen předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP). Na celostátních sjezdech ČLS JEP byl opakovaně znovu zvolen a funkci vykonával až do roku 2015. Významně se zasloužil také o obnovu Lékařské komory. Podrobný popis jeho profesního života je uveden např. v knize s názvem S poselstvím medicíny v labyrintu světa, která byla vydána v roce 2008 v nakladatelství Galén, a v knize s názvem Střípky z lékařské brašny, vydané nakladatelstvím Triton v Praze roku 2014.

Prof. Jaroslav Blahoš si cenil nejvíce těchto poct: v letech 1999–2000 byl prezidentem World Medical Association (Světová lékařská organizace), v roce 2001 mu prezident Havel udělil Medaili Za zásluhy o Český stát“, třetí významnou poctou bylo jmenování Rytířem české legie (roku 2002) Francouzské republiky prezidentem Jacque­sem Chiracem (v roce 2008 pak povýšení na důstojníka Řádu čestné Legie). Dalším významnými poctami byly v roce 1993 Cena J. E. Purkyně a v roce 2008 jmenování Rytířem českého lékařského stavu České lékařské komory.

K jeho 80. narozeninám napsal místopředseda České lékařské společnosti J. E. P. dnes již zesnulý prof. Miloš Hájek: „Shrneme-li životní pouť dnes oslavovaného osmdesátníka pana profesora Blahoše, můžeme říci, že šel životem šťastně, udělal velký kus vědecké, léčebné a pedagogické práce, publikoval řadu medicínských knih a pro Českou republiku vykonal přímo kolosální profesní reprezentaci v zahraničí. Je to skutečný lékař diplomat, má příjemné a nekonfliktní jednání, vyniká přátelskou kolegialitou. Můžeme mu jako tradičnímu nestraníkovi a demokratu popřát, aby mu vydrželo zdraví do dalších desetiletí a aby se mohl radovat z vykonané úctyhodné práce pro český i světový stav.“ Zdraví vydrželo prof. J. Blaho­šovi ještě osm let.

K úmrtí profesora Blahoše přišla na sekretariát České lékařské společnosti řada kondolencí, dopisů a hezkých slov. Z dopisu předsedy Slovenské lékařské společnosti prof. Jána Brezy cituji: „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil mimořádně vzácný člověk, dlouholetý předseda a čestný předseda ČLS JEP. Prof. Jaroslav Blahoš se trvale zapsal do historie České i Slovenské lékařské společnosti. Patřil k elitě českého národa. Dílo, které vytvořil, jeho myšlenky a postoje, mají trvalou hodnotu a jsou aktuální pro současnost i budoucnost.“

V říjnu roku 2018 byl prof. J. Blahoš slavnostně uveden do Síně slávy Slovenské lékařské společnosti – toto ocenění za něho převzal jeho blízký přítel doc. Václav Vyskočil.

Na výuku profesora Blahoše vzpomínají především studenti 2. lékařské fakulty. Na této fakultě kandidoval po roce 1990 i na funkci děkana. Žáci prof. Gregora se scházeli tradičně ve Spolku přátel Oty Gregora. Jeho další žák, doc. J. Osten, vykládal na Bulovce jednou při velké vizitě nějakou příhodu o profesorech Gregorovi a Blahošovi a najednou se vztyčil jeden pacient a povídá: „Toho já znám, ten si hrál u nás v Horažďovicích na zámku s paní kněžnou.“ Prof. Blahoš je čestným občanem Horažďovic. Prof. J. Škrha vzpomíná, jak poprvé viděl prof. Blahoše v dětství na koncertech s rodiči. Já jsem se seznámil se jménem pana profesora Blahoše až při studiu učebnice Endokrinologie Blahoš – Bleha vydané v roce 1979. V roce 2015 jsem požádal Jaroslava Blahoše o napsání úvodníku k pamětem doc. O. Blehy s titulem Endokrinolog vzpomíná. Přesný a ve vydávání knih až pedantský profesor Blahoš zde vzpomíná, jak přišel na kliniku za doc. Blehou vystresovaný tím, že propásli všechny termíny nakladatelství a hrozí odložení vydání knihy o dva roky. Ve vypjaté situaci však doc. Bleha řekl: „Kolego, podívejte, jak krásně zapadá slunce. Je to jako, když jsme přijížděli lodí do Kantonu“. Otakar Bleha byl podobně jako Jaroslav Blahoš velký cestovatel. Nakonec stihli knihu dokončit a stali s velkými přáteli.

Organizační schopnosti prof. Blahoše, jeho publikace a přednášky, jeho diskusní příspěvky i jeho specifický humor nám budou všem velmi chybět.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

stepan.svacina@lf1.cuni.cz

předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

www.cls.cz


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2019 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa