Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc. oslavil 90. narozeniny!


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2019; 65(1): 60
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc., se narodil 13. listopadu 1928 v Jehnicích u Brna v rodině zaměstnance ČSD. Obecnou školu vychodil v Chrlicích, reálné gym­názium pak vystudoval v Brně, maturoval v roce 1948. V letech 1948–1953 studoval lékařskou fakultu tehdejší UJEP v Brně. Od začátku studií pracoval jako volontér, později odborný asistent na Anatomickém ústavu LF a na Farmaceutické fakultě. Zde se pod přísným vedením prof. Žlábka a dalších vynikajících odborníků věnoval kromě pedagogické práce již také i výzkumné činnosti. Po promoci v roce 1953 zůstává na Anatomickém ústavu, kde působil až do roku 1956 jako odborný asistent. Poté se rozhodl odejít z teoretického ústavu na klinický obor – vnitřní lékařství. Přišel na II. interní kliniku FN u sv. Anny – zde zprvu pracoval jako sekundární lékař a po atestaci z vnitřního lékařství se stal samostatným ambulantním lékařem.

Jako vedoucí anatomicko-histologické laboratoře Anatomického ústavu prof. Žlábka měl Ivo Dvořák možnost si také osvojit principy a technické zkušenosti s různými laboratorními přístroji (RTG, tenzometry aj). Zkušenosti z teoretického pracoviště později plně využil na II. interní klinice při řešení zejména kardiologické problematiky.

S prostředím kliniky se seznámil zásluhou svých přátel – kolegů prof. Štejfy a doc. Mocka. V jejich pracovní skupině pak pokračoval ve výzkumné práci, jmenovitě při řešení klinicko-patologické korelace změn koronárního řečiště, lokalizace a charakteru ischemických oblastí u nemocných po infarktu myokardu, které podstatně přispěly ke specifikaci a zavedení syndromologické jednotky – tzv. inter­mediálního koronárního syndromu.

Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1962 a stal se samostatně pracujícím lékařem. V roce 1963 se pak přihlásil na nabídku Ministerstva zdravotnictví na expertízu do Tunisu, kde zastával funkci vedoucího lékaře v městečku Gafsa (l´Hopital régional de Gafsa). Po návratu z Tunisu koncem roku 1967 se vrátil na II. interní kliniku a po krátké době přešel do školství a byl jmenován odborným asistentem II. interní kliniky.

Začátkem roku 1968 začal budovat na II. interní klinice laboratoř preventivní kardiologie jako jednu z prvních v republice. Mezi priority patřilo zavedení časné rehabilitace nemocných po prodělaném infarktu – tedy ještě v době, kdy se tato metoda považovala za rizikovou. Prio­ritně u nás zavedl a vypracoval metody izometrického zátěžového vyšetření handgripem k odhalení časných stadií hypertenze a ke kontrole její léčby.

V roce 1972 dokončil a obhájil kandidátskou disertační práci „Pracovní test v diagnostice bolestivého koronárního syndromu“. V roce 1972 se na základě rozhodnutí tehdejšího přednosty kliniky prof. Hendricha stal vedoucím SVOČ na katedře II. interny. V průběhu 20 roků, během nichž se této činnosti věnoval, prošlo klinikou na 35 studentů SVOČ. Jejich pracovní výsledky dokazují četná vynikající umístění na výročních konferencích SVOČ, ať již v kolech fakultních, tak i na úrovni celostátní a mezinárodní. Z této skupiny studentů jsou k dnešnímu dni 3 univerzitními profesory, 3 docenty, 4 primáři, 4 špičkoví specialisté v interních oborech a 3 vynikající soukromí lékaři.

V roce 1979 získal Ivo Dvořák docenturu, v roce 1985 doktorát věd, v roce 1986 profesuru v oboru vnitřnío lékařství. V roce 1991 byl jmenován po prof. Klabusayovi přednostou II. interní kliniky FN u sv. Anny, v roce 1996 předal kliniku doc. Zichovi.

Zvláštní kapitolu jeho klinické práce a výzkumu představuje činnost přednosty interního oddělení v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostišti u Velkého Meziříčí, kde působil od června roku 1997 do poloviny roku 2003.

Není možno neuvést, že Ivo Dvořák byl dlouholetým členem redakční rady časopisu „Vnitřní lékařství“ a „Slovenská kardiológia“. Prof. Dvořák je držitelem celé řady medailí a ocenění, mezi jinými zlaté pamětní medaile Lékařské fakulty UJP z roku 1988, jubilejní zlaté medaile MU Brno (1994) a medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost (1994).

Známe prof. MUDr. Ivo Dvořáka, DrSc., mnoho a mnoho let. Setkali jsme se s ním už jako studenti medicíny během studí na brněnské lékařské fakultě. Již tehdy zaujal studenty svými pedagogickými schopnostmi. Pod vedením prof. Dvořáka na II. interní klinice vyrostl celý tým velmi schopných mladších vědeckých pracovníků, asistentů a docentů, kteří spolu s prof. Dvořákem důstojně reprezentovali odbornou úroveň II. interní kliniky nejen na domácích, ale i zahraničních sjezdech a konferencích. Pod jeho vedením se II. interní klinika stala důstojným reprezentantem a pokračovatelem brněnské internistické školy, založené prof. Vanýskem a prof. Sieberem.

Prof. Dvořák se aktivně podílel i na činnosti České internistické společnosti spoluprací na koncepci oboru vnitřní lékařství a jeho podoborů, vypracování systému postgraduální přípravy a prakticky při zabezpečování atestačních zkoušek I. a II. stupně z vnitřního lékařství.

Z osobních vlastností si vedle nezdolného životního elánu, vitality a dobrých organizačních schopnosti u prof. Dvořáka ceníme také jeho zanícení pro prosazování nových koncepcí, neutuchajícího smyslu pro humor a vysoce kolegiálního a přátelského vztahu ke spolupracovníkům na klinice i mimo ni.

Hodně zdraví a optimizmu i do dalších let, pane profesore!

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

miroslav.soucek@fnusa.cz

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

www.muni.cz


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2019 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa