Pracovní výjezdní zasedání Andrologické sekce České urologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně v New Yorku 13.–16. 9. 2007


Autoři: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Působiště autorů: předseda ČUS ČLS JEP
Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(3): 73-75

V posledních 2 letech jsme v České medicíně zaznamenali velmi dynamický nástup a rozvoj činnosti andrologické sekce české urologické společnosti ČLS JEP. Byly to zejména 2 mezinárodní andrologické kongresy v Praze - Štiříně a dále založení nového časopisu evropského formátu v gesci české redakce, časopisu European Andrology. Druhý zářijový víkend letošního roku přibyla další nevšední akce této sekce.

Poprvé se totiž konalo výjezdní zasedání Andrologické sekce. A byl to výjezd hned do zámoří, na půdu věhlasných newyorských univerzit. Garantem odborného programu a tím, kdo díky osobnímu kontaktu s prof. Walshem pomohl zajistit spojení i s prof. Schlegelem a prof. Padúchem z Rockefellerské univer­zity, byl prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., který je koordinátorem andrologické sekce ve Výboru ČUS ČLS JEP. Spoluorganizátory výjezdního zasedání, na nichž ležela celá tíha a rozsah organizačních záležitostí včetně dostatečného finančního zajištění a spojení se zástupci diplomatického sboru čR a s krajany, byli kolegové MUDr. Vladimír Sobotka a MUDr. Jiří Heráček.

Pracovní výjezdní zasedání začalo hned ve čtvrtek za pár hodin po příletu uvítacím večerem v Bohemian National Hall, v české národní budově v prostorách Bo­he­mian Benevolent and Literary Association (BBLA) - adresa: Bohemian National Hall, 321-325 East 73rd Street, New York, NY 10021. K budově se dostanete např. metrem linkou č. 6, dále ze stanice 68th Street - Hunter College nebo ze stanice 77th Street (obě na Lexington Avenue). Budovu najdete mezi 1st Avenue a 2nd Ave­nue. česká národní budova (Bohemian National Hall) je více než sto let starý objekt situovaný v části Upper East Side na Manhattanu (východní 73. ulice, č. 321-325), který byl v minulosti centrem československého krajanského života v New Yorku. Jde o jednu z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významný symbol působení čechů v USA. Objekt navrhl v novorenesančním stylu německý architekt William C. Frohne. New York byl vždy jedním z tradičních sídel české krajanské komunity, zvláště pak koncem 19. století, kdy si imigranti pro svůj nový domov našli místo v horní části Manhattanu, mezi 65. a 78. ulicí. Tomuto prostoru se začalo říkat Little Bohemia - Malé čechy. Zastřešující organizace českých spolků BBLA - Bohe­mian Benevolent and Literary Association v rodící se české čtvrti postavila v roce 1896 ze sbírek krajanů českou národní budovu, která se pak stala centrem českého krajanského života a pomáhala dál pěstovat tradice české kultury.

Pracovní výjezdní zasedání Andro­lo­gické sekce české urologické společnosti JEP zahájili oficiální hosté - generální konzulka čR v USA paní Haika Kaiserová, pan Joseph Balaz - president BBLA a zástupce krajanů prof. Vlado Simko. čeští organizátoři se připojili svými proslovy. Následné večeře se zúčastnilo asi 40 po­zvaných krajanů, většinou lékařů, z nichž někteří pracují ve vedoucích pozicích zdravotnických zařízení v NY University, Cornell's University, Columbia University nebo Rockefeller University.

Páteční celý den se odehrával v prostorách Rockefellerovy Univerzity. The Rockefeller University byla založena v roce 1901, dnes má tento mamut biome­di­cín­ského výzkumu rozkládající se na new­yorském kampusu více než 70 laboratoří s více jak 2 000 pracovníky.

Vědecký program výjezdního zasedání Andrologické sekce moderoval spolu s prof. Pacíkem prof. Padúch, šéf andrologické skupiny na urologické klinice prof. Schlegela na Cornell's University, který celý program koordinoval ze strany amerických kolegů. V pátečním vědeckém programu dále přednášeli též pracovníci Population Council a z Weill Medical College. Přednosta tamější urologické kliniky, Peter N. Schlegel podal fundovaný a rozsáhlý přehled novinek v klinice i ve výzkumu z jeho urologické kliniky. Mohli jsme si připomenout dlouhý seznam známých jmen, významných odborníků a zařadit je na konkrétní pracoviště, do týmu, který jsme měli možnost krátce osobně poznat. Osobně mě zaujala jím prezentovaná mikroskopická operační technika TESE s dlouhou incizí tunica albuginea v avaskulární zóně dovolující nadstandardně extenzivní exploraci kanálků varlete, vedoucí k výraznému zlepšení výsledků při získávání spermií (např. i při tzv. Sertoli cell syndrome only nebo po předchozích MESA/TESE pokusech apod). Drtivá většina dalších prací byla orientována na problematiku mužské infertility. Např. urolog prof. M. Hardy prezentoval vliv ftalátů na spermiogenezi, prof. G. Hunicut z Population Council referoval o výzkumu proteinu septinu a důležitosti anulu u spermií, molekulární bioložka dr. A. Mielnik přednášela o screeningu mikrodelecí chromozómu Y a o jejich klinických důsledcích.

V polední přestávce jsme byli pozváni do auly Rockefellerovy univerzity na tradiční páteční polední koncert, tzv. TRI-I NOON recitál. Série těchto poledních pátečních koncertů byla založena v roce 1986 profesorem biofyziky, prof. A. Mauro. Spojení 3 institucí (Tri-I), The New York Hospital/Cornell University Medical College, Memorial Sloan-Kattering Cancer Centre a The Rockefeller University nejen k vědecké práci, ale i k povznesení ducha studentů, lékařů, pedagogů, vědců i pacientů bylo vskutku imponující. Koncert trval necelou hodinu a vystoupila na něm v klavírním recitálu mladá ruská pianistka A. Polonsky. Samozřejmě hrála na nástroji z newyorské dílny rodiny Steinway and sons.

V odpoledním bloku vědeckých prezentací důstojně zastoupil renomovaného androloga prof. Goldsteina jeho doktorand dr. H. H. Kim videoprezentací jeho ope­rač­ních postupů v andrologii. Mimo jiné zde předvedl 4vrstvou techniku šestiuzlové sutury při VVA (vazo-vazo anastomóze) atd. Problematiku erektilní dysfunkce přednášel prof. J. Mulhall, nyní již člen týmu prof. Schlegela a dále s ním byla vedena zasvěcená diskuse. Součástí výjezdního zasedání byla prohlídka několika laboratoří spolupracujících s prof. Padúchem a ostatními přednášejícími v našem programu v oblasti andrologie. Kdo čekal odlidštěné automatizované prostory tu a tam s robotem dohlížejícím na práci počítačů byl zklamán. Potkali jsme tam kolegy ochotné odpovídat na naše dotazy, kolegy obklopené mnoha papíry, šanony, laboratorním náčiním a přístroji v pořádku připomínající čilý badatelský život.

Sobotní blok přednášek se odehrával již jen v českém národním domě. Zde již převažovaly přednášky českých účastníků včetně např. stručného vhledu do historie české andro-urologie, přehledu operační léčby erektilní dysfunkce aplikací penilních protéz, rozborem příčin a incidence erektilní dysfunkce po radikální cystektomii, byla přednesena perfektní přednáška z dílny genetiků o preimplantačním aneuploidním screeningu a genetickém poradenství a o vyšetřování chromozomů a chromatinu spermií. Z přednášek hostů byly pozoruhodné zejména velmi zajímavá a perfektně dokumentovaná prezentace prof. Lučákové z Columbia University k tématu patofyziologie, diagnostiky a léčby pánevní bolesti i u mužů a dále přehledný referát prof. Padúcha, androloga urologické kliniky Cornell University k té­ma­tu substituce testosteronu. Celá akce byla vyhodnocena a slavnostně ukončena v pozdním sobotním odpoledni a měla ne­formální pokračování při setkání s předsedou BBLA opět v českém národním domě.

Je mojí milou povinností, a navíc tak činím rád, abych na tomto místě organizátorům 1. výjezdního zasedání Androlo­gic­ké sekce čUS, prof. D. Pacíkovi, dr. V. Sobot­kovi a dr. J. Heráčkovi poděkoval a také blahopřál k úspěšné přípravě a průběhu nejen vědeckého ale i společenského programu této akce. Ocenil jsem, že to bylo setkání mezioborové, jehož se zúčastnili nejen urologové, ale i genetici, gynekolog, gastroenterolog, nejen kliničtí pracovníci, ale i vědečtí pracovníci.

Jsem přesvědčen, že se při výjezdním zasedání Andrologické sekce ČUS ČLS JEP podařilo to, co si od začátku přál její koordinátor prof. Pacík, a sice, že pro české odborníky zajímající se o výzkum v andrologii byl vytvořen „most“, most k velmi kvalitnímu zdroji vědeckých informací a to, zda zůstane i nadále „průjezdný“, záleží už jen na nás.

Doufám, že ho využije více kolegyň a kolegů, než ho využilo při letošním výjezdním zasedání v New Yorku.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

předseda ČUS ČLS JEP


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 3

2007 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa