Druhý Český a mezinárodní andrologický kongres v České republice


Autoři: MUDr. Libor Zámečník;  Febu
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(3): 76-77

Již tradiční český a mezinárodní androlo­gický kongres přivítal účastníky 2. ročníku ve sluncem zalitém Štiříně ve dnech 3.–5. května 2007. Záštitu nad touto akcí opět přijaly česká urologická společnost ČLS JEP, Akademie věd ČR, 3. LF UK a FNKV v Praze a LF MU v Brně, které na kongresu zastupovali jejich vrcholní představitelé. Na organizaci se velkou měrou podílely také urologické a andrologické centrum Androgeos a sanatorium Pronatal z Prahy.

O rozsahu a dnes už také o věhlasu akce vypovídá i skutečnost, že se nejen rozrostl vědecký výbor, (který počtem 18 členů pokryl všechna odvětví na kongresu diskutovaná a zároveò i velkou část regionů Čech a Moravy), ale také počet pozvaných přednášejících ze zahraničí, kterých bylo 9 a přijeli ze Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie a Francie. Zaregistrováno bylo letos 214 účastníků, z toho 56 sester.

Odborná jednání byla rozdělena do cel­kem 17 sekcí (čistý jednací čas byl 16 hod a 15 min). Novinkou tohoto ročníku byla také sekce sester, jejíž součástí byly jak ucelené přednáškové bloky s nejnovějšími informacemi o poruchách erekce, infertili­tě a jejím řešení a karcinomu prostaty, tak i jednotlivé příspěvky sester.

Vědecký výbor zařadil k ústní prezen­taci celkem 58 přednášek a příspěvků. Vskutku jen zdánlivě nesourodě mohlo vypadat spojení prací odborníků na infertilitu a reprodukční medicínu, endokrino­lo­gů, genetiků, andrologů, urologů a onko­logů. I tentokrát bylo několik přednáš­kových bloků věnováno diagnózám a léčbě napříč obory: genetika, preimplantační genetická diagnostika, prostata a hormony, chronická pánevní bolest, mužská infer­tilita, spermatogeneze, andropauza. I letos byla část programu věnována kvali­tě reprodukční medicíny a jejímu zajištění v praxi. Novinkou byla sekce korektivní chirur­gie zevního genitálu (pohledem gynekologa a urologa) - oboru, který s se­bou nese řadu léčebných, ale také este­tických zákroků, a tím i otázek etických a právních, které je a bude nutno v běžné praxi řešit.

Za zmínku jistě (kromě jiného) stojí odborné sympozium firmy Ferring - Léčiva, které se věnovalo představení transdermální formy testosteronové suplementace, tedy nové formy léčby mužského hypogonadizmu.

Celý kongres probíhal na vysoké od­bor­né úrovni a v opravdu přátelské atmosféře. A za to všem organizátorům (zvláště prezidentovi kongresu MUDr. Heráčkovi a sekretáři MUDr. Sobotkovi) jistě patří dík. Nesporným oceněním snah organizátorů a vlastně celé české andrologie byla nabídka učiněná prostřednictvím prof. Eberhardta Nieschlaga, který byl hostem kongresu a je členem European Academy of Andrology, na založení jednoho z tzv. Training Centres této organizace v české republice. Žádné pracoviště z české repub­liky není prozatím v této organizaci zařazeno; v Evropě je celkem 24 center.

Dík patří také sponzorům, kteří umož­nili hladký průběh jednotlivých sponzoro­vaných sekcí a vlastně celé akce v důstoj­ném prostředí a při vysoké kvalitě. Vyvrcholením jednotlivých jednacích dnů byly společenské večery, které svou rozmanitostí a odlišností vyhovovaly účastníkům různého zaměření: O zahájení se v den úvod kongresu postaralo kvalitní Nosticovo kvarteto a příjemným rozptý­lením v rámci druhého společenského večera bylo duo Těžkej Pokondr (stejně vitální, jako je vitální česká andrologie).

Již nyní se lze těšit na III. ročník andrologického kongresu, který v příštím roce proběhne ještě na Štiříně (pro další ročníky totiž organizátoři slibují výrazné změny).

Pro zájemce o další informace a eventuální spolupráci v oblasti andrologie v rámci české urologické společnosti čLS JEP uvádím webové stránky: www.andrologickasekce.cz.

Dalším odkazem je kontakt na nový časopis European Andrology: www.europeanandrology.eu, jehož redakční rada se nyní tvoří a v němž byla publikována abstrakta kongresu.

MUDr. Libor Zámečník, FEBU

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2

e-mail: libor.zamecnik@lf1.cuni.cz


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 3

2007 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa