Kvíz


Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(3): 119

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost se podílet na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s. rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít, není-li členem čUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen čUS, získá letenku na 23. výroční kongres EAU, který se v roce 2008 bude konat v Miláně.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Muži trpící předčasnou ejakulací obvykle

 • a) udávají normální frekvenci pohlavního styku.
 • b) netrpí úzkostí spojenou s pohlavním stykem.
 • c) udávají snížení libida.
 • d) udávají narušené uspokojení ze sexuálního vztahu.

2. PDE-5-inhibitory

 • a) byly v léčbě předčasné ejakulace jednoznačně prokázány jako efektivní ve srovnání s placebem.
 • b) nejsou efektivní v léčbě předčasné ejakulace.
 • c) mohou být efektivní v léčbě získané předčasné ejakulace, která je sekundární k časné erektilní dysfunkci.
 • d) mohou být v léčbě předčasné ejakulace bezpečně užity u mužů užívajících preparáty obsahující nitráty, pokud netrpí erektilní dysfunkcí.

3. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s užíváním PDE-5-inhibitorů jsou

 • a) zrakové poruchy.
 • b) bolest v zádech.
 • c) bolest hlavy.
 • d) návaly horka.

4. Snížení nežádoucích zrakových účinků u tadalafilu ve srovnání s vardenafilem a sildenafilem je důsledkem nižší specificity pro

 • a) PDE-2.
 • b) PDE-3.
 • c) PDE-6.
 • d) PDE-11.

5. Jediný alfablokátor schválený pro užití v kombinaci s tadalafilem je

 • a) doxazosin.
 • b) terazosin.
 • c) tamsulosin.
 • d) alfuzosin.

6. Kombinované podání PDE-5-inhibitoru a nitroglycerinu je nebezpečné pro možnost vzniku

 • a) hypotenze.
 • b) hypertenze.
 • c) ventrikulární tachykardie.
 • d) asystolie.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 30. 11. 2007 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FNBrno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 3

2007 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa