Editorial


Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(3): 4
Kategória: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

dostává se k Vám podzimní číslo Urologických listů s tématikou andrologickou a já doufám, že se vydavateli podařilo vydání zrealizovat tak, abyste ho měli v rukou do konání Pracovní konference ČUS.

V souvislosti s andrologií bych se s Vámi, i jako koordinátor Andrologické sekce ČUS, rád podělil o některá fakta. O explozivním vývoji andrologie celosvětově není třeba příliš hovořit. Výborné je, že vývoj, který probíhá podobným tempem i u nás, se podařilo udržet pod příslovečným deštníkem oboru urologie. A to již zdaleka všude není pravda a urologie je bohužel konfrontována s nemalými odstředivými tendencemi.

Počet členů Andrologické sekce ČUS narostl od května 2005 z 89 na současných 201 členů (tedy o 151 %). Její internetové stránky www.andrologickasekce.cz a www.czechandrology.eu navštívilo jen za prvních 5 měsíců tohoto roku 2 536 návštěvníků, kteří si prohlédli 11 025 stránek a reprezentuje to 1 085 IP adres. I když byla zprovozněna sekce Mužská neplodnost a Klientská sekce, design i funkčnost webové stránky chceme ještě více zdokonalit a vylepšit.

2. český a mezinárodní andrologický kongres, který proběhl 3.–5. 5. 2007 (www.andrologickykongres.cz, www.congressofandrology.eu) opět na zámku Štiřín prokázal, že se v loňském roce nejednalo pouze o bombastickou jednorázovou akci, ale o vědeckou akci vysokých kvalit, v neposlední řadě navštívenou významnými mezinárodními experty. Abstrakta z kongresu jsou publikována nejenom v novém internetovém časopise European Andrology (www.europeanandrology.cz, www.europeanandrology.eu ) a jsou on-line volně přístupná, ale také v International Society of Andrology Virtual Library. A tak jsem rád, že pro všechny naše urology jejich český překlad přinášíme i v Urologických listech. Kongres měl poprvé svoji sekci pro střední zdravotnické pracovníky a byl poprvé začleněn mezi oficiální akce International Society of Andrology. Ještě významnější je, že na kongres bylo zaregistrováno 214 účastníků a co je patrně nejdůležitější, že se ho pod již zmíněnou organizační „taktovkou“ urologie zúčastnili odborníci všech mezioborových specializací. Více a blíže o něm naleznete ve zprávě kolegy Zámečníka v tomto čísle.

13. 9.–16. 9. 2007 se uskutečnilo pracovní zasedání Andrologické sekce ČUS a společně s experty z Cornell University v New Yorku jsme vytvořili „most“ nejenom mezi kontinenty, ale i našimi společnostmi. Více informací o této bez nadsázky výjimečné akci se dočtete také v tomto čísla z pera prezidenta ČUS profesora T. Hanuše. V roce 2008 proběhne kongres opět ve Štiříně a v roce 2009 bude organizován výjimečně v rámci 9th International Congress of Andrology v Barceloně v podobě „českého dne“. Není to snad dost důvodů se na tyto akce těšit, a pokud jste se jich zatím nezúčastnili, tak je navštívit a třeba přispět i aktivní prezentací?

O tom jak je andrologie pestrá a různorodá svědčí i toto číslo, v němž je andrologie jediným pojítkem a společným jmenovatelem. Zasahuje totiž až na molekulární úroveň a do oblasti vývoje savců (Pěknicová, Stárka), ukazuje, jak lze genetické vyšetření smysluplně implikovat do klinické praxe (Gaillyová), ukazuje také, že v této souvislosti není anatomie uzavřenou a strnulou disciplínou (Šedý), přináší zatím velmi ojedinělý přehledný pohled na současné možnosti mužské antikoncepce a výhled do budoucna (Heráček), blízkou a reálnou perspektivu genetických možností léčby erektilní dysfunkce (Zámečník), přehledný a aktuální pohled na hormonální a gene­tické změny stárnoucího muže (Beharka) i na to, jak je substituce testosteronem u této kategorie mužů bezpečná či riziková (Marenčák). Pohled i zásah operatéra urologa do oblasti andrologie v podobě možností řešení kontroverzního onemocnění Peyronieho choroby přináší kolega ze SRN se svým mentorem z USA a známým světovým expertem v provádění implantací penilních protéz (Zumbe, Wilson), zdokonalení operační techniky a její vliv na možnost zachování erektilní funkce po radikální prostatektomii z různých zorných úhlů (Khamzin, Záleský) i vliv operace varikokély na změny spermiogramu v čase (Nussir). Vedle již zmíněné zprávy a abstrakt kongresu ve Štiříně, naleznete české překlady komentářů andrologických článků z Current Medical Literature pod vedením profesora J. Fitzpatricka. Vzhledem k rozsahu, který je dán bohatostí tématu, jsme se rozhodli překlad aktualizovaných Guidelines EAU týkajících se andrologie vydat jako suplementum tohoto čísla Urologických listů v samostatném sešitě, který od nás během krátké doby obdržíte.

Věřím, že se aktualizované redakční radě našeho časopisu (rozšířené již od minulého čísla o nové habilitované odborníky docenta Študenta z urologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice a docenta Zachovala z pražské Thomayerovy nemocnice) podařilo připra­vit zajímavé čtení, kde skoro každý si najde něco co ho bude zajímat.

Následující zimní číslo jsme se rozhodli věnovat tématu onkologie.

Dalibor Pacík


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 3

2007 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa