Erratum


Erratum

AIM:
Aim of study was on the basis of the analysis dead victims with blunt trauma evaluated the role of thorax trauma as cause of mortality.

METHODOLOGY:
In this study were analysed dead polytrauma patients with blunt trauma in period 2010–2012.Were chosen group of 210 patients. Thorax trauma were found in 178 (85 %) of victims. We analysed cause of death, mechanism of injury and number of intrathoracic injuried complications of dead victims.

RESULTS:
From all victims were 139 (66 %) after road traffic accidents, 65 (31 %) falls accounted 65 (31 %) and 6 (3 %) with working trauma. Thoracic trauma directly accouts 101 (48 %) of the deaths due to trauma. Thoracic trauma is a contributing factor to others 78 (37 %) of death in patients with blunt trauma (mostly with serious craniocerebral injuries). As primary cause of mortality was bleeding from injuries of lung (laceration and contusion) in 93 patients, heart (rupture and contusion) in 72 , thoracic aorta (rupture) in 47 victims and injuries of others large intrathoracic vessels were in 17 dead. In victims with thoracic trauma as contributing factor of death were laceration or contusion of lung in 63 cases, contusion of heart in 14 patients with serious injuries of chest wall (flail chest, sternal fracture)

DISCUSSION:
Immediate mortality in polytrauma patients was significantly increasing with serious thoracic injuries. Same one in the place of accident and in early postinjuried period after admission in the hospital. Serious thoracic trauma was presented as second most frequent cause of mortality (35 %). Futher as one from others causes of the injuried death (35 %). It corresponded with our result of study, where serious thoracic trauma is besides craniocerebral injuries most frequent cause of mortality.

CONCLUSIONS:
Serious blunt thorax trauma is frequent cause of immediate and early death.

KEY WORDS:
Blunt thoracic trauma, cause of the death.


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 22., 2014, č.2

Souhrn

CÍL:
Cílem studie bylo na základě analýzy zemřelých zraněných s tupým poraněním zhodnocení role hrudního traumatu jako příčiny letality.

METODIKA:
Do studie byly zařazeni zranění s tupým traumatem, kteří zemřeli v roce 2010–2012. Z pitevních protokolů byla vybrána skupina 210 zraněných. Z celkového počtu byl poraněn hrudník u 178 (86 %) zraněných jako sdružené poranění v rámci polytraumatu. Provedena analýza příčiny úrazu, typu poranění, rozsahu nitrohrudních úrazových komplikací u zemřelých po tupém poranění hrudníku.

VÝSLEDKY:
Z celkového počtu 210 zemřelých zraněných s tupým poraněním bylo 139 (66 %) po dopravní nehodě, 65 (31 %) po pádu z výše a 6 (3 %), kde k poranění došlo při práci. Poranění hrudníku jako primární příčina úmrtí bylo zjištěno u 101 (48 %) zemřelých .U 78 (37 %) zemřelých zraněných z jiných příčin (nejčastěji kraniocerebrální poranění) bylo zjištěno sdružené poranění hrudníku, které se podílelo na závažnosti traumatu. Jako primární příčina úmrtí spojená s vykrvácením bylo nejčastěji prokázáno poranění plíce (lacerace a kontuze) u 93 zemřelých, srdce (ruptura a kontuze) u 72, aorty (ruptura) u 47 a poranění dalších nitrohrudních velkých cév (ruptura) u 17 zemřelých. U sdruženého poranění hrudníku, jako u jedné z dalších příčin letality, bylo vedle poranění plíce (lacerace, kontuze) u 63 prokázáno poranění srdce (kontuze) u 14 zraněných závažné poranění skeletu hrudníku (bloková zlomenina žeber a zlomenina sterna).

DISKUZE:
Závažné poranění hrudníku významně zvyšuje časnou úmrtnost u polytraumatu, a to jak na místě úrazu, tak i v průběhu časného poúrazového období po přijetí do nemocnice. Poranění hrudníku je většinou uváděno jako druhá nejčastější příčina úmrtí (až v 35 %) a dále jako jedna z dalších příčin se podílí na letalitě u dalších až 35 % zraněných. Tomu odpovídají i výsledky naší studie, kde závažné hrudní trauma je vedle kraniocerebrálního poranění nejčastější příčinou letality.

ZÁVĚR:
Závažné tupé poranění hrudníku je častou příčinou okamžité a časné úmrtnosti.

Klíčová slova:
Tupé poranění hrudníku, příčina úmrtí.

Vážení čtenáři,

v čísle 4/12 našeho časopisu byl zveřejněn příspěvek Poranění hrudníku jako příčina úmrtí u tupého traumatu (Thoracic trauma as cause of the death in blunt injuries) autorů 1František Vyhnánek, 2Jiří Hladík z pracoviště 1Traumatologické centrum Chirurgická klinika, 2Ústav soudního lékařství FNKV a 3. LF UK Praha (Traumatological Centre, Department of Surgery, 2Insitute of forensic medicine, Faculty hospital Královské Vinohrady, 3.Faculty of Medicine, Charles University Prague), kde omylem nebyly vloženy tabulky a grafy.

Za chybu se redakce časopisu Úrazová chirurgie omlouvá jak autorům, tak čtenářům.

Tab. 1. Tupé poranění hrudníku - příčina úmrtí (2010–2012)
Tupé poranění hrudníku - příčina úmrtí (2010–2012)

Tab. 2. Počet zemřelých s tupým poraněním podle věku (n = 210)
Počet zemřelých s tupým poraněním podle věku (n = 210)

Graf 1. Příčina úrazu u tupého traumatu (n= 210) v %
Příčina úrazu u tupého traumatu (n= 210) v %

Tab. 3. Tupé poranění hrudníku - primární příčina úmrtí (n=101)
Tupé poranění hrudníku - primární příčina úmrtí (n=101)

Graf 2. Tupé poranění hrudníku – primární příčina úmrtí (výskyt poranění jednotlivých orgánů v %) (n=101)
Tupé poranění hrudníku – primární příčina úmrtí (výskyt poranění jednotlivých orgánů v %) (n=101)

Tab. 4. Sdružené tupé poranění hrudníku u zemřelých z jiných příčin (n = 78)
Sdružené tupé poranění hrudníku u zemřelých z jiných příčin (n = 78)

Graf 3. Sdružené tupé poranění hrudníku u zemřelých z jiných příčin úmrtí (výskyt poranění jednotlivých orgánů v %, n= 78)
Sdružené tupé poranění hrudníku u zemřelých z jiných příčin úmrtí (výskyt poranění jednotlivých orgánů v %, n= 78)


Štítky
Chirurgia všeobecná Traumatológia Urgentná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa