Za profesorem MUDr. Jaroslavem MAYZLÍKEM, CSc.


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 19., 2011, č.1

Zcela nečekaně nás 8. března 2011 navždy opustil profesor MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.

Celým svým profesionálním životem se zapsal do historie Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě, kde stál u zrodu její Lékařské fakulty OU.

Dovolte několika řádky připomenout jak profesní kariéru tohoto vynikajícího chirurga, tak i moudrého a laskavého člověka.

Narodil se ve vesnici, která se jmenuje Poruba a je uprostřed Moravy, nedaleko města Hranice, v místech známých jako Moravská brána. V Hranicích získal vzdělávací propustku k vysokoškolskému  vzdělání, maturoval zde v roce 1952. V dalším historickém městě Moravy, v Olomouci, pokračoval ve studiu, vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Již během studia se zajímal o medicínu hlouběji než  běžní studenti, pracoval jako pomocná vědecká síla u známého ortopeda prof. Dr. Arnolda Pavlíka a také v té době publikoval svou první odbornou práci Klippel-Feilův syndrom, která byla ohodnocena na studentské celostátní konferenci jako nejlepší práce.

Svou chirurgickou dráhu, jak bylo jeho přáním, zahájil v nemocnici v Hranicích a o rok později již působil na chirurgickém oddělení tehdejší Závodní nemocnice Vítkovických železáren. Byla to jistě tvrdá a přínosná škola všeobecné chirurgie. Během této doby získal chirurgickou atestaci prvního i druhého stupně (1962, 1968).

V roce 1970 odešel na chirurgické oddělení tehdejšího KÚNZ v Ostravě Zábřehu, jež vedl primář doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. Pod jeho vedením pokračovala specializace prof. MUDr. Mayzlíka na cévní chirurgii. Dalším významným datem je rok 1983, kdy získal na mateřské univerzitě  hodnost kandidáta věd. Dizertační práce byla na téma Chirurgická prevence plicní embolie. Jeho vědecko pedagogická práce mohla pokračovat až po sametové revoluci v roce 1989, habilitoval v roce 1994 v Olomouci, a v roce  1999 byl jmenován profesorem  chirurgie.

Když byla v Ostravě  v roce 1993 zřizována Zdravotně – sociální fakulta Ostravské univerzity, patřil k jejím zakladatelům. Netajil se názorem, že  Ostravě by slušela  lékařská fakulta, společenské podmínky však tehdy tuto vizi neumožnily.

Na vrcholu oficiálních ocenění práce profesora Mayzlíka je nepochybně čerstvé čestné členství ve flebologické společnosti v říjnu 2004, dále čestné členství v angiologické společnosti  a především ocenění Chirurgickou společností, která na mezinárodním českém chirurgickém kongresu v Pardubicích a Hradci Králové v září letošního roku udělila prof. Dr. Mayzlíkovi prestižní Maydlovu medaili.

Dovolím si citovat z dopisu, jímž doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., tehdy předseda České chirurgické společnosti udělení medaile oznamuje:

„Toto ocenění  Vám bylo uděleno pro Vaši vysokou morální a lidskou kvalitu, nezvyklou kultivovanost  projevu, výjimečné chirurgické mistrovství a celoživotní nelehkou práci předního chirurga a vysokoškolského učitele. Dokázal jste téměř dokonale spojit vysoké chirurgické mistrovství a laskavost moudrého člověka.“

Co se za těmito vysoce oceňujícími slovy skrývá? Třeba to, že soubory a sestava pacientů, jež pan profesor Mayzlík operoval, patří ve srovnání  se sestavami  uváděnými v odborné  literatuře  k největším na světě a vytváří zásadní příspěvek do světového fondu cévní chirurgie. Nebo třeba knižní publikace „Chirurgická prevence plicní embolie“, vydaná v roce 1989. Scénáře k lékařským didaktickým filmům, na 50 položek tzv. citačního indexu, jediného alespoň trochu objektivního  kritéria  úspěšnosti a účelnosti  publikační činnosti. Dále 330 přednesených referátů, přednášek a příspěvků a 300 časopiseckých publikací a recenzí o odborných knihách.

K tomu, aby se mohl  profesor Mayzlík plně věnovat své  práci mu dopomáhalo jeho rodinné zázemí, paní Dr. Jarmila Mayzlíková a také dcera Barbora, dnes již lékařka, na níž byl velice pyšný.

Měl jsem příležitost poznat  MUDr. Mayzlíka již jako hotového chirurga v roce 1968, kdy jsem nastoupil po promoci na chirurgické oddělení Závodní nemocnice Vítkovické železárny. Byl typický tím, že byl viděn velmi často se svazkem odborných časopisů z nemocniční knihovny. Po letech, kdy jsme se opět potkali na Chirurgické klinice v Ostravě-Porubě, byl to ten stejný Dr. Mayzlík, se svazkem časopisů a se zájmem o vědu, o nové věci v cévní chirurgii, všeobecné chirurgii, ale i v celé medicíně. Jeho nevšední chtivost poznávat, vytrvalá potřeba se soustavně sebevzdělávat  je vzorem pro nás ostatní.

Odchod pana profesora MUDr. Jaroslava Mayzlíka, CSc. zarmoutil jak nás kolegy a kolegyně, tak i jeho pacienty.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Traumatologické centrum FN Ostrava

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Chirurgická klinika FN Ostrava


Štítky
Chirurgia všeobecná Traumatológia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa