Hallux flexus – dôsledok poúrazového zakliesnenia šľachy flexor hallucis longus v mieste zlomeniny tíbie


Hallux Flexus – The Result of Posttraumatic Entrapment of the Flexor Hallucis Longus Tendon in the Tibial Fracture Site

Entrapment of flexor hallucis longus after tibial fracture is very rare. We present a case of entrapment of flexor hallucis longus in a case of 36 years old male, who sustain an open tibial fracture. Fracture was stabilised with intramedullary nail. As a conseqence of entrapment of FHL hallux flexus was presented. After release of FHL in musculotendinous junction full range of motion in interphalangaela joint of hallux was obtained .

Key words:
entrapment of flexor hallucis longus – tibial fracture


Autoři: R. Burda;  R. Morochovič;  M. Kitka
Působiště autorů: Klinika úrazovej chirurgie, Košice, Slovensko, prednosta prof. Kitka M., Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 7, s. 466-467.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Zakliesnenie šľachy dlhého flexora palca (FHL) po otvorenej zlomenine predkolenia je veľmi zriedkavé. Prezentujeme prípad 36-ročného pacienta, u ktorého sa po otvorenej zlomenine predkolenia vytvoril hallux flexus ako dôsledok zakliesnenia FHL v muskulotendinoznom prechode. Po uvoľnení FHL zo zrastov dochádza k reštitúcii plného pohybu v interfalangeálnom zhybe palca.

Kľúčové slová:
zakliesnenie šľachy dlhého flexora palca – zlomeniny predkolenia

ÚVOD

S masívnym rozšírením intramedulárnej fixácie zlomenín tíbie sa dostávame do kontaktu s komplikáciami, ktoré neboli zaznamenané, alebo sú veľmi zriedkavé. Za takúto neobvyklú komplikáciu možno považovať aj vznik hallux flexus ako dôsledok zakliesnenia FHL.

KAZUISTIKA

Pacient pred 2 rokmi utrpel otvorenú zlomeninu predkolenia Gustillo Anderson II, ktorá bola fixovaná intramedulárnou osteosyntézou. Ambulantné vyšetrenie vyhľadal pacient pre obtiaže s obúvaním topánok.

Pri vyšetrení bolo zrejmé flekčné postavenie v interfalangeálnom zhybe palca nohy, ktoré nevymizlo ani, plantárnej flexii v členku, pričom pokiaľ bol členok v neutrálnej pozícii, toto sa ešte prehĺbilo.

Obr. 1. Postavenie palca – hallux flexus v neutrálnej pozícii členka Fig. 1. The toe’s position – hallux flexus in the neutral joint position
Postavenie palca – hallux flexus v neutrálnej pozícii členka
Fig. 1. The toe’s position – hallux flexus in the neutral joint position

Obr. 2. Pretrvávanie hallux flexus v plantárnej flexii v členkovom zhybe Fig. 2. Hallux flexus, persisting during the joint´s plantar flexion
Pretrvávanie hallux flexus v plantárnej flexii v členkovom zhybe
Fig. 2. Hallux flexus, persisting during the joint´s plantar flexion

Obr. 3, 4. Vymiznutie flekčného postavenia v interfalangeálnom zhybe palca pooperačne v neutrálnej pozícii, aj v plantárnej flexii Fig. 3, 4. Postoperative recovery of the interphalangeal flexion in the neutral position, including plantar flexion
Obr. 3, 4. Vymiznutie flekčného postavenia v interfalangeálnom zhybe palca pooperačne v neutrálnej pozícii, aj v plantárnej flexii
Fig. 3, 4. Postoperative recovery of the interphalangeal flexion in the neutral position, including plantar flexion

Posterolaterálnym prístupom sme si ozrejmili šlachu FHL, ktorá bol v mieste zlomeniny v zrastoch, po jej deliberácii na rozhraní svalovošlachovej junkcii vymizlo úplne flekčné postavenie v interfalangeálnom zhybe palca, bez ohľadu na postavenie členka. Nešlo o dôsledok zakliesnenia v zlomenine pri stabilizácii zlomeniny, ale o dôsledok vzniku zrastov v mieste zlomeniny. Pacient ihneď intenzívne rehabilitoval. K rekurencií flekčnej deformity palca nedošlo.

DISKUSIA

Zakliesnenie šľachy dlhého flexora palca je v literatúre popísané v rôznych lokalitách. Zväčša sa jedná o ojedinelé prípady, popísané ako kazuistiky. Zakliesnenie FHL bolo popísané po zlomeninách kalkanea [1], pri laterálnej subtalárnej luxácii [2], po osteosyntéze zlomeniny vonkajšieho členka [3], pri luxácia proximálneho intrafalangeálneho zhybu palca v kombináci so zlomeninou sézamskej kosti [4]. U detí sa môže vyskytnúť pri zlomeninách vonkajšieho členka Salter Harris typu II, kde je popísaná zaklesnenie FHL v kombinácii s ruptúrou šlachy m. tibialis posterior. [5]

Taktiež sa entrapment FHL môže vyskytnúť ako dôsledok stenotizujúcej tenosynovitídy, ktorá nie je zriedkavá u baletných tanečníc v oblasti sézamských kostičiek, ale ako príčina entrapmentu je veľmi zriedkavá. [6] Stenotizujúca tendovaginitída sa môže vyskytnúť aj v oblasti za vnútorným členkom, kde môže spôsobiť „trigger finger“ palca na nohe [7]

Okrem klinickej symptomatológie má význam použitie magnetickej rezonancie pri diagnostike zrastov po zlomeninách, kalkaneárnych zlomeninách a zväčšení os trigonum [8].

V literatúre sa nachádza len jedna zmienka o zakliesnení FHL po zlomenina predkolenia po operačne riešenej zlomenine predkolenia. Považujeme za potrebné pri vzniku flekčnej kontraktúry palca po otvorenej zlomenine predkolenia myslieť aj na zakliesnenie šlachy FHL. Spôsobom akým sa vyhnúť tejto komplikácii je dynamické dlahovanie pri léziach FHL a intenzívna RHB prstov po stabilizácii zlomenín predkolenia, vrátane imobilizácie členka v pravom uhle.

MUDr. Rastislav Burda
Levočská 1
040 12 Košice
e-mail: burda@netkosice.s


Zdroje

1. Carr, J. B. Complications of calcaneus fractures entrapment of the flexor hallucis longus: report of two cases. J. Orthop. Trauma, 1990, roč. 4, č. 2, s. 166–168.

2. Waldrop, J., Ebraheim, N. A., Shapiro, P., Jackson, W. T. Anatomical considerations of posterior tibialis tendon entrapment in irreducible lateral subtalar dislocation. Foot Ankle, 1992, roč. 13, č. 8, s. 458–461.

3. Leitschuh, P. H., Zimmerman, J. P., Uhorchak, J. M., Arciero, R. A., Bowser, L. Hallux flexion deformity secondary to entrapment of the flexor hallucis longus tendon after fibular fracture. Foot Ankle Int., 1995, roč. 16, č. 4, s. 232–235.

4. Tosun, B., Akansel, G., Sarlak, A. Y. Traumatic dislocation of the first metatarsophalangeal joint with entrapment of the flexor hallucis longus tendon. J. Foot Ankle Surg., 2008, roč. 47, č. 4, s. 357–361.

5. Rosenberg, G. A., Sferra, J. J. Checkrein deformity – an unusual complication associated with a closed Salter-Harris Type II ankle fracture: a case report. Foot Ankle Int., 1999, roč. 20, č. 9, s. 591–594.

6. Sanhudo, J. A. Stenosing tenosynovitis of the flexor hallucis longus tendon at the sesamoid area. Foot Ankle Int., 2002, roč. 23, č. 9, s. 801–803.

7. McCarroll, J. R., Ritter, M. A., Becker, T. E. Triggering of the great toe. A case report. Clin. Orthop. Relat. Res., 1983, roč. č. 175, s. 184–185.

8. Lo, L. D., Schweitzer, M. E., Fan, J. K., Wapner, K. L., Hecht, P. J. MR imaging findings of entrapment of the flexor hallucis longus tendon. AJR Am. J. Roentgenol., 2001, roč. 176, č. 5, s. 1145–1148.

Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2010 Číslo 7
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa