Rozhledy v chirurgii - Číslo 7/2010

Monotematický speciál - Původní práce

395
Význam biopsie sentinelovej uzliny pri včasnom karcinóme prsníka

P. Chválny, V. Straka, R. Donát, J. Malina, D. Dyttert, M. Sabol, B. Duchaj, J. Veselý, V. Lehotská, K. Rauová, Š. Galbavý, D. Macák, V. Ďurčány, C. Bíró

402
Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody

A. Mikolajčík, M. Smolár, K. Biringer, L. Šutiak, M. Haško

406
Miesto laparoskopie v liečbe invaginácie u detí

P. Omaník, V. Cingel, Babala J. Béder I.

411
Transplantace jater u dětí redukovaným štěpem

M. Oliverius, L. Janoušek, M. Adamec, M. Kučera, M. Ryska, F. Bělina, J. Šnajdauf, M. Rygl, M. Prchlík, R. Kotalová, O. Hyánková, Z. Mixa, P. Trunečka

417
Invaginace tenkého střeva v dospělosti

K. Rupert, V. Třeška, K. Houdek, J. Nosek, P. Duras

421
Léčba píštělí orální části gastrointestinálního traktu na chirurgické jednotce intenzivní péče

J. Kulda, T. Kural, D. Hasman, P. Novák, M. Brabec

427
Výsledky a komplikace laparoskopické adjustabilní bandáže žaludku – 12 let zkušeností

S. Černý, J. Kopic

433
Přínos PET/CT v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu

J. Kysučan, M. Loveček, Dušan Klos, I. Tozzi, P. Koranda, E. Buriánková, Č. Neoral, R. Havlík

441
Nezvyčajné metastazovanie adenokarcinómu rekta

J. Radoňak, L. Lakyová, T. Toporcer

446
Zriedkavá komplikácia po šití anastomózy biofragmentilným prstencom Valtrac© – kazuistika a prehľad literatúry

L. Lakyová, T. Toporcer, J. Bober, J. Radoňak

450
Chirurgické riešenie failed back surgery syndrómu FBSS pomocou zadnej lumbálnej medzitelovej fúzie PLIF so zadnou transpedikulárnou stabilizáciou

V. Kaťuch, F. Pataky, J. Kaťuchová, M. Gajdoš, J. Radoňak

459
Submukózní lipom jako příčina invaginace v dospělém věku

M. Hajžman, P. Šíma, V. Karnos, M. Haas

461
Akútne poranenia laterálneho väzivového aparátu členkového kĺbu

M. Lacko, Z. Sidor, Š. Štolfa, R. Čellár, G. Vaško

466
Hallux flexus – dôsledok poúrazového zakliesnenia šľachy flexor hallucis longus v mieste zlomeniny tíbie

R. Burda, R. Morochovič, M. Kitka

468
K životnímu jubileu prim. MUDr. Adolfa Grygy, CSc.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa