Bariatrické operace a střevní mikrobiom


Autoři: V. Hainer
Působiště autorů: Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity ;  Ředitelka: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. ;  Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2016; 96(2): 87
Kategorie: Z různých oborů

Komentář ke článku Petřeková K, Bužga M, Janoutová J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací

V článku Petřeková K, Bužga M, Janoutová J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací se upozorňuje na nutriční deficity, které se objevují zejména po malabsorpčních bariatrických operacích a na nutnost dlouhodobé komplexní suplementace vitamínů, minerálních látek a stopových prvků (1).

Zejména po malabsorpčních operacích však dochází nejenom ke sníženému vstřebávání některých esenciálních nutričních faktorů, ale i k ovlivnění spektra střevních bakterií. Řada studií prokázala, že změny intestinálního mikrobiomu po malabsorpčních operacích mohou přispívat jak k hmotnostní redukci, tak následně i k jejímu udržení (7). Ve střevě pacientů po gastrickém bypassu byl prokázán vzestup gamaproteobakterií a pokles bakterií firmicutes (9). Vedle těchto příznivých změn v mikrobiálním spektru se objevuje nárůst patogenních bakterií jako je E. coli a pokles laktobacilů bifidobakterií (4). Navíc metabolické změny ve střevě po malabsorpčních operacích mohou přispět i k rozvoji renální tubulární acidózy díky většímu využívání energie z cyklu trikarboxylových kyselin a z katabolismu bílkovin (6).

Je známo, že charakter střevní mikroflóry sehrává významnou úlohu při ovlivnění permeability střeva a v rozvoji „metabolické endotoxemie“, která má za následek vznik chronického zánětlivého stavu a inzulinové rezistence (2). Na druhé straně podávání probiotik (např. laktobacilů či bifidobakterií) snižuje střevní permeabilitu, zabraňuje rozvoji metabolického syndromu a potencuje hmotnostní redukci (Festi D 2014). Woodard et al. (8) podával pacientům po gastrickém bypassu probiotikum s obsahem laktobacilů po dobu 6 měsíců. Vlivem podávání probiotika se snížil výskyt patogenních bakterií ve střevě, zvýšila se hladina vitaminu B12 a v průběhu sledování byla pozorována vyšší redukce hmotnosti.

Po malabsorpčních operacích se někdy pozoruje zvýšená plynatost, nadýmání, říhání a výskyt ošklivě páchnoucích stolic. Společné směrnice evropských bariatrů a obezitologů v takovém případě doporučují podávání neomycinu nebo metronidazolu či pankreatických enzymů (3). Nedávno publikovaná studie taiwanských autorů prokázala, že i podávání probiotik (Bifidobacterium longum, Clostridium butyricum) příznivě ovlivní jak gastrointestinální symptomatologii, tak kvalitu života u pacientů po gastrickém bypassu (5).

Je pravděpodobné, že po některých operacích prováděných v rámci bariatrické a metabolické chirurgie budeme zvažovat vedle suplementace nutrientů i podávání probiotik (např. laktobacilůbifidobakterií) s cílem ovlivnit střevní mikroflóru, metabolický profil, hmotnostní redukci a výskyt gastrointestinální symptomatologie. Odpovědět na otázku, zda, kdy a jak dlouho podávat pacientům probiotika by měly dát další randomizované studie prováděné na větších souborech pacientů po bariatrických operacích.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity

Národní 8,

116 94 Praha 1

e-mail: vhainer@endo.cz


Zdroje

1. Petřeková K, Bužga M, Janoutová J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Prakt. Lék. 2016; 96: 82–86.

2. Festi D, Schiumerini R, Eusebi LH, et al. Gut microbiota and metabolic syndrome. World J Gastroneterol 2014; 20: 16079–16094.

3. Fried M, Yumuk V, Oppert J, et al. Interdisciplinary European guidelines on metabolic and bariatric surgery. Obes Surg 2014; 24: 42–55.

4. Furet JP, Kong LC, Tap J, et al. Differential adaptation of human gut microbiata to bariatric surgery-induced weight loss: links with metabolic and low-grade inflammation markers. Diabetes 2010; 59: 3049–3057.

5. Chen JC, Lee WJ, Tsou JJ, et al. Effect of probiotics on postoperative quality of gastric bypass surgeries: a prospective randomized trial. Surg Obes Relat Dis 2016; 12: 57–61.

6. Li JV, Ashrafian H, Bueter M, et al. Metabolic surgery profoundly influences gut microbial-host metabolic cross-talk. Gut 2011; 60: 1214–1223.

7. Peat CP, Kleiman SC, Bulik CM, et al. The intestinal microbiome in bariatric surgery patiens. Eur Eat Disord Rev 2015; 23: 496–503.

8. Woodard GA, Enacarnacion B, Downey JR, et al. Probiotics improve outcomes after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a prospective randomized trial. J Gastrointest Surg 2009; 13: 1198–1204.

9. Zhnag G, DiBaise JK, Zuccolo A, et al. Human gut microbiota in obesity and after gastric bypass. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 2365–2370.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa