56. Purkyňův den v Libochovicích


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(4): 206-207
Kategorie: Zprávy

„Spojením vědění a krásy – tedy vědy a umění – spolu s mravností dosáhnout znovu zásadních principů humanistické kultury“ – to je životní krédo letošní laureáta Purkyňovy ceny prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

Dne 18. června 2014 – podle tradice ve druhé polovině června – se konal na zámku v Libochovicích již 56. Purkyňův den. V Saturnově sále setkání zahájil prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a poté se úvodního slova ujal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Připomněl, že Purkyňova cena je nejvyšší ocenění České lékařské společnosti JEP, které je udíleno jen jednou za rok jedné osobě. Každoroční červnové setkání se koná jako výraz oddanosti odkazu J. E. Purkyně, obecné vzdělanosti a úcty k národním tradicím. Z návrhů 120 odborných společností a 40 Spolků českých lékařů byl v tomto roce zvolen prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské české onkologie, jemuž pak prof. Blahoš předal cenu před zcela zaplněným sálem.

Purkyňovu cenu převzal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (vlevo) od prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. a prof. MUDr Jaroslava Blahoše, DrSc. (uprostřed)
Obr. 1. Purkyňovu cenu převzal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (vlevo) od prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. a prof. MUDr Jaroslava Blahoše, DrSc. (uprostřed)
(Foto Michal Stavinoha)

Prof. MUDr. Jan Starý poté připomněl dílo prof. Kouteckého jako zakladatele české dětské onkologie. Ta prošla za uplynulé půlstoletí vývojem, který výsledky její léčby neuvěřitelně pozitivně posunul. V šedesátých letech 20. století bylo úspěšných jen 5 % léčených pacientů, v osmdesátých letech to již bylo 50 % a v současnosti lze vyléčit až 85 % nemocných dětí. Dosažené výsledky jsou zásluhou profesora Kouteckého, který se dětské onkologii soustavně věnuje od roku 1964. Po studiu na Fakultě dětského lékařství v Praze, které dokončil v roce 1955, nastoupil na oddělení dětské nemocnice v Novém Bydžově, odkud přešel do léčebny pro děti postižené dětskou obrnou v Jánských Lázních. V roce 1957 nastoupil na kliniku dětské chirurgie tehdejší Fakulty dětského lékařství UK v Praze. Tam se zaměřil na dětskou onkologii, od roku 1974 jako vedoucí stanice dětské onkologie při klinice dětské chirurgie, 4 roky poté v roce 1978 byl jmenován primářem oddělení dětské onkologie FN Motol. Z tohoto oddělení pak vybudoval Kliniku dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, kterou vedl v letech 1983–2004. V současné době jsou nejčastěji na klinice léčeny nefroblastom, neuroblastom a Hodgkinův lymfom, a to s 90% úspěchem.

Prof. MUDr. Tomáš Eckschlanger, CSc., pak hovořil o zásluhách profesora Kouteckého, který dosáhl toho, že uvedený obor je nejúspěšnější specializací druhé poloviny 20. století. Profesor Koutecký byl pro fakultu – jako její opakovaně volený děkan a posléze i prorektor – vždy osobností tvůrčí a vůdčí – muž „creans, ludens, dirigens“. Laureát letošní ceny je i mužem s vřelým vztahem k umění. K jeho zájmům patří dějiny výtvarného umění, obdivuje a sbírá starožitnosti a konečně miluje hudbu. Vztah profesora Kouteckého k hudbě byl námětem další zdravice, kterou přednesl prof. Václav Bernášek.

Slova se pak ujal oceněný prof. Koutecký a poděkoval za udělení ceny, kterou přijímá s radostí a pokorou. Pro své vystoupení zvolil téma „mravnost a spiritualita v medicíně“. Zamýšlel se nad současným postavení lékaře, povolání, jež bylo po staletí „professio ad honorem“. Rozvoj techniky, nové vyšetřovací a diagnostické postupy s sebou nesou nebezpečí dehumanizace medicíny, lékař ztrácí přímý kontakt s nemocnými, ti žádají na lékaři často více, než je možné. Komercionalizace může být spojena s diktátem průmyslu a farmakologických výrobců. Lékař musí prokázat svým chováním a jednáním odpovědnost i statečnost. Ze vztahu lékaře k pacientovi nesmí zmizet empatie, laskavé slovo a dotek. Na lékařských fakultách medici absolvují předmět lékařská etika. Zaručuje však úspěšná zkouška z lékařské etiky, že student, až se stane lékařem, se bude i eticky chovat? Pro výchovu studentů je neodmyslitelný osobní příklad jejich učitelů. Lékař neléčí nemoc, ale nemocného člověka. Musí pečovat nejen o jeho tělo, ale i jeho duši. V kariérním postupu na lékařských fakultách je v současnosti rozhodující publikační činnost, která je měřena podle impakt faktoru, vůbec se však nehodnotí lékařův lidský vztah k nemocným. Své poděkování zakončil poděkováním své choti, která mu byla vždy největší podporou i oporou, své rodině a přátelům, kteří mu v jeho práci pomáhali. Jeho slova vyslechli přítomní se soustředěnou pozorností a odměnili je dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Přednesená sdělení se týkala téměř výhradně činnosti profesora Kouteckého jako dětského onkologa. Laureát letošní ceny má však další rozsáhlé zájmy kulturní a vědecké. Připomeňme jeho působení v Radě Národního divadla, v Nadaci Hollar, ve Správní radě AVU, v Nadaci Národní galerie, dále jeho členství v Učené společnosti, jejímž byl opakovaně předsedou a členství v České lékařské akademii. Je nositelem mnoha vyznamenání, z nichž uveďme alespoň některé z nich: cenu rektora UK, nakladatelství Avicenum, medaile Univerzity Karlovy, České lékařské společnosti JEP, Univerzity Bologna, Alabamy Medical College, Akademie věd „De Scientia et Humanitate Optime Meritis“ a Státní vyznamenání – Medaile za zásluhy.

Jeho publikační práce zahrnuje sedm monografií, tři učebnice, dvě skripta, přes 300 publikací v časopisech; pro děti napsal knížku Vodníček Buližníček.

V průběhu tohoto slavnostního dopoledne vystoupil v Saturnově sále klavírista Martin Levický, který přednesl skladby A. N. Skrjabina, E. H. Griega a A. Dvořáka.

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Ústav klinické a experimentální stomatologie

Kateřinská 32, 120 00 Praha 2

e-mail: otakar.brazda@centrum.cz


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa