Zlatá pamětní medaile ČLS JEP prof. MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(1): 47
Kategorie: Zprávy

Předsednictvo ČLS JEP rozhodlo na své schůzi dne 4. září 2013 udělit profesorovi MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc. Zlatou pamětní medaili ČLS JEP, a to u příležitosti skončení jeho dlouholeté funkce předsedy Spolku českých lékařů v Praze.

Je zásluhou profesora Kvasničky, že během svého funkčního období dovedl kolem sebe soustředit spolupracovníky, kteří dokázali dovést k vrcholnému naplnění představy zakladatele a prvního předsedy Spolku Jana Evangelisty Purkyně. Prof. Kvasnička a členové výboru Spolku obnovili hrdost členů Spolku, jeho nezávislost a jeho zdůrazňování oborové, stavovské a národnostní orientace Spolku. Vraceli se k tomu, čím se mohli pochlubit v šedesátých letech 19. století zakladatelé Spolku a jejich tiskového orgánu Časopisu lékařů českých, tedy J. E. Purkyně, Bohumil Eiselt, Eduard Grégr, Václav Staněk, Josef Podlipský a další. Jejich výsostným cílem byla podpora lékařské vědy a umění pro všechny věkové vrstvy lékařů, mladé posluchače fakult, kterým odborníci na přednáškách Spolku mohli doplnit znalosti ze školy, i senioři, které obohacovali novinkami z různých oblastí medicíny.

Profesor Kvasnička podporoval styk Spolku s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Velkou oporou mu byl prof. Miloš Grim, vědecký sekretář Spolku a univerzitní funkcionář.

Spolupráce s univerzitou byla aktivita zdůrazňovaná již Purkyněm a jeho spolupracovníky.

Je také zásluhou vedení Spolku, že udržovalo styky se zahraničím, jmenovitě s bavorskými kolegy (původně iniciované doc. Vladimírem Puchmayerem) a po rozdělení státu se slovenskými kolegy. Předseda Spolku na Slovensku prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc. navštěvoval Spolek v Praze a Kvasnička „Purkyňku“ na Slovensku.

Profesor Kvasnička obnovil nejen odbornou, nýbrž i společenskou funkci Spolku a byl příkladem pro spolky v krajích. Jeho osobní vlastnosti mu umožňovaly získávat úctu ke Spolku i ve státních orgánech, které ocenily jeho neúnavnou činnost. Na slavnostních aktech byli přítomni zástupci Prahy i státu. Význam Spolku a ČLS JEP zdůraznil pan prezident Václav Havel již při oslavě 130. výročí Spolku v roce 1992 ve velké aule Karlovy univerzity.

ČLS JEP je hrdá na to, že Spolek se stal lékařskou organizací, z níž vzešla ČLS JEP poté, co shromáždila i další spolky a odborné společnosti. Úzké vztahy ČLS JEP a Spolku jsou mnohostranné. Nejznámější jsou pondělní večery pořádané ve velkém sále Lékařského domu se vším příslušným vybavením. Dík své činnosti je Spolek ceněn i lékařskými profesními organizacemi (komorami).

Profesor Kvasnička je členem ČLS JEP od roku 1970 a byl mnohokrát vyznamenán společnostmi, jichž je členem (hematologické, internistické, angiologické, transfuzní, gynekologické a porodnické, pro trombózu a hemostázu a kardiologické). Jeho podrobný životopis vyšel nedávno v časopisu Transfuze a hematologie dnes (2013; 19(3): 185–186).

Vzácný příteli, předsednictvo ČLS JEP mne pověřilo, abych Ti předal vysoké vyznamenání a poděkoval Ti za podporu pevné soudržnosti Spolku s ČLS JEP. Úspěchy Spolku jsou i úspěchy ČLS JEP. Přejeme si, aby tato soudržnost byla organizační i ideovou prioritou i budoucího vedení Spolku. Jsme přesvědčeni, že jedině tak může Spolek pokračovat v dosavadní úctyhodné práci.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa