Praktický lékař - Číslo 1/2014

Editorial

3
Koncepce oboru všeobecné praktické lékařství

S. Býma, B. Seifert, V. Šmatlák, J. Štolfa


Přehledy

10
Imunoglobulinová substituční léčba u nemocných s primárními imunodeficity

P. Králíčková, I. Krčmová, J. Krejsek


Z různých oborů

16
Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění?

D. Šubová, K. Azeem, J. Ševčíková, D. Horáková, J. Vlčková, H. Tomášková, V. Žídková, H. Kollárová

22
Problémy se zjišťováním kvality života seniorů

J. Mareš

32
Prozánětové složky nutrice jako jedna z příčin rostoucí incidence chronických nesdělných nemocí?

P. Šíma, B. Turek, V. Bencko


Kazuistika

38
Skákavý prst v dětském věku

M. Homza, P. Dráč

41
Solitární metastáza karcinomu prostaty do varlete manifestující se 10 let po radikální léčbě

R. Zachoval, J. Mokriš, R. Matěj, M. Záleský, V. Borovička, V. Vik


Aktuality/fejeton/historie

43
Neurolog Josef Kohout

S. Káš

44
Albert Schweitzer, nemocnice v Lambaréné a varhany v Praze

O. Brázda


Jubilanti

48
Jubilanti

Zprávy

47
Zlatá pamětní medaile ČLS JEP prof. MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc.
49
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa