Profesor Arnošt Lustig a Medicínsko-literárne memoriály Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici


Autoři: M. Mydlík
Působiště autorů: Prednosta: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. ;  Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, Slovenská Republika, Prednosta: MVDr. Alojz Bomba, DrSc. ;  IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská Republika
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(5): 302-303
Kategorie: Historie/fejeton

S profesorom Arnoštom Lustigom (*21. 12. 1926 - †26. 02. 2011) ma zoznámila RNDr. Markéta Mališová, v Centre Franza Kafku v Prahe, v roku 2005. Už mnoho rokov predtým som sa zoznámil s jeho literárnym dielom, ktoré som mal k dispozícií. Od začiatku našej známosti sme sa spriatelili, prof. Arnošt Lustig bol veľmi priateľský a ústretový. Padli sme si navzájom do oka. Zistil som, že má encyklopedické vedomosti o diele Franza Kafku a Maxa Broda, ktorého osobne navštívil v Tel Avive, v súvislosti s konferenciou o „ Diele Franza Kafku“, ktorá sa konala v Libliciach.

Nakoľko aj ja sa zaoberám dielom Franza Kafku, prispel som významnou mierou k realizácii pamätníka Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, ktorý bol odhalený 18. mája 2001. Franz Kafka sa liečil na tuberkulózu pľúc v Tatranských Matliaroch, vo Ville Tatra, od 18. decembra 1920 do 27. augusta 1921. Tento pobyt Franza Kafku bol najdlhší, ktorý strávil mimo Prahu vo svojom relatívne krátkom živote. Pamätník Franza Kafku stojí neďaleko od miesta, kde sa nachádzala Villa Tatra.

Od r. 2001 do r. 2012 sme zorganizovali šesť Medicínsko–literárnych memoriálov Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a v Tatranskej Lomnici, a to v r.2001, 2004, 2006, 2008, 2009 a 2011 – vždy boli spojené s istým výročím Franza Kafku. Na všetkých memoriáloch sa zúčastnila RNDr. Marketa Mališová.

Prof. Arnošt Lustig sa zúčastnil na troch memoriáloch, a to v r. 2006, 2008 a 2009. Na týchto memoriáloch predniesol nasledujúce prednášky.

Na III. medicínsko-literárnom memoriáli Franza Kafku, ktorý sa konal 27. apríla 2006, Prof. Arnošt Lustig predniesol prednášku na tému: „Vliv Franze Kafky na literatúru ve 20. století se zvláštnym zřetelem na 60. léta. Moje setkáni s Maxem Brodem v Tel Avivu v roce 1963“.

Na IV. medicínsko-literárnom memoriáli Franza Kafku, ktorý sa konal 4. júna 2008, Prof. Arnošt Lustig predniesol prednášku na tému: „Vliv Franze Kafky v Americe“, ktorá bola uverejnená v časopise Medicínsky Monitor v Bratislave. Citát z jeho prednášky: „V Americe je Kafka jeden z najčtenejších autorů. Vím s jakým bytostným zájmem ho čtou studenti, co si v něm objevují ze svého života pro sebe, v čem cíti, že Kafka píše pro ně, a o nich a zbytek si musí vyřešit sami“ (1).

Posledný, v poradí V. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku, na ktorom sa prof. Arnošt Lustig zúčastnil, sa konal 18. septembra 2009. Na tomto memoriáli odznela jeho prednáška na tému: „Max Brod a Franz Kafka, kamarádi“ (2). Z jeho prednášky, ktorá bola uverejnená v časopise Vnitřní Lékařství v r. 2010 uvádzam nasledujúci citát: „Franz Kafka si před smrti přál, aby jeho kamarád Max Brod, spisovatel, hudební skladatel a překladatel, spálil všechny jeho nevydané rukopisy. Max Brod ho neposlechl. Max Brod byl přesvědčen o Kafkově géniu. Bez Broda bychom o Kafkovi dnes nevědeli. Jeho sebrané spisy vydané nakladatelstvím Franze Kafky, v Centru Franze Kafky, ve 13 svazcích, díky ředitelce Markéte Mališové, by nikdy nespatřili světlo světa. Maxu Brodovi patří naše vděčnost, že se projevil jako věrný kamarád i tím, v čem svého přítele neposlechl a nestal se žhářem, jeho spisů“ (Obr. 1, 2).

Arnošt Lustig
Obr. 1. Arnošt Lustig

Arnošt Lustig a RNDr. Marketa Malisova na memoriali
Obr. 2. Arnošt Lustig a RNDr. Marketa Malisova na memoriali

Dňa 18. mája 2011, keď sme oslávili 10. výročie odhalenia pamätníka Franzovi Kafkovi v Tatranských Matliaroch , prof. Arnošt Lustig už nebol medzi nami, ale Markéta Mališová predniesla prednášku „Vzpomínka na Arnošta Lustiga (co předjímal Kafka, Lustig prožil)“. Menovaná ukončila svoju prednášku nasledujúcimi slovami: „Arnošt Lustig byl šťastný. Život pro nej bylo tady a teď. Dobře sa najíst, nikomu neubližovat a milovat až do poslední chvíle“. Táto prednáška bola uverejnená v časopise Praktický Lékař, v r 2011 (3). Prof. Arnošt Lustig zomrel 26. februára 2011 na generalizáciu Non-Hodgkinového lymfómu, ktorý bol diagnostikovaný pred viacerými rokmi v dutine ústnej.

Na záver môjho krátkeho príspevku o Prof. Arnoštovi Lustigovi by som chcel spomenúť dve naše posedenia v reštaurácii u Rotta, na Malom námesti v Prahe, a to pri príležitosti mojej prednášky „Franz Kafka a Robert Klopstock, priatelia z Tatranských Matliar“, ktorá odznela v Centre Franze Kafku v r. 2007 a pri príležitosti udelenia „Ceny Franza Kafku“ prof. Arnoštovi Lustigovi v r. 2008.

Som veľmi povďačný organizátorom, že som mohol prispieť svojím diskusným príspevkom na vzpomienkovom večeri, v reštauracii Rott, pri príležitosti odhalenia bronzového reliefu prof. Arnošta Lustiga, od sochára Václava Kroba (Obr.3), v deň 1. výročia jeho smrti a oboznámiť Vás s jeho aktivitou na Slovensku. Jeho literárne diela sú na Slovensku stále veľmi atraktívne a žiadané, o čom sme sa mohli presvedčiť aj počas jednotlivých Medicínsko-literárnych memoriálov Franza Kafku vo Vysokých Tatrách.

Arnošt Lustig reliéf
Obr. 3. Arnošt Lustig reliéf

Adresa pre korešpodenciu:

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

IV. interná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

E-mail: k.derzsiova@unlp.sk


Zdroje

A. Lustig: Vliv Franze Kafky v Americe. (Abstrakt). Med Monitor 2009; 1: 50.

A. Lustig: Max Brod a Franz Kafka, kamarádi. (Abstrakt). In: M. Mydlík, K. Derzsiová: V. jubilejný medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku, 18. septembra 2009, Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Vnitř Lék 2010; 56: 254-259.

M. Mališová: Vzpomínka na Arnošta Lustiga (co předjímal Kafka, Lustig prožil). Prakt Lék 2011; 91: 554.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2012 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa