Praktický lékař - Číslo 5/2012

Editorial

251
Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy: XVIII. Interocepce a emoční pozadí

Koukolík, F


Přehledy

257
Snižuje konzumace čokolády kardiovaskulární riziko?

E. Sovová, M. Sovová, M. Sova, D. Pastucha


Z různých oborů

260
Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie

M. Bužga, P. Holéczy, V. Zavadilová, Z. Jirák, V. Šmajstrla, R. Végh, Z. Švagera

264
Obezita – protektívny faktor u dialyzovaných pacientov?

D. Ližičárová, E. Hirnerová, B. Krahulec, Ľ. Gašpar, M. Kučera, Z. Bartošová

267
Health Technology Assessment (HTA) v principech a zásadách posuzování stupně závislosti

L. Čeledová, R. Čevela, T. Doležal, J. Klimeš

270
Prevence problémů působených alkoholem v pracovním prostředí je naléhavý problém

K. Nešpor

272
Porucha chování v REM spánku – opomíjená diagnóza

L. Plchová, I. Příhodová, K. Šonka

276
Lékaři a pacienti na kraji města a v růžové zahradě

O. Doskočil, M. Sýkorová

280
Významná aortální stenóza v běžné klinické praxi

J. Vondrák, P. Vojtíšek

284
Možnosti využití canisterapie v prevenci i terapii

J. Malinčíková, V. Talafa, J. Pudich, R. Tichá


Právo a medicína

286
Dříve vyslovená přání pacienta komentář k zákonné úpravě

J. Matějek


Kazuistika

290
Eozinofilná pneumónia a systémová vaskulitída

K. Letková, A. Uhrinová, M. Čaprnda, Ľ. Gašpar

294
Atypický priebeh bronchopneumónie s extrapulmonálnymi komplikáciami spôsobenej infekciou Mycoplasma pneumoniae

R. Brnka, I. Jurkovičová, doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.


Historie/fejeton

297
Profesor Jan Brod doma a v exilu

P. Jerie

301
Josef Švejcar – nestor a legenda českého dětského lékařství

P. Káš

302
Profesor Arnošt Lustig a Medicínsko-literárne memoriály Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici

M. Mydlík

305
Jubilea

Aktuality/zprávy/recenze

304
Desáté výročí Hospice na Svatém Kopečku

M. Kala


ČLS JEP

259
Ze života odborných společností ČLS JEP
263
Ze života odborných společností ČLS JEP
289
Večer Spolku lékařů ČLS JEP v Liberci

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa