Everything I Can


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(10): 622-623
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Startuje celosvětová kampaň na podporu prevence rakoviny děložního čípku

PRAHA: Nadnárodní farmaceutická společnost Merck & Co., NJ, USA uspořádala globální vzdělávací kampaň na podporu boje proti rakovině děložního čípku pod názvem „Everything I Can“. Cílem aktivit, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost je, poskytnout nejnovější dostupné poznatky o druhém nejčastějším typu nádorů u žen a informovat o tom, jak se mu dá předcházet. Jednou z možností prevence proti rakovině děložního hrdla a dalším HPV onemocněním je kvadrivalentní vakcína Silgard®.

V České republice běžela tato vzdělávací kampaň pod názvem „Vše, co můžu“ do listopadu, a to formou edukačních materiálů, plakátů, sdělení v rádiích s cílem upozorňovat na možnosti předcházení tomuto onemocnění. Jednou z aktivit je také spuštění nového internetového portálu www.vsecomuzu.cz, který poskytuje veškeré informace o tom, jaké následky má infekce virem HPV, tzn. o karcinomu děložního čípku, genitálních bradavicích a dalších HPV onemocněních a dále kdo se může nakazit, jak je možné se chránit, rady pro rodiče, kteří mohou dát své děti včas očkovat, a tím pomoci tomuto onemocnění předejít. Součástí webu jsou nejčastější otázky a odpovědi a příběhy pacientů.

Jak vyplývá z nejnovějších statistických údajů, zodpovědnost za své zdraví, zdraví svých dětí a blízkých se už i v ČR stala součástí zdravého životního stylu. Od prosince roku 2006, kdy byla vakcína uvedena do lékařské praxe v České republice, se kvadrivalentní vakcínou Silgard® nechalo očkovat již kolem 50 000 dívek a žen (1).

Očkování proti lidským papilomavirům (HPV), které způsobují rakovinu děložního čípku, přináší jednu z možností prevence nádorových lézí spojených s infekcí virem HPV 16 a 18, které jsou zodpovědné přibližně za 70 % případů karcinomů hrdla děložního, 80 % adenokarcinomů in situ (AIS), 45–70 % cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN2/3); 25 % cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN1) a přibližně 70 % vulvální (VIN2/3) a vaginální (VaIN 2/3) intraepiteliální neoplazie vysokého stupně související s HPV prekanceróz.

Kvadrivalentní vakcína současně pomáhá chránit proti více než 90 % případům genitálních bradavic (condyloma accuminata) a 10 % případům cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN1) spojeným s infekcí virem HPV 6 a 11. Snížení počtu benigních cervikálních lézí sníží náklady na opakované cytologické a expertní kolposkopie i obavy pacientek z opakovaných vyšetření.

V Evropě je diagnóza rakoviny děložního hrdla stanovena ročně přibližně u 48 000 žen a 22 000 žen na rakovinu děložního hrdla ročně umírá (60 každý den) (2). Toto onemocnění postihuje mladé ženy, většina případů se objeví ve věku mezi 30 až 50 lety, kdy jsou ženy aktivně zapojeny do své kariéry a rodiny (3).

V České republice je rakovina děložního hrdla diagnostikována každým rokem přibližně u tisíce žen, téměř 400 žen na toto onemocnění umírá (4).

Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti lidskému papilomaviru typy 6, 11, 16, 18 (5) (rekombinantní, adsorbovaná), (Papillomaviri humani typus 6, 11, 16, 18 proteinum L1)

Indikace: prevence premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), cervikálního karcinomu a bradavic zevního genitálu (condyloma accuminata) v příčinné souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Indikace je založena na prokázané účinnosti u  dospělých žen ve věku 16 až 26 let a na prokázané imunogenitě u 9 až 15 letých dětí a dospívajících.)

Kontraindikace: přecitlivělost ke všem komponentám vakcíny, závažné akutní horečnaté onemocnění.

Dávkování: základní očkování – 3 samostatné 0,5 ml dávky podané dle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Všechny dávky musí být podány intramuskulárně během jednoletého období.

Upozornění: pro případ vzácných anafylaktických reakcí musí být k dispozici odpovídající léčebná opatření. Vakcína není určena k léčbě, nenahrazuje rutinní cervikální screening. Jedinci se sníženou imunitní reakcí nemusí na vakcínu zareagovat. Podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace.

Interakce: při současném podání s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo ke klinicky významným změnám v imunitních odpovědích na obě vakcíny. Použití hormonální antikoncepce neovlivnilo imunitní odpověď.

Těhotenství a kojení: očkování odložit až na dobu po ukončení těhotenství. Může být podávána kojícím ženám.

Nežádoucí účinky: velmi často erytém, bolest a otok v místě injekce, pyrexie, často zhmožděnina, podlitina a pruritus v místě injekce, vzácně kopřivka, velmi vzácně bronchospasmus.

Po uvedení na trh: Protože tyto účinky byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost. Lymfadenopatie, nauzea, zvracení, reakce přecitlivělosti, například včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, syndrom Guillain-Barrého, závrať, bolest hlavy, synkopa.

Léková forma: injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Uchovávání: v chladničce (2°C–8°C), ve vnější krabičce, chránit před mrazem.

Velikost balení: 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce se dvěma jehlami – balení po 1 kusu.

Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie

Registrační číslo:

EU/1/06/358/003-021


Zdroje

1. IMS data, Czech Republic, 2008.

2. http://www.ecca.info/webECCA/en/page.jspcurrent BlocId=3&nodeId=133&pays=GB&reader=9

3. Cervical Cancer: The current situation in Europe. ECCA, Fact Sheet I, Oct 2005.

4. www.svod.cz

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2008 Číslo 10

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa