Projekt „Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(1): 62-63
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nositel projektu

Nositelem a koordinátorem projektu je Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou a podílí se na něm více než 30 odborníků jak z oblasti klinické praxe, tak z oblasti informačních technologií.

Cíl projektu

Cílem projektu je:

  • vytvořit rozsáhlou digitální databázi snímků ze všech zobrazovacích metod (skiagrafie a skiaskopie, ultrasonografie, CT, magnetická rezonance), pro archivaci digitálních snímků je používán vysoce sofistikovaný softwarový systém PACS - Picture Archiving and Communications Systém;
  • ke všem digitálním snímkům vypracovat přehledné kazuistiky postavené na reálných klinických podkladech (tzv. případové studie);
  • zpřístupnit tuto databázi široké odborné veřejnosti formou webového výukového portálu.

Případové studie

Případové studie zpracovávají lékaři – specialisté z Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) pod vedením přednostů a primářů jednotlivých klinik a oddělení FTNsP a jsou vytvářeny pro obory

onkologie, pneumologie, traumatologie, urologie, gynekologie, hrudní chirurgie a chirurgie zažívacího traktu.

Kazuistiky jsou očištěny od zbytečných informací a umožňují sledovávání logických kroků, které vedly ke stanovení správné diagnózy a následně i optimál-ního způsobu léčby a vývoj případu v následujícím časovém období. Pří-padové studie mohou být podle možností doplněny videosekvencemi chirurgických výkonů. Předností případových studií je unikátní způsob spojení digitální obrazové i textové dokumentace, který dosud nebyl v ČR použit. Z důvodu ochrany osobních dat pacientů jsou všechna data pro zpřístupnění kazuistik odborné veřejnosti anonymizována. K datu ukončení projektu (30. 6. 2008) bude každý uvedený obor obsahovat 100 případových studií a celkem tak bude  zpracováno 700 případových studií ze sedmi oborů.

jp_20_p_1
Obr. 1. jp_20_p_1

Webový výukový portál

Výukový portál je koncipovaný jako otevřený soubor strukturovaných anonymizovaných reálných kazuistik z uvedených oborů. Stránky portálu jsou pojaty encyklopedicky a mohou tedy vyhovovat širokému okruhu zájemců od studentů medicíny, přes postgraduální zájemce, specialisty v jednotlivých medicínských oborech i praktické lékaře. Výhodou je možnost prohlížení výukového portálu bez nutnosti instalace a znalosti speciálního SW programu, možnost fulltextového vyhledávání a jednoduchý export dat. V každém oboru je vytvořena postupně se členící struktura případových studií podle diagnóz. U každého koncového pojmu jsou uvedeny 3 případové studie s klasickým obrazem na zobrazovacím vyšetření, některé pojmy jsou doplněny i o snímky atypické.

Další informace o projektu RC naleznete na webových stránkách FTNsP na adrese: www.ftn.cz/esf

Přístup do výukového portálu projektu RC získáte na základě vyplnění dotazníku v elektronické formě, který je na adrese: http://www.ftn.cz/esf/lekar.php

Kontaktní e-mail: portalRC@ftn.cz 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2008 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa