Konsiliární psychiatrie


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(1): 64
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Erik Herman, Ján Praško, Dagmar Seifertová a kolektiv autorů

Konsiliární psychiatrie

Nakladatelství Medical Tribune CZ a Galén, Praha 2007, ISBN 978-80-903708-9-0 (Medical Tribune CZ), ISBN 978-80-7262-498-0 (Galén).

Týmu autorů v čele s renomovaným triem klinických psychiatrů se podařilo vytvořit v našem odborném písemnictví jedinečné dílo, které ačkoliv bylo primárně určeno psychiatrům, obohacuje dnešní převážně „technickou“, somatickou medicínu o psychologické, psychopatologické a psychiatrické aspekty somatických chorob v širokých mezioborových souvislostech. Vydání knihy bylo sponzorováno jednak ze strany farmaceutických firem, jednak z výzkumného záměru a grantů, poskytnutých MŠMT a MZ ČR.

Kniha má 600 stran formátu A4 a je rozdělena do 7 částí:

  1. úvodní, v níž je definována konsiliární psychiatrie a její základní principy a podán přehled epidemiologie psychických poruch u somatických pacientů;
  2. část je věnována jednak reakci na nemoc, jednak komunikaci s pacientem a dovednostem, které vyžadují specifické situace;
  3. část se podrobně zabývá komplexním psychiatrickým vyšetřením u somaticky nemocných, jeho strukturou, hodnocením hlavních neuropsychiatrických funkcí a jednotlivých symptomů;
  4. část popisuje nejčastější psychické poruchy v klinické psychiatrii, jejich etiopatogenezi, diagnostiku a léčbu. Každé je věnována jedna ze 14 kapitol v této části. Jsou zde podrobně popsány organicky podmíněné psychické poruchy, závislost na návykových látkách, psychózy, poruchy nálady, úzkostné poruchy, obsedantně kompulzivní porucha, reakce na stres a posttraumatická stresová porucha, somatoformní poruchy, disociativní poruchy, faktitivní poruchy a simulace, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, neurasténie, chronický únavový syndrom, fibromyalgie a poruchy osobnosti;
  5. část je věnována neodkladným psychiatrickým stavům a jejich řešení. Ve 4 kapitolách je pojednána problematika neklidného a agresivního, delirujícího, suicidiálního a umírajícího pacienta;
  6. část je zaměřena na léčbu psychických poruch u somaticky nemocných: farmakoterapii, podpůrnou psychoterapie, kognitivně behaviorální terapii, relaxaci a biofeedback;
  7. část, která je nejrozsáhlejší, v 17 kapitolách pojednává o diagnostice a léčbě psychických poruch v jednotlivých oborech somatické medicíny.

Autoři při psaní knihy zpracovali celkem 55 stran (!) literárních citací, které doplnili vlastními praktickými zkušenostmi z dlouholeté klinické praxe jak na psychiatrických, tak somatických odděleních. Kniha proto není jen suchým výčtem literárních poznatků, ale čtivým, prakticky zaměřeným textem obohaceným o četné tabulky a schémata.

Vnímavý čtenář si jistě uvědomí, jak často méně, ale i více dramatické změny psychického stavu nemocných, o nichž se v knize píše, v běžné praxi unikají pozoronosti zdravotnického personálu a jak mnoho zůstáváme našim pacientům v této oblasti dlužni. Tato kniha bude nepochybně velmi prospěšná nejen konsiliárním psychiatrům, které budou žádat kolegové ze somatických oborů o pomoc. Pomůže i somatickým lékařům, aby na eventuální psychické problémy svých pacientů mysleli, a to pokud možno dříve, než nastanou. Po knize rádi sáhnou nejen kolegové ze všech oborů, ale i zvídaví studenti medicíny a začínající lékaři, pomůže jim snáze najít cestu od orgánové patologie k celému člověku. Konsiliární psychiatrie by proto neměla chybět v žádné lékařské knihovně.

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek Recenze

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2008 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa