Sérové nádorové markery v době rozvoje molekulárně-biologických technik v onkologii


Sérové nádorové markery v době rozvoje molekulárně-biologických technik v onkologii

V práci jsou shrnuty poznatky o sérových nádorových markerech a možnostech jejich využití v onkologické praxi v době intenzivního rozvoje nových biomarkerů vyšetřovaných molekulárně-biologickými technikami. Představy, že tyto nové postupy prováděné na molekulární úrovni nahradí v krátké době rutinně užívané sérové nádorové markery, dosavadní klinická praxe nepotvrzuje. Využití sérových markerů spočívá především v monitorování návratu choroby a sledování účinku terapie, jak je zřejmé i z obecných doporučení vydávaných (a pravidelně inovovaných) na úrovni mezinárodních odborných společností. Plně automatizované vyšetření sérových nádorových markerů je metodou ekonomicky dostupnou, umožňující sledovat dynamiku jejich změn v průběhu nádorového onemocnění, a tím přispívat k racionalizaci onkologické léčby.

Klíčová slova:
sérové nádorové markery, doporučení, monitorování průběhu choroby, predikce účinnosti léčby.


Serum tumour markers in the era of development of molecular biology techniques in oncology

This article summarizes the current understanding about classical serum tumour markers and the possibility of their use in oncological practice at a time of intensive development in molecular biology techniques. These new procedures, based at the molecular level, have yet to replace serum tumour markers in clinical practice. The importance of serum markers mainly lies in monitoring disease recurrence and following the effectiveness of therapy, as outlined (and regularly updated) in international scientific publications. Fully automatic determinations of serum tumour markers are non-invasive, economically efficient procedures, which enable the dynamics of their changes during malignant disease to be monitored and thus contribute to the rationalization of oncological therapy.

Key words:
serum tumour markers, guidelines, follow-up of disease progression, prediction of therapy effectiveness.


Autoři: M. Šimičková 1;  M. Nekulová 1;  L. Pecen 3;  T. Frgala 2;  D. Valík 1
Působiště autorů: Masarykův onkologický ústav, Brno Ředitel: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Oddělení laboratorní medicíny Primář: MUDr. Dalibor Valík Ph. D. 1;  Masarykův onkologický ústav, Brno Ředitel: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Oddělení gynekologie Primář: MUDr. Miloš Bláha 2;  Ústav informatiky AV ČR, Praha Vedoucí: doc. Ing. E. Pelikán, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(5): 294-298
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

V práci jsou shrnuty poznatky o sérových nádorových markerech a možnostech jejich využití v onkologické praxi v době intenzivního rozvoje nových biomarkerů vyšetřovaných molekulárně-biologickými technikami. Představy, že tyto nové postupy prováděné na molekulární úrovni nahradí v krátké době rutinně užívané sérové nádorové markery, dosavadní klinická praxe nepotvrzuje. Využití sérových markerů spočívá především v monitorování návratu choroby a sledování účinku terapie, jak je zřejmé i z obecných doporučení vydávaných (a pravidelně inovovaných) na úrovni mezinárodních odborných společností. Plně automatizované vyšetření sérových nádorových markerů je metodou ekonomicky dostupnou, umožňující sledovat dynamiku jejich změn v průběhu nádorového onemocnění, a tím přispívat k racionalizaci onkologické léčby.

Klíčová slova:
sérové nádorové markery, doporučení, monitorování průběhu choroby, predikce účinnosti léčby.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2007 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa