Genetika a etika – dosavadní vývoj, současný stav a výhled I. část


Genetika a etika – dosavadní vývoj, současný stav a výhled I. část

Práce podává přehled o etických aspektech lékařské genetiky od 80. let 20. století v našich podmínkách v porovnání se světovými trendy a popisuje současný stav. Mezinárodní pohled reprezentují výsledky dvou rozsáhlých multicentrických studií z 80. a 90. let, přičemž stěžejní problémy jsou rozpracovány rovněž z hlediska českých genetiků. Klíčové problémy genetického testování jsou pojednány na modelu Huntingtonovy nemoci, u níž je provádění prediktivních testů regulováno etickými normami. Jsou naznačeny výhledy do budoucna s nutností normativní úpravy a legislativního zakotvení jako prevence možného zneužití a genetické diskriminace.

Klíčová slova:
genetická konzultace – genetické testování – etika – Huntingtonova nemoc.


Genetics and ethics – past, present, and future

Presented is a review of the ethical aspects of medical genetics since the 1980s in the conditions of the Czech Republic as compared to trends worldwide along with a description of the present situation. The international aspect is represented by two vast multi-center studies from the 1980s and 1990s, while the cardinal problems are worked out also from the point of view of Czech geneticists. Key problems of genetic testing are dealt with on the model of Huntington’s disease in which the carrying out of predictive testing is regulated by ethical standards. Future perspectives are indicated with the necessity of a normative adjustment and legislative embodiment as a prevention of any potential misuse and genetic discrimination.

Key words:
genetic couselling – genetic testing – ethics – Huntington’s disease.


Autoři: J. Židovská
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha přednostka doc. MUDr. M. Kohoutová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(4): 236-239
Kategorie: Etické problémy v medicíně

Souhrn

Práce podává přehled o etických aspektech lékařské genetiky od 80. let 20. století v našich podmínkách v porovnání se světovými trendy a popisuje současný stav. Mezinárodní pohled reprezentují výsledky dvou rozsáhlých multicentrických studií z 80. a 90. let, přičemž stěžejní problémy jsou rozpracovány rovněž z hlediska českých genetiků. Klíčové problémy genetického testování jsou pojednány na modelu Huntingtonovy nemoci, u níž je provádění prediktivních testů regulováno etickými normami. Jsou naznačeny výhledy do budoucna s nutností normativní úpravy a legislativního zakotvení jako prevence možného zneužití a genetické diskriminace.

Klíčová slova:
genetická konzultace – genetické testování – etika – Huntingtonova nemoc.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2005 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa