Kmenová a druhová variabilita mikrobiomu v diabetických defektech ovlivňuje klinické výsledky a účinnost terapie


Vyšlo v časopise: Oborový speciál
Kategória:

Súhrn

Chronické rány patří mezi nejčastější komplikace diabetu a jsou asociovány s vysokou morbiditou a náklady na zdravotní péči. Autoři z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii zkoumali vliv kmenové a druhové variability mikrobiomu nacházejícího se v defektech diabetické nohy. Z výsledků studie vyplynulo, že určité typy bakterií v defektu ovlivňují klinické výsledky a úspěšnost terapeutických intervencí.

Mechanismus vzniku defektu

Syndrom diabetické nohy vzniká působením mnoha lokálních i celkových faktorů. Základní poruchu v patogenezi onemocnění představuje neuropatie, která vede ke snadnějšímu mechanickému poranění tkáně nohy kvůli oslabení až absenci základního obranného mechanismu v podobě bolesti. Důležitou úlohu v rozvoji diabetické nohy také zastávají ischemické změny způsobené mikro- a makroangiopatií.

Výsledkem je ulcerace kožního krytu charakterizovaná obtížným hojením kvůli predispozičně sníženému hojivému potenciálu. Defekty často komplikuje sekundární infekce, jejíž sanace je předpokladem úspěšné terapie. Prezentovaná studie tak zkoumala vliv variability mikrobiomu v defektech na klinické výsledky a úspěšnost terapeutických intervencí.

Poznatky ze studie

Do longitudinální prospektivní studie byli zahrnuti pacienti s defekty v rámci syndromu diabetické nohy. Metagenomické sekvenování ukázalo, že kmenové variace Staphylococcus aureus a genová exprese tvorby biofilmu byly asociovány se špatnými klinickými výsledky. Závažnost defektu a jeho hojení ovšem také signifikantně ovlivnily bakterie, které jsou považovány za pouhé komenzály nebo kontaminanty. Konkrétně se jednalo o Corynebacterium striatum a Alcaligenes faecalis.

Ve zkoumaném vzorku byly široce rozšířené geny způsobující antibiotickou rezistenci. Lepších výsledků tak bylo dosaženo při důkladném débridementu defektu než při antibiotické terapii. Débridementem bylo dosaženo deplece anaerobních bakterií v ráně, což se odrazilo ve zlepšení klinických výsledků.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že mikrobiom v chronickém defektu u diabetiků může zásadně ovlivnit klinické výsledky a efektivitu terapeutických intervencí a může se tak stát důležitým klinickým markerem.

(holi)


Zdroje

Kalan L. R., Meisel J. S., Loesche M. A. et al. Strain- and species-level variation in the microbiome of diabetic wounds is associated with clinical outcomes and therapeutic efficacy. Cell Host Microbe 2019 May 8; 25 (5): 641−655.e5, doi: 10.1016/j. chom.2019.03.006.

Štítky
Detská onkológia Detská rádiológia Chirurgia všeobecná Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia Onkológia Rádiodiagnostika Rádioterapia Diabetológia
Článek Editorial

Článok vyšiel v časopise

Oborový speciál

Číslo 1 - Diabetologie

2020 Číslo 1 - Diabetologie
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa