Existuje spojitost mezi hladinou glykovaného hemoglobinu a výskytem malignit?


Vyšlo v časopise: Oborový speciál
Kategória:

Súhrn

Systematické review britských autorů se zaměřilo na vztah mezi glykovaným hemoglobinem (HbA1c) a zhoubným nádorovým onemocněním u pacientů s diabetem mellitem nebo bez něj.

Úvod

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je uznávaným ukazatelem dlouhodobé kompenzace diabetu mellitu. V minulosti byla popsána i možná asociace HbA1c s některými typy maligních nádorů, ač jsou tato data zatím spíše nejednoznačná. Autory prezentované práce proto zajímalo, zda lze potvrdit vztah mezi HbA1c a rizikem vzniku zhoubných nádorových onemocnění nebo úmrtí na ně, a to jak u diabetiků, tak u osob bez tohoto onemocnění.

Metodika analýzy

Z databází EMBASE, MEDLINE, CINAHL a Cochrane Library autoři vybrali studie týkající se vztahu HbA1c a onkologických onemocnění, jejichž účastníky byli pacienti obou pohlaví s diagnózou diabetu mellitu 1. nebo 2. typu nebo bez ní.

Studie byly hodnoceny podle kritérií Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) dvěma nezávislými hodnotiteli. Vzhledem k heterogenitě výsledků však nakonec nebylo vhodné provést metaanalýzu dat.

Výsledky

Pro hodnocení bylo vybráno 19 prací (14 kohortových studií a 5 studií případů a kontrol). 8 z těchto studií sledovalo vztah HbA1c k jakémukoliv typu nádoru, zbytek se zaměřil na konkrétní diagnózy.

Závěrem 4 prací bylo, že vyšší hladiny HbA1c jsou spojeny s vyšší incidencí zhoubných nádorů a/nebo rizikem úmrtí na jakýkoliv typ nádorového onemocnění. Jedna studie popsala vztah mezi hladinou HbA1c, incidencí maligního onemocnění a rizikem úmrtí na něj křivkou ve tvaru písmene U. Z dalších studií vyplynulo, že vyšší hladina HbA1c je spojena s častějším výskytem kolorektálního karcinomu, nádorů slinivky, plic a ženských reprodukčních orgánů. Práce naopak v dané souvislosti neprokázaly zvýšené riziko karcinomu prsu, gastrointestinálních nádorů a urologických malignit.

Závěr

Vyšší hladina glykovaného hemoglobinu (HbA1c) se zdá být spojena s častějším výskytem onkologických onemocnění a/nebo vyšší úmrtností na ně. Pro bližší porozumění vztahu obou faktorů a podkladu této souvislosti bude zapotřebí dalších studií, citovaný přehledový článek tak poskytl možné vodítko pro další výzkumné snahy.

(epa)


Zdroje

Hope C., Robertshaw A., Cheung K. L., Idris I., English E. Relationship between HbA1c and cancer in people with or without diabetes: a systematic review. Diabet Med 2016; 33(8): 1013−1025, doi: 10.1111/dme.13031.

Štítky
Detská onkológia Detská rádiológia Chirurgia všeobecná Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia Onkológia Rádiodiagnostika Rádioterapia Diabetológia
Článek Editorial

Článok vyšiel v časopise

Oborový speciál

Číslo 1 - Diabetologie

2020 Číslo 1 - Diabetologie
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa