Oborový speciál - Číslo 1 - Diabetologie/2020

Editorial

4
Editorial

MUDr. Račická Eva


16
Prediabetes u seniorů většinou zůstává dlouhodobě bez progrese
18
Mění se hmotnost diabetiků 2. typu spolu s věkem a změnami v medikaci?
20
Ovlivní věk a volba léčby změnu funkčního stavu beta-buněk pankreatu?
21
Průlom ve snahách o zpomalení progrese diabetické nefropatie díky gliflozinům
22
Deriváty sulfonylurey jako první PAD a riziko kardiovaskulárních příhod
24
Nádorová onemocnění jako smrtelná komplikace diabetu 2. typu
26
Diabetes mellitus 2. typu je spojen s vyšší úmrtností na karcinom prsu
28
Existuje spojitost mezi hladinou glykovaného hemoglobinu a výskytem malignit?
30
Molekulární mechanismy propojující kolorektální karcinom a diabetes mellitus
32
Konzumace sladkých nápojů patrně zvyšuje riziko nádorových onemocnění
34
Vliv podiatrické péče na rozvoj syndromu diabetické nohy a přežití pacientů − výsledky 18letého sledování
35
Kmenová a druhová variabilita mikrobiomu v diabetických defektech ovlivňuje klinické výsledky a účinnost terapie
36
Doplňky stravy v kombinaci s edukací pacientů mohou zlepšit hojení diabetické nohy
38
Budoucnost nutriční intervence u diabetu možná leží v technologiích

Původní práce

7
Výskyt gestačního diabetu v České republice před změnou diagnostických kritérií a po ní

MUDr. Krejčí Hana, Ph.D., MUDr. Anderlová Kateřina, Ph.D., prof. MUDr. Pařízek Antonín, CSc., MUDr. Krejčí Vratislav, MUDr. Šimják Patrik

9
Předoperační příprava pacienta s diabetem a perioperační péče

MUDr. Horová Eva, Ph.D.

12
Chování pacientů s DM 1. typu s ohledem na hypoglykémie během řízení motorového vozidla – analýza holterovských záznamů GCMS

MUDr. Halčiaková Katarína, Naeem Taha Syed, MUDr. Jenšovský Jiří, CSc., Ing. Holubová Anna, Ing. Brabec Marek, Ph.D., MUDr. Árská Janíčková Ž Denisa, Ph.D., MUDr. Brož Jan


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa