Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

uběhl další rok a při příležitosti prvního čísla nového (24.) ročníku časopisu Klinická onkologie bychom rádi provedli malou rekapitulaci předchozího ročníku, významných událostí z loňského roku a realizovaných i připravovaných aktivit.

Od získání nové grafické podoby a zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/PubMed patří časopis k nejčtenějším a nejoblíbenějším odborným časopisům mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty, což dokládají nejenom naše vlastní průzkumy, ale především i významný nárůst počtu příspěvků, které do redakce přicházejí. Přestože se zvýšil i počet odmítnutých příspěvků, publikovali jsme nakonec o 33 % více prací než v roce 2009. V roce 2010 vyšlo celkem 76 publikací a časopis měl celkový rozsah 456 stran. Pro srovnání, v roce 2009 se jednalo o 57 publikací a 302 stran. Vyšší počet zveřejněných prací přitom neznamenal jejich obecně horší kvalitu, ba naopak. To dokazuje i stále se zvyšující index SNIP (Source Normalized Impact per Paper) v bibliografické databázi Scopus a zvýšený zájem autorů publikovat v Klinické onkologii práce v anglickém jazyce (7 v roce 2010).

Kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům za poskytnuté finanční prostředky, zejména pak společnosti ROCHE, která je „generálním sponzorem“ časopisu již od roku 2009. Existence generálního sponzorství je pro časopis naprosto esenciální, obzvlášť v době ekonomické krize, kdy řada farmaceutických společností podmiňuje příležitostnou reklamu v časopise i současným zveřejněním „odborných článků“, které se nějakým způsobem dotýkají jejich léčiv. Takový postup je však v přímém rozporu s etikou a mezinárodními pravidly pro publikování v biomedicínských časopisech (ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers) a tato pravidla náš časopis rozhodně hodlá dodržovat.

Časopis Klinická onkologie požádal v srpnu 2010 o zařazení do bibliografické databáze Web of Science® společnosti Thomson Reuters, která každoročně přiděluje časopisům evidovaným v této databázi tzv. IMPACT FACTOR (IF). Počátkem letošního roku budeme vyrozuměni o naložení s naší žádostí. V případě přijetí do uvedené databáze bude Klinická onkologie již za 2 roky znát výši svého IF. I pokud by se tak nestalo, je hlavní prioritou redakční rady podpora zvyšování citovanosti publikovaných článků. Z tohoto důvodu byla redakční rada významně rozšířena, recenzní řízení se u jednotlivých článků zaměřuje na citované zdroje a redakce vypsala pro rok 2011 soutěž o „Finanční podporu publikační aktivity autorů.“ Mezi autory tří prací publikovaných v zahraničních časopisech s IF bude rozděleno celkem 30 000 Kč. Redakce chce tímto způsobem podpořit autory, kteří citují ve svých publikacích články z časopisu Klinická onkologie, a částečně jim kompenzovat náklady, které jim mohou při publikování v zahraničních časopisech vznikat. Abyste si udělali rychlý přehled o článcích publikovaných v Klinické onkologii v roce 2009 a 2010, zařadili jsme na závěr tohoto čísla jejich tematicky členěný seznam. Nejcitovanější bývají zpravidla články popisující a analyzující epidemiologickou situaci nádorových onemocnění v České republice a na Slovensku (viz strana 71–74).

Z projektů, které vznikly v redakci Klinické onkologie v roce 2010 a budou dále pokračovat, chceme připomenout úspěšně zahájenou edici Nové léky v onkologické praxi, která bude lékařům a zdravotním pojišťovnám pravidelně přinášet přehled o nových léčivech a jejich indikacích. Pro rok 2011 jsou navíc připravována 2 supplementa a redakce časopisu se významně zasloužila o příchod nové vzdělávací aktivity do České republiky, a to konference Best of ASCO Meeting 2011. Tato konference, jejímž oficiálním pořadatelem bude ASCO a ČOS ČLS JEP a mediálním partnerem časopis Klinická onkologie, se bude konat v České republice poprvé, a to v Praze dne 10. září 2011. Případný výtěžek z akce půjde na podporu dalšího rozvoje časopisu Klinická onkologie.

Pevně věříme, že rok 2011 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře. 

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.              

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa