Klinická onkologie - Číslo 1/2011

Editorial

3
Editorial

Přehledy

8
Bazocelulárny karcinóm kože – biologické správanie nádoru a prehľad najvýznamnejších molekulových ukazovateľov progresie ochorenia v praxi patológa

V. Bartoš, K. Adamicová, M. Kullová, M. Péč

18
Ischemická choroba srdca a hypertenzia ako neskoré následky liečby nádorov testis – prehľad

M. Valentová, B. Mladosievičová

23
Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů

R. Vojtíšek, K. Havránek, J. Fínek


Původní práce

35
Algoritmus separace plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně

I. Burešová, D. Kyjovská, L. Kovářová, J. Moravcová, R. Suská, T. Perutka, J. Čumová, R. Hájek

41
Antineoplastické účinky simvastatínu u experimentálnej rakoviny prsníka

P. Kubatka, K. Žihlavniková, K. Kajo, M. Péč, N. Stollárová, B. Bojková, M. Kassayová, P. Orendáš


Kazuistiky

46
Oportunní infekce mozku u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění

R. Jančálek, Z. Novák, J. Chrastina, P. Burkoň, B. Slaná, V. Feitová


Stručné sdělení

50
Vulvárna intraepiteliálna neoplázia

P. Mikloš, P. Babala, M. Klačko, L. Masák, D. Ondruš


Aktuality v onkologii

54
Vývoj nových léčiv u solidních nádorů – změna pohledu na optimální design klinických studií

R. Demlová

56
Postavení Avastinu v léčbě karcinomu prsu v Evropě a v USA

H. Rajnohová, F. Nový

57
V Brně vzniká špičkové centrum pro výzkum nádorových onemocnění díky podpoře z evropských fondů

Informace z České onkologické společnosti

68
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21. 12. 2010 ve VFN Praha
70
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 1. 2011 ve FNB Praha

TEMATICKÝ SEZNAM PUBLIKACÍ VYDANÝCH V KLINICKÉ ONKOLOGII V ROCE 2009 A 2010

71
Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2009 a 2010

Články

58
XVIII. Fórum onkologů – zpráva z jednání v Brně dne 5. 11. 2010

R. Vyzula, L. Dušek, J. Prausová, J. Abrahámová, Vorlíček J. Jménem Rady Registrů Čos Čls Jep, Jménem Sítě Komplexních Onkologických Center Čr

67
Best of ASCO® Czech Republic 2011

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa