Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 8. 9. 2009 v Liberci


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(5): 247-248
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Bartoš, Jelínková, Petruželka, Přibylová, Stáhalová
Omluveni:
Cwiertka, Fínek, Feltl, Petera, Vyzula, Žaloudík
Host:
prof. Babjuk (urologická společnost), doc. Dušek (IBA MU)

 1. Přítomné přivítal ředitel Nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný.
 2. Prof. Vorlíček zahájil schůzi výboru ČOS.
 3. Informace o grantové podpoře Tesco – realizace financování probíhá prostřednictvím ČLS bez problémů.
 4. Kongres prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře, Brno 21. 10. 2009. Program je dostupný na stránkách linkos.cz, účast onkologů vhodná.
 5. Doc. Dušek: informace o získání grantu Grant Bristol-Myers Squibb Foundation: Addressing Cancer Disparities in Central and Eastern Europe, který byl podán prostřednictvím doc. Duška v zastoupení ČOS. Grant bude řešen panelem expertů ČOS, institucionálně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.
  Rada původních koordinátorů připravujících projekt (doc. Dušek, prof. Vyzula, doc. Fínek) byla rozšířena tak, aby zapojení odborníci reprezentativně zastupovali všechny modality protinádorové terapie (převzato z návrhu projektu, abecedně):
  • J. Abrahámová, M.D, Ph.D. (Professor of Oncology at Thomayer University Hospital in Prague)
  • M. Babjuk, M.D., Ph.D. (Professor of Urology at University Hospital Motol in Prague)
  • L. Dušek, M.Sc., Ph.D. (Associate Professor of Computational Biology at Masaryk University)
  • D. Feltl, M.D, Ph.D. (Department of Radiotherapy at University Hospital Ostrava)
  • J. Fínek, M.D, Ph.D. (Associate Professor of Oncology at University Hospital Plzen)
  • J. Hoch, M.D., Ph.D. (Professor of Surgery at University Hospital Motol in Prague)
  • J. Petera, M.D., Ph.D. (Professor of Oncology at Faculty Hospital in Hradec Kralove)
  • L. Petruželka, M.D., Ph.D. (Professor of Oncology at Faculty Hospital in Prague)
  • M. Ryska, M.D., Ph.D. (Professor of Surgery at Central Military Hospital Prague in
  • Prague)
  • J. Vorlíček, M.D, Ph.D. (Professor of Oncology, Director of the Masaryk Memorial
  • Cancer Institute in Brno)
  • R. Vyzula, M.D, Ph.D. (Professor of Oncology at the Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno)
  • J. Žaloudík, M.D. (Professor of Oncology at the Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno)
  Panel expertů bude při detailním rozpracování cílů projektu zřejmě dále rozšířen. Rozšíření panelu expertů i věcný návrh záměru projektu byly schváleny i ze strany USA – poskytující nadace, rozhodující telekonference s americkou stranou se zúčastnili prof. Vyzula a doc. Dušek. Další postup: doc. Dušek rozpracuje detailně věcný plán řešení projektu – termín: 30. 9. 2009.
 6. Semináře v Bruselu: Evropské partnerství v boji proti rakovině se zúčastní za ČOS doc. Fínek. Na akci se může přihlásit každý člen ČOS – viz linkos.cz.
 7. Prof. Vorlíček: informace o setkání zástupců výboru s plátci péče VZP: nové léky a nové indikace starých léků. Nelze očekávat navýšení financí na onkologické léky, nelze vyloučit i snížení finančních prostředků. Další schůzka je 18. 9. 2009 v 10.00 na VZP.
 8. Na JOD uspořádá výbor ČOS setkání s právníky na téma: o ukotvení struktury KOC v organizačním řádu poskytovatelů zdravotní péče, termín bude oznámen na linkos.cz. Přednášející právníci: Mgr. Policar a JUDr. Těšínová.
 9. Prof. Abrahámová: informovala o financování NOR, letošní požadavky byly splněny.
 10. Informace o projektu cesta ke zdraví žen. Genetické vyšetření pro všechny ženy. Výbor ČOS bere na vědomí připomínky, které k tomuto projektu poslal řediteli VZP prof. Vorlíček – výbor všemi hlasy tuto myšlenku podpořil.
 11. Výbor ČOS jednomyslně nominoval jako styčnou osobu pro Českou společnost paliativní medicíny prim. MUDr. A. Aschermannovu.
 12. Projednání žádosti společnosti HOSPIMED o spolupráci v oblasti prevence rakoviny prostaty, dělohy a tlustého střeva. Výbor ČOS bere na vědomí a jakoukoliv aktivitu na poli prevence podporuje.
 13. Vyjádření výboru k dopisu Sekce nemocničních lékárníků – výbor ČOS má neměnné stanovisko, podporuje zřizování centrálního ředění cytostatik na všech onkologických pracovištích.
 14. Na příští schůzi 6. 10. 2009 proběhne na přání současného pokladníka volba nového pokladníka.
 15. Vyjádření výboru ČOS k problematice LHRH analog v léčbě karcinomu prostaty – existující klinická data podporují indikaci goserelinu jako jediného LHRH analoga v kurativní indikaci (adjuvantní a neoadjuvantní) léčby karcinomu prostaty. Pro paliativní indikace zůstávají k dispozici kromě goserelinu i leuprorelin a triptorelin.
 16. Konferenci Best of ASCO 3. 10. 2009 v Bratislavě pořádá Slovenská onkologická společnost, viz linkos.cz. Všichni členové společnosti jsou zváni.
 17. Výbor ČOS souhlasí s podmínkami pro poskytnutí záštity ČOS: zaslání sborníku a souhlas se zařazením abstrakt odborných sdělení do databáze tuzemských onkologických abstrakt na linkos.
 18. Doc. Dušek podal informaci k zahajované sérii regionálních odborných seminářů o screeningu, prevenci a včasné diagnostice kolorektálního karcinomu –první seminář proběhne 8. 10. v Brně. Smyslem seminářů je společné setkání všech lékařských odborností, které jsou zapojeny do diagnostiky kolorektálního karcinomu nebo do péče o pacienty s kolorektálním karcinomem. Semináře probíhají pod záštitou Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR.
 19. MUDr. Ivana Kaderková z We Make Media s.r.o. poslala žádost o záštitu ČOS nad 1st Prague Interdisciplinary Oncology Congress pořádaný 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK v lednu 2010 v Praze. Prof. Petruželka doporučil tuto žádost projednat až poté, co obdržíme oficiální žádost od programového výboru připravovaného kongresu. Jeho doporučení jsme respektovali.
 20. Udělená záštita ČOS odborným akcím:
  6. konference radiační onkologie,
  19. 2.–20. 2. 2010 Hradec Králové
  XII. Symposium of the International Society of Oncology Pharmacy Practioners,

  5.–8. 5. 2010 Praha
  Jihočeské onkologické dny,
  22. 10.–24. 10. 2009 Český Krumlov
 21. Noví členové:
  Forster Jiří, Šedo Jiří, Zezulová Michaela, Machová Karolína

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2009 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa