Polymorfizmus –2548 G/A v genu pro leptin u pacientek s endometriálním karcinomem


Polymorfizmus –2548 G/A v genu pro leptin u pacientek s endometriálním karcinomem

Východiska:
Polymorfizmus –2548 G/A v promotoru genu pro leptin (LEP) byl v předchozích studiích asociován s rizikem nadváhy a obezity; faktorů signifikantně asociovaných se zvýšeným rizikem endometriálního karcinomu. Leptin hraje významnou úlohu v signální transdukci buněk endometriálního karcinomu, přičemž výsledky provedených studií naznačují, že leptin podporuje růst buněk endometriálního karcinomu i jejich invazivitu a předpokládá se, že kritickými mediátory působení leptinu jsou dráhy JAK/STAT a AKT. Cílem naší studie bylo zkoumat možné asociace polymorfizmu LEP –2548 G/A s výskytem endometriálního karcinomu a s ním souvisejících znaků. Design: Do studie bylo zahrnuto 67 pacientek s endometriálním karcinomem (průměrný věk 64,3 ± 10,3 let) a 67 kontrolních žen párovaných s pacientkami podle věku, BMI a etnického původu (62,1 ± 9,8 let); pro zkoumání obecných populačních frekvencí genotypů a alel byla navíc zařazena skupina 543 zdravých žen. LEP –2548 A/G byl zkoumán pomocí PCR s následnou analýzou délky restrikčních fragmentů. Výsledky: Předkládaná studie neodhalila významné rozdíly ve frekvenci genotypů nebo alel zkoumaného polymorfizmu u endometriálního karcinomu nebo s ním souvisejících znaků (věk menarché, menopauzy, počet spontánních abortů v anamnéze nebo čas do doby propuknutí onemocnění) mezi jednotlivými skupinami, což naznačuje, že genetické varianty polymorfizmu LEP –2548 G/A nejsou relevantním markerem rizika endometriálního karcinomu v české populaci. Závěry: Nezdá se, že by polymorfizmus LEP –2548 G/A reprezentoval důležitý genetický marker rizika endometriálního karcinomu u zkoumané české populace, byl nicméně asociován s obezitou, což je v souladu s dřívějšími pracemi.

Klíčová slova:
leptin – polymorfizmus – endometriální karcinom – PCR


Autoři: J. Chovanec 1;  J. A. Bienertová-Vašků 2;  Z. Dostálová 1
Působiště autorů: Department of Gynecology and Obstetric, The Faculty Hospital Brno 2Institute of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 1
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(5): 223-227
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Polymorfizmus –2548 G/A v promotoru genu pro leptin (LEP) byl v předchozích studiích asociován s rizikem nadváhy a obezity; faktorů signifikantně asociovaných se zvýšeným rizikem endometriálního karcinomu. Leptin hraje významnou úlohu v signální transdukci buněk endometriálního karcinomu, přičemž výsledky provedených studií naznačují, že leptin podporuje růst buněk endometriálního karcinomu i jejich invazivitu a předpokládá se, že kritickými mediátory působení leptinu jsou dráhy JAK/STAT a AKT. Cílem naší studie bylo zkoumat možné asociace polymorfizmu LEP –2548 G/A s výskytem endometriálního karcinomu a s ním souvisejících znaků. Design: Do studie bylo zahrnuto 67 pacientek s endometriálním karcinomem (průměrný věk 64,3 ± 10,3 let) a 67 kontrolních žen párovaných s pacientkami podle věku, BMI a etnického původu (62,1 ± 9,8 let); pro zkoumání obecných populačních frekvencí genotypů a alel byla navíc zařazena skupina 543 zdravých žen. LEP –2548 A/G byl zkoumán pomocí PCR s následnou analýzou délky restrikčních fragmentů. Výsledky: Předkládaná studie neodhalila významné rozdíly ve frekvenci genotypů nebo alel zkoumaného polymorfizmu u endometriálního karcinomu nebo s ním souvisejících znaků (věk menarché, menopauzy, počet spontánních abortů v anamnéze nebo čas do doby propuknutí onemocnění) mezi jednotlivými skupinami, což naznačuje, že genetické varianty polymorfizmu LEP –2548 G/A nejsou relevantním markerem rizika endometriálního karcinomu v české populaci. Závěry: Nezdá se, že by polymorfizmus LEP –2548 G/A reprezentoval důležitý genetický marker rizika endometriálního karcinomu u zkoumané české populace, byl nicméně asociován s obezitou, což je v souladu s dřívějšími pracemi.

Klíčová slova:
leptin – polymorfizmus – endometriální karcinom – PCR


Zdroje

1. Parkin DM. Cancer incidence in five continents. In: Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J et al (eds). IARC Scientific. Publication. No. 143, Vol. VII, Lyon, France: International Agency for Research on Cancer 1997: 1–1240.

2. Pisani P, Parkin DM, Ferlay J. Estimates of the worldwide mortality from eighteen major cancers in 1985. Implications for prevention and projections of future burden. Int J Cancer 1993; 55: 891–903.

3. Trayhurn P, Wood IS. Signalling role of adipose tissue: adipokines and inflammation in obesity. Biochem Soc Trans 2005; 33(Pt 5): 1078–1081.

4. Trayhurn P. Adipose tissue in obesity-an inflammatory issue. Endocrinology 2005; 146(3): 1003–1005.

5. Trayhurn P, Wood IS. Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue. Br J Nutr 2004; 92(3): 347–355.

6. Matsuzawa Y, Funahashi T, Nakamura T. Molecular mechanism of metabolic syndrome X: contribution of adipocytokines adipocyte-derived bio­active substances. Ann N Y Acad Sci 1999; 892: 146–154.

7. Coleman DL. Effects of parabio­sis of obese with diabetes and normal mice. Diabetologia. 1973; 9(4): 294–298.

8. Zhang Y, Proenca R, Maffei M et al. Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature 1994; 372: 425–432.

9. Bouloumié A, Drexler HC, Lafontan M et al. Leptin, the product of Ob gene, promotes angiogenesis. Circ Res 1998; 83(10): 1059–1066.

10. Sierra-Honigmann MR, Nath AK, Murakami C et al. Biological action of leptin as an angiogenic factor. Science 1998; 281(5383): 1683–1686.

11. Huang L, Li C. Leptin: a multifunctional hormone. Cell Res 2000; 10(2): 81–92.

12. Sharma D, Saxena NK, Vertino PM et al. Leptin promotes the proliferative response and invasiveness in human endometrial cancer cells by activating multiple signal-transduction pathways. Endocr Relat Cancer 2006; 13(2): 629–640.

13. Petridou E, Belechri M, Dessypris N et al. Leptin and body mass index in relation to endometrial cancer risk Ann Nutr Metab 2002; 46(3–4): 147–151.

14. Mammès O, Betoulle D, Aubert R et al. Association of the G-2548A polymorphism in the 5‘ region of the LEP gene with overweight. Ann Hum Genet 2000; 64(Pt 5): 391–394.

15. Mammès O, Betoulle D, Aubert R et al. Novel polymorphisms in the 5‘ region of the LEP gene: association with leptin levels and response to low-calorie diet in human obesity. Diabetes 1998; 47(3): 487–489.

16. Skibola CF, Holly EA, Forrest MS et al. Body mass index, leptin and leptin receptor polymorphisms, and non hodgkin lymphoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13(5): 779–86.

17. Ribeiro R, Lopes C, Medeiros R. Leptin and prostate: implications for cancer prevention – overview of genetics and molecular interactions. Eur J Cancer Prev 2004; 13: 359–368.

18. Ribeiro R, Araújo AP, Coelho A et al. A functional polymorphism in the promoter region of leptin gene increases susceptibility for non small cell lung cancer. Eur J Cancer 2006; 42(8): 1188–1193.

19. Caldefie-Chézet F, Damez M, de Latour M et al. Leptin: a proliferative factor for breast cancer? Study on human ductal carcinoma. Biochem Biophys Res Commun 2005; 334(3): 737–741.

20. Mor G, Visintin I, Lai Y et al. Serum protein markers for early detection of ovarian cancer. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102(21): 7677–7682.

21. Finn PD, Cunningham MJ, Pau KY et al. The stimulatory effect of leptin on the neuroendocrine reproductive axis of the monkey. Endocrinology 1998; 139(11): 4652–4662.

22. Hoffstedt J, Eriksson P, Mottagui-Tabar S et al. A polymorphism in the leptin promoter region (–2548 G/A) influences gene expression and adipose tissue secretion of leptin. Horm Metab Res 2002; 34(7): 355–339.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2009 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa