Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 2: 1, 2013
Kategorie: Úvodní slovo

Popáleninová medicína je v České republice medicínským oborem, který bez jakýchkoliv pochybností dosahuje ve svých výsledcích i kvalitě našich lékařů světové úrovně. Personálně nevelký obor, reprezentovaný u nás především specializovanými pracovišti, jež by se dala spočítat na prstech jedné ruky, je také velmi vřelým společenstvím prodchnutým duchem spolupráce a kolegiality. Obor reprezentují nejen zkušení doyeni, ale vyrůstá i odborně velmi zdatná generace mladých specialistů, která naši medicínu reprezentuje svými odbornými příspěvky v zahraničních impaktovaných časopisech i za přednáškovým pultem významných konferencí.

Potřebou národní spolupráce, výměny zkušeností a společné diskuse, ale i snahou o vzájemné společenské styky je motivována každoroční příprava výroční konference Společnosti popáleninové medicíny. Ta se letos uskutečnila v Praze, pod organizačním vedením prim. MUDr. Ludomíra Brože a jeho kolektivu z Kliniky popáleninové medicíny. Věnována byla památce nedávno zesnulé výjimečné lékařky, která zasvětila svůj život péči o popálené, profesorce MUDr. Radaně Königové, CSc.

Jsem velmi potěšen, že naše nakladatelství, reprezentované časopisem Hojení ran, mohlo být mediálním partnerem této konference a že můžeme v tomto suplementu přinést také abstrakta přednášek z této odborné akce. Abstrakta jsme doplnili vzpomínkou na prof. Radanu Königovou a několika dalšími texty, které spojuje problematika popálenin a plastické chirurgie. Suplementum bude k dispozici jak předplatitelům našeho časopisu, tak také všem účastníkům konference.

Karel Vízner

šéfredaktor

Poděkování

Nakladatelství GEUM, s.r.o. i redakce časopisu Hojení ran děkujeza spolupráci přípravnému výboru konference a zvláště pak prim. MUDr. Ludomíru Brožovi.


Štítky
Chirurgia všeobecná Sestra Domáca starostlivosť
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa