18. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 2: 2, 2013

na téma:

Multidisciplinární přístup v léčbě termických úrazů (infekce, resuscitace, nutrice, chirurgická terapie), kožních defektů a terapie netermických ztrát kožního krytu

Praha, 3. – 4. října. 2013

Pořadatelé:

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Konference je pořádána při příležitosti 60. výročí vzniku popáleninového pracoviště v Praze a věnována památce prof. MUDr. Radany Königové, CSc.

Vědecký přípravný výbor:

prim. MUDr. Ludomír Brož

MUDr. Robert Zajíček

Mgr. Lenka Šetelíková

Organizační výbor:

prim. MUDr. Ludomír Brož

MUDr. Hubert Šuca

MUDr. Robert Zajíček

Mgr. Lenka Šetelíková

Bc. Agáta Píbilová

Sekretariát konference:

Ing. Anahit Pehrizyan

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Čestné předsednictvo:

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.

děkan 3. LF UK v Praze

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

předseda Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

radní Hlavního města Prahy

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

senátorka

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

vedoucí Traumacentra, FN Královské Vinohrady, Praha

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha


Štítky
Chirurgia všeobecná Sestra Domáca starostlivosť
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa