The Sankara Nethralaya Atlas of FUNDUS FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY


Autoři: V. Krásnik;  J. Štefaničková;  A. Furdová
Působiště autorů: Klinika Oftalmológie LFUK a UN v Bratislava prednosta doc. MUDr. V. Krásnik, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 70, 2014, No. 3, p. 119
Kategorie: Recenze

Pukhraj Rishi, Ekta Rishi, Tarum Sharma, Muna Bhende, Parveen Sen, Dhanasaree Ratra, Lingam Gopal

The Sankara Nethralaya Atlas of FUNDUS FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY

Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2nd edition, New Delhi, India, 2013, 599 pp.

ISBN:978-93-5025-577-3Kolektív sklúsených retinálnych oftalmológov na základe úspechu prevého vydania a pozitívnych ohlasov pristúpil k prepracovaniu a dolpneniu druhého vydania. Farebné fotografie a angiografické snímky realizovali technici s dlhodobou praxou.

Predhovor napísal Lawrence A. Yannuzzi, kde vyzdvihol význam publikácie, ktorá vznikla na domácej pôde v Indii, a tým k anglickým, francúzskym, talianskym a japonským atlasom o fluroangiografii, pribudla ďalšia bohato dokumentovaná knižná publikácia.

Publikácia je rozdelená na sedem sekcií (Getting started, Macular disorders, Vascular disorders, Inflammatory disorders, Heredomacular dystrophy, Optic nerve disorders, Tumors). Každá sekcia je ďalej členaná na kapitoly podľa jednotlivých diagnóz. V úvodnej sekcii autori popisujú základné princípy angiografie ako flouresceínovej, tak aj indocyanínovej pasáže kontrastnej látky choroidálnym a sietnicovým riečiskom, artefakty, autoflorescenciu a popisujú abnormálnu hyper- a hypofluorescenciu. Pozornosť je tiež venovaná naliehavým sytuáciám a vybaveniu ambulancií pri poskytovaní prvej pomoci. V úvode každej kapitoly, kde už sú podrobné ukážky jednotlivých entít, je stručný, zato výstižný oftalmologický a oftalmoskopický nález a popis, ktorý je vhodne doplnený interpretáciou fluoroangiogramu. Nasleduje niekoľko kazuistík, ktoré v detaile ukazujú a popisujú zmeny na farebnej fotografii a angiografii. Komentár na záver kapitoly upozorňuje a vyzdvihuje charakteristiku danej entity.

V závere atlasu nájdeme 30-otázkový test, kde si môžeme overiť svoje staršie, ale aj novonadobudnuté vedomosti. Test svojím zameraním a obsahom ponúka najbežnejšie a najfrekventovanejšie situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť pri fluoroangiografii.

Súčasťou je aj malý slovník s výkladom a abecedný index, ktoré vhodne dopĺňajú tex, farebné fotografie a angiogramy a pomáhajú v rýchlejšej orienatácii v atlase.

The Sankara Nethralaya Atlas of FUNDUS FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY je výborný študijný materál pre začínajúch retinálnych špecialistov. Ocenia ho aj kolegovia pripravujúci sa na špecilizačnú skúšku z oftalmológie. Súčasne je aj vodítkom k diferenciálnej diagnostike a  rýchlej orientácii pre retinálnych špecialistov.


Štítky
Oftalmológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa