Česká a slovenská oftalmologie - Číslo 4/2023

163
SOUČASNÝ POHLED NA SPEKTRUM PACHYCHOROIDNÍCH ONEMOCNĚNÍ. PŘEHLED

A. Stepanov


Původní práce

170
TRANSKONJUNKTIVÁLNY CHIRURGICKÝ PRÍSTUP V OTVORENEJ LIEČBE ZLOMENÍN DOLNÉHO ORBITÁLNEHO MARGA A SPODINY OČNICE

J. Abelovský, R. Slávik, B. Hocková, D. Štorcelová, J. Gembeš, F. Kubec, E. Kilipiris, A. Stebel

180
VLIV RYCHLÉHO PŘÍJMU VODÍKEM SYCENÉ VODY NA NITROOČNÍ TLAK U ZDRAVÝCH OSOB

E. Najmanová, H. Manethová, M. Botek, F. Pluháček

186
PREVALENCIA MYOPIE U ŠKOLOPOVINNÝCH DETÍ NA SLOVENSKU A PANDÉMIA COVID-19

L. Pršová, J. Halička, M. Kozár, Z. Kuderavá, M. Pršo, Ľ. Jakušová, P. Bánovčin, P. Žiak


Kazuistika

192
AKÚTNA KERATOUVEITÍDA S LÝZOU ROHOVKOVÉHO ŠTEPU, AKO NESKORÁ KOMPLIKÁCIA STREDNE ŤAŽKÉHO CHEMICKÉHO PORANENIA, POTENCIONÁLNE ASOCIOVANÁ S OCHORENÍM COVID-19. KAZUISTIKA

N. Majtánová, V. Kurilová, P. Krišková, P. Kéri, Z. Fellner, D. Cholevík, J. Majtán, P. Kolář

202
RARE NON-SURGICAL RELATED MASSIVE SPONTANEOUS SUPRACHOROIDAL HEMORRHAGE. A CASE REPORT

NA. Hasan, M. Musa, HM. Ali, M. Mustapha, WH. Halim


207
DĚTSKÁ OFTALMOLOGIE KLINICKÉ A MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI
208
PRAŽSKÉ GLAUKOMOVÉ DNY

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa