Porovnání perioperačního měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně u prasklých a neprasklých aneuryzmat


Porovnání perioperačního měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně u prasklých a neprasklých aneuryzmat

Cíl: Cílem studie je porovnat rozdíly tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně (u prasklých i neprasklých aneuryzmat) a vyhodnotit vliv rozdílů tlaku na rupturu aneuryzmatu.

Materiál a metody: Do studie byli zahrnuti pacienti s rupturou i bez ruptury aneuryzmatu. Ve všech případech byla provedena katetrizační angiografie a aneuryzmata byla vyplněna kovovými spirálami. Měření bylo provedeno těsně před zavedením mikrokatetru do aneuryzmatu a těsně po něm. Na třírozměrných snímcích byly změřeny rozměry výška-šířka, maximální průměr aneuryzmatu, průměr ústí a angulace.

Výsledky: Celkem 40 aneuryzmat bylo léčeno endovaskulárním přístupem. V 17 (42,5 %) případech z těchto aneuryzmat nedošlo k ruptuře, ve 23 (57,5 %) případech k ruptuře došlo. Mezi skupinami pacientů s rupturou aneuryzmatu a bez ruptury nebyly statisticky významné rozdíly v demografických údajích a rizikových faktorech, perioperačním měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně a v morfologických měřeních aneuryzmatu.

Závěr: V naší studii byla perioperační měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně podobná jak ve skupině s rupturou aneuryzmatu, tak ve skupině bez ruptury. V žádném z hodnocených parametrů nebyly mezi skupinami pozorovány statisticky významné rozdíly. Mechanizmy hrající roli při vzniku, růstu a ruptuře intrakraniálních aneuryzmat pomohou vyjasnit další studie charakteristik aneuryzmatu, mezi něž patří například jejich tvar nebo vlastnosti stěny.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

měření tlaku – vak aneuryzmatu – ruptura aneuryzmatu – arteriální hypertenze – mateřská tepna


Autoři: S. Kanbagli 1;  S. Men 2;  O. Kaya 3;  A. Taylan 4;  E. Ozer 5
Působiště autorů: Department of Radiology, Burdur State Hospital, Burdur, Turkey 1;  Interventional Neuroradiology Section, Department of Radiology, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 2;  Department of Radiology, Ceyhan State Hospital, Adana, Turkey 3;  Department of Radiology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey 4;  Department of Neurosurgery, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 5
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 644-648
Kategorie: Původní práce
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amcsnn2019644

Souhrn

Cíl: Cílem studie je porovnat rozdíly tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně (u prasklých i neprasklých aneuryzmat) a vyhodnotit vliv rozdílů tlaku na rupturu aneuryzmatu.

Materiál a metody: Do studie byli zahrnuti pacienti s rupturou i bez ruptury aneuryzmatu. Ve všech případech byla provedena katetrizační angiografie a aneuryzmata byla vyplněna kovovými spirálami. Měření bylo provedeno těsně před zavedením mikrokatetru do aneuryzmatu a těsně po něm. Na třírozměrných snímcích byly změřeny rozměry výška-šířka, maximální průměr aneuryzmatu, průměr ústí a angulace.

Výsledky: Celkem 40 aneuryzmat bylo léčeno endovaskulárním přístupem. V 17 (42,5 %) případech z těchto aneuryzmat nedošlo k ruptuře, ve 23 (57,5 %) případech k ruptuře došlo. Mezi skupinami pacientů s rupturou aneuryzmatu a bez ruptury nebyly statisticky významné rozdíly v demografických údajích a rizikových faktorech, perioperačním měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně a v morfologických měřeních aneuryzmatu.

Závěr: V naší studii byla perioperační měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně podobná jak ve skupině s rupturou aneuryzmatu, tak ve skupině bez ruptury. V žádném z hodnocených parametrů nebyly mezi skupinami pozorovány statisticky významné rozdíly. Mechanizmy hrající roli při vzniku, růstu a ruptuře intrakraniálních aneuryzmat pomohou vyjasnit další studie charakteristik aneuryzmatu, mezi něž patří například jejich tvar nebo vlastnosti stěny.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

měření tlaku – vak aneuryzmatu – ruptura aneuryzmatu – arteriální hypertenze – mateřská tepna


Zdroje

1. Penn DL, Komotar RJ, Sander Con­nol­ly E. Hemodynamic mechanisms underly­­ing cerebral aneurysm pathogenesis. J Clin Neurosci 2011; 18(11): 1435– 1438. doi: 10.1016/ j.jocn.2011.05.001.

2. Hashimoto N, Handa H, Hazama F. Experimental­ly induced cerebral aneurysms in rats. Surg Neurol 1978; 10(1): 3– 8.

3. Crompton MR. Mechanism of growth and rupture in cerebral ber­ry aneurysms. Br Med J 1966; 1(5496): 1138– 1142. doi: 10.1136/ bmj.1.5496.1138.

4. Weir B, Amidei C, Kongable G et al. The aspect ratio (dome/ neck) of ruptured and unruptured aneurysms. J Neurosurg 2003; 99(3): 447– 451. doi: 10.3171/ jns.2003. 99.3.0447.

5. Ujiie H, Tamano Y, Sasaki K et al. Is the aspect ratio a reliable index for predict­­ing the rupture of a saccular aneurysm? Neurosurgery 2001; 48(3): 495– 503. doi: 10.1097/ 00006123-200103000-00007.

6. Baharoglu MI, Schirmer CM, Hoit DA et al. Aneurysm inflow-angle as a discriminant for rupture in sidewall cerebral aneurysms: morphometric and computational fluid dynamic analysis. Stroke 2010; 41(7): 1423– 1430. doi: 10.1161/ STROKEAHA.109.570770.

7. Nishioka H, Torner JC, Graf CJ et al. Cooperative study of intracranial aneurysms and subarachnoid hemor­rhage: a long-term prognostic study. II. Ruptured intracranial aneurysms managed conservatively. Arch Neurol 1984; 41(11): 1142– 1146. doi: 10.1001/ archneur.1984.04050220036011.

8. White PM, Wardlaw JM. Unruptured intracranial aneurysms. J Neuroradiol 2003; 30(5): 336– 350.

9. Nixon AM, Gunel M, Sumpio BE. The critical role of hemodynamics in the development of cerebral vascular dis­ease. J Neurosurg 2010; 112(6): 1240– 1253. doi: 10.3171/ 2009.10.JNS09759.

10. Wiebers DO. Unruptured intracranial aneurysms: natu­ral history and clinical management. Update on the international study of unruptured intracranial aneurysms. Neuroimag Clin N Am 2006; 16(3): 383– 390. doi: 10.1016/ j.nic.2006.04.005.

11. Sekhar LN, Sclabas­si RJ, Sun M et al. Intra-aneurysmal pres­sure measurements in experimental saccular aneurysms in dogs. Stroke 1988; 19(3): 352– 356. doi: 10.1161/ 01.str.19.3.352.

12. Gao L, Hoi Y, Swartz DD et al. Nascent aneurysm formation at the basilar terminus induced by hemodynamics. Stroke 2008; 39(7): 2085– 2090. doi: 10.1161/ STROKEAHA.107.509422.

13. Sforza DM, Putman CM, Cebral JR. Hemodynamics of cerebral aneurysms. An­nu Rev Fluid Mech 2009; 41: 91– 107. doi: 10.1146/ an­nurev.fluid.40.111406.102126.

14. Socci L, Pen­nati G, Gastaldi D et al. Model­­ing and mechanobio­logy of cerebral aneurysms. J Appl Boimater Biomech 2008; 6(2): 63– 71.

15. Sorteberg A, Farhoudi D. The Influence of aneurysm configuration on ıntra-aneurysmal pres­sure and flow. Interv Neuroradiol 2006; 12(3): 203– 214. doi: 10.1177/ 159101990601200302.

16. Ozdamar N, Celebi G. Pres­sure distribution on the wall of experimental aneurysms. Acta Neurochir (Wien) 1978; 45(1– 2): 27– 34. doi: 10.1007/ bf01774381.

17. Hoh BL, Sistrom CL, Firment CS et al. Bottleneck factor and height-width ratio: as­sociation with ruptured aneurysms in patients with multiple cerebral aneurysms. Neurosurgery 2007; 61(4): 716– 723. doi: 10.1227/ 01.NEU.0000298899.77097.BF.

18. Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J 3rd et al. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362(9378): 103– 110. doi: 10.1016/ s0140-6736(03)13860-3.

Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autori: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa