Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo /2022

Minimonografie

435
Pletencové svalové dystrofie

L. Mensová, D. Baumgartner, V. Potočková, R. Mazanec


Přehledný referát

451
Pokrok ve znalostech patofyziologie migrény

R. Kotas, J. Mračková, P. Potužník

457
Základní principy anesteziologické péče k perioperační monitoraci transkraniálních motorických evokovaných potenciálů

J. Hudec, M. Kosinová, M. Němec

462
Nové farmakologické možnosti v léčbě Alzheimerovy nemoci

L. Kleinová, J. Cerman, J. Hlávka, J. Hort


Původní práce

471
Role skórovacích systémů v indikaci léčby meningeomů u pacientů vyššího věku

I. Rošková, A. Mrlian, M. Smrčka, M. Duba, V. Juráň

477
Validační studie a představení nového testu porozumění větám TEPO pro děti ve věku 3–8 let

G. Solná, B. Červenková

484
Potential of the projective Colour Association Method to reflect physiological responses to stimuli with a different emotional charge (PARC study) – a study protocol

D. Školoudík, J. Balcar, M. Penhaker, D. Šalounová, I. Wedlichová

489
Cognitive function of patients receiving whole brain radiotherapy for brain metastases from lung cancer and guidance strategies based on intelligent software

Y. Chen, L. Zhang, J.-F. Huang, W. Jiang, M.-Q. Xu

496
Klonální hematopoéza neurčitého potenciálu při ischemické cévní mozkové příhodě – studijní protokol

M. Haršány, V. Kunešová, B. Kalousová, R. Slavkovský, J. Drábek, J. Stránská-, M. Hajdůch, R. Mikulík


Dopis redakci

503
Extrapontine central myelinolysis with extrapyramidal symptoms in a 14-year-old boy with COVID-19 disease-related PIMS-TS

K. Španělová, P. Mužlayová, O. Horák, J. Šenkyřík, M. Malá, J. Klučka, H. Ošlejšková, P. Danhofer

506
Middle ear myoclonus as a cause of objective tinnitus

M. Bonaventurová, V. Bandurová, Z. Čada, J. Plzák, Z. Balatková

509
Chronická zánětlivá senzitivní polyradikulopatie asociovaná s monoklonální gamapatií nejasného významu

P. Potužník, J. Vejskal

511
Hraniční koncentrace likvorového tripletu tau proteinů a beta-amyloidu 42 v diagnostice Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních demencí

A. Bartoš, M. Brůžová, L. Fialová


Doporučené postupy

515
Doporučení pro vývojovou dysfázii – verze 2022

L. Pospíšilová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa