Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 6/2020

Přehledný referát

584
Progresivní supranukleární obrna

T. Bartošová, J. Klempíř-

602
Mezinárodní klasifikace orofaciální bolesti (ICOP) – oficiální český překlad prvního vydání

P. Řehulka, J. Bartáková, M. Hudečková, T. Filipovský, R. Kotas, T. Nežádal

608
Supraskapulární neuropatie

A. Krajcová, M. Makeľ, V. Němcová, T. Belšan, R. Kaiser


Původní práce

614
Endoskopické vs. skríninkové vyšetření polykání a jejich vliv na výsledný stav u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě

G. Solná, D. Václavík, O. Pavlík, B. Gwardová, L. Staníková, P. Komínek

621
Hemodynamic changes in four aneurysms leading to their rupture at follow-up periods

A. Sejkorová, H. Švihlová, O. Petr, K. D. Dennis, S. Uthamaraj, G. Lanzino, M. Sameš, D. Dragomir-Daescu, A. Hejčl

627
Srovnání měření průtokových parametrů v oblastikarotické stenózy in vivo a in vitro – pilotní výsledky testování hemodynamického fantomu

D. Školoudík, T. Hrbáč, R. Matejka, S. Forostyak, J. Hofmanová, D. Netuka, P. Kešnerová, T. Belšan, A. Školoudík

633
Clinical characteristics of newly dia­gnosed Parkinson’s disease patients included in the longitudinal BIO-PD study

P. Dušek, O. Bezdíček, H. Brožová, I. Dall’antonia, S. Dostálová, P. Havránková, J. Klempíř, J. Mana, J. Mašková, J. Nepožitek, J. Roth, P. Peřinová, F. Růžička, T. Serranová, J. Trnka, O. Ulmanová, D. Zogala, R. Jech, K. Šonka, E. Růžička


Dopis redakci

640
Encefalopatie při infekci COVID-19 s odezvou na léčbu intravenózními imunoglobuliny

S. Ostrý, J. Keller, O. Sobek, A. Chrdle, R. Rusina

643
Nemocný s pomalu progredující symptomatikou cervikokraniálního přechodu

I. Blažková, B. Korbel, P. Vaněk, E. Ehler

646
Syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu jako první příznak estezioneuroblastomu

M. Masárová, K. Zeleník, M. Plášek, R. Lipina, K. Poločková, P. Komínek, P. Matoušek

649
Koincidence roztroušené sklerózy a myasthenia gravis

P. Hemerková, H. Matulová, J. Jandura

652
Časná revaskularizace po kombinovaném výkonu u nemoci moyamoya

V. Přibáň, J. Dostál, J. Mraček, J. Baxa, P. Duras

655
Endoskopická laváž intraventrikulárního krvácení nezralých novorozenců

T. Radovnický, P. Hitka, M. Sameš


Doporučené postupy

659
Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k organizaci péče o pacienty s akutní bolestí zad v bederní úrovni u dospělých

S. Ostrý, I. Štětkářová, J. Korsa, J. Bednařík

667
Doporučené postupy pro nutriční podporu u cévních mozkových příhod

J. Klempíř, I. Šarbochová, L. Růžičková, E. Bezuchová, O. Gál, M. Srp, F. Novák


Personalia

674
Odešel doc. MUDr. Roman Schröder, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc., prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA.

675
Zemřel doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc. (1932–2020)

Pavel Urban, Edvard Ehler

676
MUDr. Michal Králik, CSc. Spomienka na vzácneho človeka.

MUDr. Ladislav Bratský

678
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

MUDr. Iveta Lisá, CSc.

679
Rozloučení s prof. MUDr. Valentinou Stýblovou, DrSc. (1922–2020)

Pavel Kalvach

681
MUDr. Hanuš Baš, CSc., devadesátiletý

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., Feso

682
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. – 75-ročný

Alojz Rakús


683
Léčba aktivní sekundárně progresivní roztroušené sklerózy selektivním modulátorem receptoru pro sfingosin-1-fosfát

Ing. Kateřina Michnová, doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa