Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo /2020

Editorial

3
Editorial

Redakční sdělení

6
Poděkování recenzentům

Přehledný referát

8
Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus

Š. Aulická, K. Česká, J. Šána, T. Loja, P. Jabandžiev, J. Papež, P. Danhofer, H. Vinohradská, I. Doležalová, M. Brázdil, P. Štourač, H. Ošlejšková, O. Slabý

14
Kognitivní rehabilitace pacientů s Parkinsonovou nemocí

V. Plzáková, T. Nikolai

21
Homeostáza mědi jako terapeutický cíl u amyotrofické laterální sklerózy s mutací superoxiddismutázy 1 a sloučenina CuATSM

P. Hemerková, M. Vališ

28
Možnosti prevence Alzheimerovy choroby

J. Janoutová, M. Kovalová, P. Ambroz, O. Machaczka, A. Zatloukalová, K. Němček, E. Mrázková, O. Košta, D. Školoudík, V. Janout

33
Dominantní (Kjerova) atrofie optiku asociovaná s mutacemi v OPA1 genu

S. Kelifová, T. Honzík, M. Tesařová, B. Kousal, P. Lišková, P. Havránková, H. Kolářová

43
Metodologie měření kognitivního deficitu u depresivní poruchy

S. Fedorová, E. Bartečků, J. Hořínková

48
Novorozenecké záchvaty – současný pohled na problematiku

K. Španělová, K. Česká, H. Ošlejšková, Š. Aulická


Původní práce

57
Polysomnografické nálezy u osob nad 50 let bez subjektivních příznaků poruch spánku

S. Dostálová, M. Šusta, J. Nepožitek, P. Peřinová, I. Příhodová, V. Ibarburu Lorenzo Y Losada, I. Dall`antonia, O. Bezdíček, T. Nikolai, K. Šonka

64
Neuropsychiatrické symp­tomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci

V. Matušková, T. Nikolai, H. Marková, K. Čechová, J. Laczó, J. Hort, M. Vyhnálek

73
Choroidal thickness in asymp­tomatic patients with carotid artery stenosis

Ç. Öktem, E. Ö. Öktem, A. Kurt, R. Kilic, B. E. Sahin, A. Yetis, Y. Dadali

79
Efektivita prodlouženého dávkovacího intervalu natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou

M. Petržalka, E. Meluzínová, H. Mojžíšová, J. Jibertínová, P. Ročková, E. Němá, M. Elišák, P. Marusič

84
Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentování vnitřní karotidy

F. Charvát, J. Vrána, D. Netuka, F. Cihlář, A. Krajina, V. Chovanec, R. Herzig, V. Procházka, M. Roubec, P. Kešnerová, D. Školoudík, Pro Antique Trial Group

95
Komorbidity Alzheimerovej choroby – výsledky multicentrickej prierezovej observačnej štúdie COSMOS v Slovenskej republike

M. Minár, J. Dragašek, I. Mátéffy, P. Valkovič


101
Randomizovaná kontrolovaná studie efektu terapie poruch rovnováhy s využitím audiovizuální zpětné vazby u seniorů

L. Šajtárová, M. Janatová, T. Veselý, M. Lopotová, P. Smrčka, K. Hána


Dopis redakci

105
Primární non-Hodgkinův B-lymfom centrálního nervového systému

J. Búřil, A. Pokorná, P. Búřilová


Okénko statistika

108
Analýza dat v neurologii

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, K. Pokorová, J. Koptíková


Personalia

114
Vzpomínka na prof. Pavla Petrovického
116
Prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. (1924–2019)

Recenze

117
Recenze monografie

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa