Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo /2022

Editorial

275
Editorial

Přehledný referát

281
Farmakogenetika dabigatranu a sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody

A. Olšerová, P. Janský, T. Šrámková, A. Tomek


Původní práce

287
Validace dotazníku pro hodnocení dopadu cévní mozkové příhody – česká verze Stroke Impact Scale 3.0

E. Gurková, D. Šaňák, L. Šáteková, Š. Šaňáková, J. Zapletalová

296
Telemedicínské vyšetření kognitivními testy ALBA, POBAV a ACE-III

H. Polanská, A. Bartoš

306
Effects of Ditan Tongmai Decoction in combination with acupuncture on post-stroke recovery based on electroencephalogram

L. Zhang, M. Jin, Q. He, X. Liu, Y. Hao, W. Chen

312
Analýza variability srdeční frekvence během head-up tilt testu v diagnostice reflexních synkop – přehled problematiky a vlastní zkušenosti

J. Galuszka, K. Vykoupil, M. Kaiserová, J. Zapletalová, M. Kamasová, D. Galuszková, M. Táborský


Krátké sdělení

325
Management deliria v neurointenzivní péči v České republice – dotazníková studie

L. Hrežová, J. Bednařík


330
Patologické nálezy na zobrazení pomocí magnetické rezonance u onemocnění asociovaného s pozitivními protilátkami proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu

M. Vaněčková, P. Nytrová


Dopis redakci

336
Rituximab treatment of post-COVID-19 development of acute-onset chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy

K. Revendová, M. Bar, O. Volný


Personalia

338
Zemřel profesor Zdeněk Mraček

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa