Editorial


Autori: M. Lukáš
Pôsobisko autorov: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Klinické centrum ISCARE a. s. a 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2024; 78(1): 3
Kategória: Editorial

Vážené a milé čtenářky a čtenáři,

nevím, jestli v dubnu roku 1947, kdy otcové zakladatelé vytvořili náš odborný časopis s názvem Gastro-enterologia Bohema, předpokládali a očekávali, že tento nově založený časopis přetrvá v pravidelném vycházení mnoho dalších desetiletí. V průběhu následujících téměř 80 let po svém založení změnil časopis sedmkrát název a v jeho čele se vystřídalo celkem šest vedoucích redaktorů, z nichž prof. Z. Mařatka tuto funkci zastával 30 let. V roce 2024 vstupuje časopis do 78. ročníku nepřetržitého vydávání. Patří tak k nejstarším periodikům, které vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Care Comm s.r.o. Časopis je distribuován v České a Slovenské republice a je prezidiálním časopisem tří odborných společností.

Na co se můžeme těšit v letošním ročníku a jaké inovace jsme připravili? Od roku 2011 držíme stejnou strukturu obsahu, tj. každé číslo časopisu má určité hlavní téma. V prvním čísle se věnujeme problematice IBD, hepatologie je nosným tématem v čísle druhém, digestivní endoskopie v čísle třetím, klinickou a experimentální gastroenterologii a hepatologii můžete nalézt v čísle čtvrtém, gastrointestinální onkologii v čísle pátém a dětskou hepatogastroenterologii a bariatrii v čísle posledním, šestém. Rovněž ponecháme vzhled titulní stránky, kterou bude tvořit infografika, která představuje grafický souhrn vybraný z původní práce aktuálního čísla. V roce 2024 přicházíme s novinkou ve formě podcastů, které budou představeny čtenářům a také budou uveřejněny na webových stránkách časopisu před vydáním každém čísla. V podcastech se dozvíte o hlavních článcích publikovaných v konkrétním čísle časopisu. V průběhu tohoto roku dojde také k obnově a vylepšení webových stránek časopisu, aby odpovídaly současným požadavkům internetové komunikace.

S radostí musím konstatovat, že v průběhu posledních několika ročníků se významně zvýšila účast slovenských autorů na přípravě jednotlivých čísel časopisu, jde především o oblast hepatologie a klinické a experimentální gastroenterologie. Dovolte mi udělat jen rychlou rekapitulaci: v minulém ročníku bylo zveřejněno celkem 28 původních prací, z nichž 9 (32,5 %) pocházelo z pera slovenských autorů, 17 (60 %) z České republiky a 2 (7,5 %) ze zahraničí. Z osmi přehledných referátů byly tři napsány slovenskými kolegy. Od konce roku 2022 byla časopisu přiznána i malá hodnota IF (impact factor), která je výrazem citovanosti autorů, kteří publikovali původní nebo přehledné práce v našem periodiku. Pro rok 2024 byl IF určen hodnotou 0,12. Parafrází na slavný výrok Neila Amstronga je možné uzavřít, že tento krůček v podobě malého IF může být pro časopis velkým krokem do budoucnosti.

Vážené čtenářky a čtenáři, zvu vás ke sledování nového ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie a věřím, že poskytne nové informace, které budou přínosem pro vaši klinickou práci a především pro péči o nemocné s chorobami trávicího ústrojí a jater.

Za redakci časopisu

 

Milan Lukáš
šéfredaktor časopisu
milan.lukas@email.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2024 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa