Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(5): 454
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je nově dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie

1. Vývoj incidence a mortality kolorektálního karcinomu (CRC) v ČR je následující:

 • a)  incidence klesá a mortalita stoupá
 • b)  incidence stoupá a mortalita klesá
 • c)  incidence i mortalita klesá
 • d)  incidence i mortalita stoupá

2. Které tvrzení ohledně screeningu CRC v ČR je špatné:

 • a)  Národní program screeningu CRC byl zahájen v roce 2010
 • b)  populační screening CRC v ČR byl zahájen v roce 2014
 • c)  v současné době se v ČR používají dominantně imunochemické testy na okultní krvácení do stolice
 • d)  ČR je v mezinárodním srovnání na 5. místě v incidenci CRC

3. Které tvrzení ohledně imunochemických testů na okultní krvácení do stolice (FIT)  je špatné:

 • a)  čím je cut-off testu vyšší, tím je senzitivita nižší, ale specificita je vyšší
 • b)  senzitivita je pro levostranné léze kolon vyšší než pro pravostranné
 • c)  výsledky testu nezávisí na teplotě okolního prostředí
 • d)  preferovaná hodnota cut-off je 75–100 ng/ml

4. Čekací doby na preventivní kolonoskopii byly v ČR v roce 2015:

 • a) kratší než šest týdnů
 • b) delší než šest týdnů
 • c) delší na Moravě než v Čechách
 • d) výrazně delší v ambulantních zařízeních než v nemocnicích

5. „Full-thickness“ resekce:

 • a) je v ČR často používaná metoda endoskopické terapie
 • b) kombinuje aplikaci „over-the-scope“ klipu s endoskopickou mukózní resekcí pomocí „capu“
 • c) lze ji použít pouze v žaludku, jehož stěna je dostatečně silná
 • d) nelze ji využít k resekci neuroendokrinních tumorů pro nedostatečnou efektivitu

6. Adenokarcinom žaludku:

 • a) je nejčastější nádor trávicího ústrojí
 • b) jeho incidence v ČR stoupá
 • c) pro dlouhodobé přežití je zásadní přítomnost histologicky negativních uzlin vyšší než 60 %
 • d) adjuvantní onkologická léčba má významný vliv na celkové přežití, ale zkracuje dobu do průkazu recidivy onemocnění

7. Karcinom pankreatu:

 • a) je vážné onemocnění, ale jeho incidence i mortalita klesají
 • b) podíl na incidenci a mortalitě všech novotvarů je menší než 10 %
 • c) pětiletá doba přežití je 10–15 %
 • d) v současné době lze toto onemocnění léčit pouze monoterapií gemcitabinem

8. Totální pankreatektomie:

 • a) je výkon indikovaný výlučně pro maligní onemocnění pankreatu
 • b) tento výkon nelze pro svoji složitost provádět z akutní indikace
 • c) výsledky přežívání a hodnocení kvality života jsou obdobné jako u parciálních resekcí
 • d) o indikaci výkonu musí vždy rozhodovat pouze multidisciplinární tým

9. Onkologická léčba pokročilého karcinomu pankreatu modifiko-vaným režimem FOLFIRINOX:

 • a) je v současné době kontraindikovaná
 • b) je efektivní u pacientů v dobrém výkonnostním stavu
 • c) nevede k prodloužení času do progrese
 • d) výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů

10. Maligní melanom metastazující do gastrointestinálního traktu (GIT):

 • a) postihuje pouze tlusté střevo
 • b) metastázy do GIT jsou časté (více než 60 %)
 • c) je vysoce senzitivní k chemoterapii, radioterapii a hormonoterapii
 • d) zásadní je chirurgická léčba v počátečním stadiu onemocnění

Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2016 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa