Gastrointestinální onkologie


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(5): 380
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jako každý podzim je páté číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie věnováno gastrointestinální onkologii. Toto téma nabývá každým rokem na významu, neboť pacientů s nádory trávicího a hepatobiliárního ústrojí v našich ambulancích a endoskopických vyšetřovnách přibývá. Pozitivní zprávou je, že dle posledních statistických údajů dochází k postupnému a trvalému poklesu incidence a mortality kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer). Je evidentní, že k tomu přispělo i naše společné úsilí při screeningu tohoto zhoubného onemocnění. Při porovnání roku 2000 (začátek Národního programu screeningu CRC) a roku 2013 (aktuálně dostupná data) pozorujeme pokles incidence o 8 % a mortality o 17,5 %. ČR se zároveň posunula v mezinárodním srovnání incidence z nelichotivého prvního místa na místo páté, v mortalitě dokonce až na místo deváté. Věřím, že tento příznivý trend se ještě zvýrazní v epidemiologických ukazatelích z roku 2014 a 2015 (údaje jsou dostupné s dvouletým zpožděním), kde se projeví dopad přechodu na populační screening CRC, který byl zahájen v lednu 2014. Již nyní je známo, že účast cílové populace se v roce 2014 zvýšila na 30,8 %. V témže roce došlo také k nárůstu testů na okultní krvácení do stolice (TOKS) o 30 % a preventivních kolonoskopií o 11 % (TOKS pozitivní kolonoskopie o 34 % a screeningové kolonoskopie o 85 %). Podrobný rozbor tohoto tématu najdete v článku dr. Gregy.

Nárůst screeningových vyšetření s sebou ale přinesl také prodloužení čekací doby na kolonoskopii. Velmi přehledně o tom pojednává příspěvek dr. Krále, který v roce 2015 provedl se svým týmem telefonický průzkum v 166 Centrech pro screeningovou kolonoskopii. Dle jejich zjištění byly čekací doby v průměru 64 dne, delší v Čechách (70,8 dnů) než na Moravě (53 dnů). Nebyl významný rozdíl mezi nemocničními a ambulantními zařízeními. Bylo by jistě zajímavé provést podobný průzkum i v současnosti, kdy byla první fáze adresného zvaní ukončena a v praxi se zdá, že zájem o preventivní kolonoskopie opadá. V této souvislosti bude důležité, zda postoj Ministerstva zdravotnictví ČR k pokračování adresného zvaní bude odpovídat původním plánům o udržitelnosti projektu.

Problematika kolorektální neoplazie je zpracována ve velmi přehledném a didaktickém příspěvku dr. Falta, který novou formou (videokazuistika) předkládá moderní metodu endoskopické léčby lokální reziduální neoplazie („full-thickness“ resekce). Článek je provázen bohatou a kvalitní fotodokumentací a vlastní video lze zhlédnout na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

V ČR (stejně jako v ostatních vyspělých zemích) dochází k poklesu incidence a mortality karcinomu žaludku, onemocnění s vážnou a obvykle nepříznivou prognózou, která závisí zejména na stadiu onemocnění v době diagnózy. Dr. Pazdírek ve svém příspěvku popisuje vlastní studii dlouhodobých výsledků pacientů po radikálních resekčních výkonech. Pro dlouhodobé přežití je zásadní více než 60% podíl histologicky negativních uzlin z celkového počtu všech vyšetřených uzlin.

Nádorem, u kterého se epidemiologické charakteristiky bohužel nemění, je karcinom pankreatu. Tímto tématem se zabývají přehledný článek prof. Rysky z pohledu chirurgického a vlastní studie dr. Vočky z pohledu onkologického. Prof. Ryska uvádí, že totální pankreatektomie má v přežívání a hodnocení kvality života stejné výsledky jako parciální resekce. Dr. Vočka uzavírá svůj příspěvek příznivým sdělením, že modifikovaný režim FOLFIRINOX může vést u pacientů s pokročilým nádorem a dobrým vý- konnostním stavem ke značnému prodloužení času do progrese a celkového přežívání při zachování dobré kvality života nemocných.

Vyzvané články uzavírá kazuistika dr. Shona o maligním melanomu metastazujícím do trávicího traktu. Kromě popisu případu (s vysoce kvalitní fotodokumentací) podává souhrnné informace o tomto agresivním nádoru.

Věřím, že Vás články zaujmou a v případě Vašeho zájmu o toto téma si Vás dovoluji pozvat na první ročník Národního kongresu gastrointestinální onkologie, který se koná v pražském hotelu Diplomat ve dnech 3.–5. listopadu 2016. Jeho součástí je Endoskopický workshop pořádaný 2. listopadu 2016 v ÚVN Praha, s tréninkem na animálních a mechanických modelech a zejména video-live přenosy, kterých se zúčastní přední světoví (prof. Prateek Sharma z USA a doc. Wu Qi z Číny) i tuzemští endoskopisté. Upoutávky najdete uvnitř časopisu a na webových stránkách kongresu (www.gioncology2016.org).

Přeji inspirativní čtení a kvalitní vzdělávací a endoskopický zážitek.


MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN v Praze

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

stepan.suchanek@uvn.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2016 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa