Histologický test


Autoři: M. Lukáš 1;  I. Vítková 2
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha 1;  Ústav patologie, 1. LF UK a VFN v Praze 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 108
Kategorie: Kvíz

Žena narozená v roce 1961 nikdy vážně nestonala, rovněž rodinná anamnéza byla bez pozoruhodností. Od jara 2015 pozorovala intermitentně příměs sražené krve na konci stolice. V červnu 2015 se podrobila koloskopickému vyšetření, které prokázalo v rektu, 8 cm od análního okraje, exulcerovaný tumor, který postihoval polovinu cirkumference přední stěny, v délce cca 5 cm. Ostatní endoskopický nález na dno céka a terminálního ilea byl hodnocen jako fyziologický. Histologický nález z bioptických vzorků potvrdil dobře diferencovaný, exulcerovaný adenokarcinom rekta. Následný staging stanovil nádor jako T3 N2 Mx. Pacientka se podrobila neodjuvantní aktinoterapii a poté byla provedena na Chirurgické klinice FN Královské Vinohrady v Praze (operatér prof. Gurlich) nízká resekce rekta. Pooperační průběh byl bez komplikací. Kontrolní CT vyšetření a hodnoty CEA v následujícím období byly v normálních mezích. Za šest měsíců po operaci se dostavila ke kontrolní dispenzární koloskopické prohlídce. Endoskopický nález prokázal přiměřený nález po provedené nízké resekci rekta se širokou, klidnou anastomózou. Jedinou odchylkou při endoskopickém vyšetření byl nález malého, široce přisedlého polypu velikosti 10 × 10 mm v transverzu. Polyp byl odstraněn polypektomickou kličkou. Endoskopický vzhled popsané drobné léze v transverzu je patrný na obr. 1. Překvapující byl histologický nález, který je patrný na obr. 2– 4. Jaká je Vaše endoskopická a histopatologická diagnóza?

Otázka:

Jaká je Vaše diagnóza?

Správná odpověď a komentář na str. 186

Endoskopický nález malého, široce přisedlého polypu.
Obr. 1. Endoskopický nález malého, široce př isedlého polypu.

Histologický nález odstraněného malého polypu, barvení hematoxylin a eozin, zvětšeno 100×.
Obr. 2. Histologický nález odstraněného malého polypu, barvení hematoxylin a eozin, zvětšeno 100×.

Speciální imunohistologické vyšetření na neuron specifickou enolázu a synaptofyzin, zvětšeno 200×.
Obr. 3. Speciální imunohistologické vyšetř ení na neuron specifickou enolázu a synaptofyzin, zvětšeno 200×.

Speciální imunohistologické vyšetření S100 protein, zvětšeno 200×.
Obr. 4. Speciální imunohistologické vyšet ření S100 protein, zvětšeno 200×.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa