Hepatologie


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika –  klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 107
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou číslo časopisu věnované převážně hepatologii. První jarní číslo Gastroenterologie a hepatologie lze považovat i za pozvánku na XLIV. májové hepatologické dny, které se konají zhruba za měsíc po vydání čísla, jako obvykle v Karlových Varech. Obsah aktuálního čísla ukazuje na rozmanitost oboru hepatologie a dokládá, že existují i jiná témata než v poslední době až příliš často probíraná virová hepatitida C.

V běžné praxi se prakticky denně setkáváme s pacienty s různými abnormitami tzv. jaterních testů. Článek autorů Janičko et al [1] podává jednoduchý přehled o tom, jak k takovým pacientům přistupovat, kdy je možno případné vyšetření odložit, kdy je potřeba stav řešit okamžitě, a zmiňuje nejčastější příčiny patologických nálezů v jaterních testech.

Velkým pokrokem poslední doby je využití neinvazivních postupů v diagnostice jaterních chorob, především stupně fibrózy. Této problematice se věnuje článek autorů Koula et al [2]. Vyšetření jaterní elastografie je dnes již běžně dostupné a v mnoha případech jaterní biopsii nahradí. Velký význam může mít jaterní elastografie ve screeningu skupin populace rizikových z pohledu vývoje pokročilé fibrózy nebo cirhózy –  např. u pacientů s diabetem či NAFLD. Příznivou zprávou je i skutečnost, že vyšetření Fibroscanem se podařilo zařadit mezi nové výkony, u kterých bude pravděpodobně stanovena úhrada. Doufejme, že podobný krok se podaří vyjednat i pro ostatní metody elastografie.

Dvě práce jsou věnované problematice pokročilých jaterních chorob. Fejfar et al [3] podávají aktuální a kompletní pohled na problematiku krvácení z jícnových varixů, ať už se jedná o řešení akutního krvácení či jeho prevenci. Autoři shrnují nejdůležitější závěry z poslední konference o portální hypertenzi (Baveno 2015). Článek autorů Mihaličová et al [4] vyzdvihuje důležitost infekcí u pa­cientů s pokročilou cirhózou. Dokladuje tak nutnost důsledně pátrat a léčit bakteriální infekce u pacientů s jaterní cirhózou, neboť bakteriální infekce jsou u těchto pacientů velmi často hlavní příčinou dekompenzace a úmrtí.

Další tři články jsou věnovány kazuistikám. Práce autorů Hejlová et al [5] je věnována vzácné příčině izolované elevace AST, jejíž neznalost může vést ke zbytečnému a opakovanému invazivnímu vyšetřování, vč. jaterní biopsie. Dvořák et al [6] popisují vzácnou příčinu granulomatózní hepatitidy jako komplikaci běžného onkologického terapeutického postupu. Kazuistika autorů Rosoľanka et al [7] se týká vzácného rozsevu echinokokové infekce, primárně postihující játra. Všechny kazuistiky ukazují na rozmanitost hepatologie a nutnost doslova detektivní práce při pátrání po příčinách některých netypických nálezů a stavů.

Vážení čtenáři, přeji Vám klidné chvíle strávené při čtení nového čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie a doufám, že se s mnohými z Vás setkáme koncem května 2016 na Májových hepatologických dnech v Karlových Varech.


doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

koeditor sekce hepatologie

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Janičko M, Veselíny E, Jarčuška P. Chronicky zvýšená aktivita pečeňových enzýmov. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 110–117.

2. Koula M, Hrůzová M, Harmáček D et al. Metody neinvazivního stanovení pokročilosti jaterní fibrózy. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 118–124.

3. Fejfar T, Jirkovský V, Šembera Š et al. Krvácení z varixů – pohled na terapii po Bavenu VI. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 125–132.

4. Mihaličová L, Bališová Z, Janičko M et al. Infekcie pri cirhóze pečene – naše skúsenosti. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 133–137.

5. Hejlová I, Komrsková J, Sticová E et al. Makro-AST jako příčina izolované chronicky zvýšené aktivity AST – popis dvou případů. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 138–140.

6. Dvořák K, Šmíd V, Jakša R. Granulomatózní hepatitida jako vzácná terapeutická komplikace. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 141–144.

7. Rosoľanka R, Antolová D, Nováková E et al. Závažné život ohrozujúce parazitárne ochorenie pečene komplikované disemináciou do pľúc. Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 145–149.

Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa