Autodidaktický test: klinická a experimentální gastroenterologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(5): 488
Kategorie: Autodidaktický test

1. Ke spolehlivé diagnostice časného spinocelulárního karcinomu je z vybraných metod nejpřínosnější:

 • a) endoskopie s vysokým rozlišením
 • b) endoskopie s vysokým rozlišením ++ NBI + autofluorescence
 • c) endoskopie s vysokým rozlišením a barvením Lugolovým roztokem
 • d) endoskopie s vysokým rozlišením a endosonografické vyšetření vysokofrekvenční sondou

2. Jinak zdravý a mladý pacient s časným spinocelulárním karcinomem (plochá léze ­0–IIa, velikost 3 cm) má na endosonografii suspekci na submukózní invazi a v mediastinu se nalézá jedna homogenní uzlina velikosti 2 cm. Nejvhodnější postup je:

 • a) chirurgické řešení
 • b) endoskopická piece-meal resekce (např. s ligátorem), event. EUS navigovaná punkce uzliny a definitivní postup dle histopatologického stagingu
 • c) ESD a event. EUS navigovaná punkce uzliny a definitivní postup dle histopatologického stagingu
 • d) chemoradioterapie

3. Nová generace cholangioskopie Spyglass® (Spyglass™ DS) má následující výhodu:

 • a) je „single-operator“ metodou
 • b) má kvalitnější obraz oproti první generaci Spyglass®
 • c) díky širšímu pracovnímu kanálu je odběr biopsií jednodušší
 • d) platí všechny odpovědi a–c

4. Cirkulární ESD jícnu ohrožuje pacienta zejména:

 • a) perforací
 • b) krvácením
 • c) mediastinitidou
 • d) strikturou

5. V klinické praxi se dosud nejúčinnějšími v prevenci striktur po cirkulární ESD jevily:

 • a) biologické materiály z prasečí dermis na stentu
 • b) potažené metalické stenty
 • c) lokálně aplikované steroidy
 • d) implantace autologních buněk z dutiny ústní

6. Problém migrace stentu po cirkulární ESD lze řešit:

 • a) fixací endosuturním systémem (Apollo)
 • b) endoklipy
 • c) použitím nepotažených stentů
 • d) biomateriálem z prasečí dermis

7. Typ II NICE klasifikace značí:

 • a) adenomový polyp
 • b) hyperplastický polyp
 • c) adenomový polyp nebo karcinom s mělkou submukózní invazí
 • d) „serrated adenoma“

8. V NICE klasifikaci se hodnotí:

 • a) cévy a povrch sliznice
 • b) cévy a barva léze
 • c) cévy, barva léze a povrch sliznice
 • d) cévy

9. K použití NICE klasifikace je nutný:

 • a) dvoukanálový endoskop
 • b) standardní endoskop
 • c) zvětšovací endoskop
 • d) jakýkoliv endoskop s NBI

10. NICE klasifikace kolorektálních neoplazií definuje:

 • a) charakter lézí kolorekta při použití high-resolution endoscopy s cílem predikovat histologickou strukturu a submukózní invazi
 • b) charakter lézí kolorekta v obraze NBI s cílem predikovat histologickou strukturu a submukózní invazi
 • c) charakter lézí kolorekta při použití high-resolution endoscopy s cílem predikovat histologickou strukturu
 • d) charakter lézí kolorekta v obraze NBI s cílem predikovat histologickou strukturu

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa