XXVIIIth Hildebrand Bardejov gastroenterology days 2014


Autoři: M. Kment
Působiště autorů: II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(4): 363-364
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Gastroenterologické dny v Bardejovských Kúpelích nemají až zas tak krátkého trvání. Již v roce 1969 se konaly tyto dny poprvé, z otců zakladatelů vzpomínám alespoň doc. Holománě a prim. Goliáše. Konávaly se nepravidelně, často jedenkrát za dva roky. Po úmrtí nezapomenutelného košického gastroenterologa a vynikajícího člověka doc. Tomáše Hildebranda byly nazvány jeho jménem. Českými milovníky těchto zasedání bývali prof. Fučík, doc. Jablonská, prof. Kojecký, prof. Mařatka a celá řada dalších. Zřejmě tak bylo navázáno na tradici každoročních setkání balneologů a gastroenterologů, kterou založil revmatolog prof. Lenoch v Karlových Varech v roce 1958 a nazval ji „Cursus perfectionis medicorum“. Gastroenterologičtí pacienti totiž byli hlavní indikační oblastí karlovarské lázeňské léčby. Že si vybrali kolegové pro setkání gastroenterologů a balneologů ze slovenských lázní právě Bardejovské Kúpele, za to jim budeme trvale vděčni.

Letošní Bardejovské dny byly vyhrazeny kazuistikám a krvácení do gastrointestinálního traktu. Ačkoli účast nebyla tak velká jako obvykle, sešla se řada gastroenterologů, kteří měli svými příspěvky posluchačům co říci. Můžeme poděkovat organizátorům, že se rozhodli pravidelně zařazovat do programu kazuistická sdělení, která jsou dnes opomíjená. Jejich publikace je většinou možná jen po zaplacení vysokého poplatku v open access časopisech. Přitom kazuistiky jsou pro výchovu mladých lékařů, tedy i gastroenterologů, základní přípravou k vědecké práci. Přednášející používají vlastní pozorování, která konfrontují s literaturou, učí se rétorice a vedení diskuze a také pozorují okamžitě ohlas své práce, a tak vědí, co mají příště vylepšit, vynechat či přidat.

Po úvodním zahájení prof. P. Mlkvým a prim. M. Zakuciovou a po kulturní vložce košické opery následovala slavnostní přednáška state of the art o významu života a díla prof. Zdeňka Mařatky u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin, kterou přednesl prof. Milan Lukáš. Vzpomenuto bylo i nedávné úmrtí vzácného člověka prof. Ivana Ďuriše.

V řadě kazuistických sdělení byly předneseny zajímavé příspěvky o významu velkých řas v žaludku různého biologického chování, přičemž dosažení definitivního závěru je často obtížné a vybízí to k dalšímu studiu (Honko et al, Dudášová et al).

Opakované negativní biopsie při karcinomu žaludku vyžadují dobré zhodnocení anamnézy a použití dalších technik k dosažení relevantního výsledku. Bohužel i tak je prognóza těchto nemocných špatná (Novotný).

Většina prezentovaných příspěvků se však týkala střevních zánětů, jejich diagnostiky a léčby. Dozvěděli jsme se, že mohou napodobovat lymfom (Kunčak) či být způsobeny bakterií Yersinia enterocolitica (Páv), ale i nesteroidními antirevmatiky (Zelinková). Jako vzácná komplikace biologické léčby byla prezentována autoimunní hepatitida a artritida (Petríková et al).

Sekce endoskopických sester za řízení PhDr. Ivanové byla otevřena přednáškou prim. Kaščáka o bolesti, která vtipným a neotřelým způsobem nastínila různé projevy bolesti a vhodný přístup k nim. Prezentace sester byly velmi pečlivě připraveny a pěkně předneseny s patřičnou diskuzí. Problematika byla velmi široká, od diagnostických metod, jako je enteroskopie (Špidusová), až k léčbě stenty (Helisová et al) či hodnocení kvality života dětí s gastroezofageálním refluxem (Gerlichová et al).

Druhý den byl věnován přednáškám o krvácení do zažívacího traktu, které byly vesměs předneseny významnými slovenskými odborníky v této problematice. Mimořádná zkušenost prof. Vavrečky s ERCP (11 tisíc výkonů) dovolila s nadhledem hovořit o tak závažné problematice, jakou je krvácení po ERCP.

Důležitou zásadu při léčbě krvácejících jícnových varixů vyslovil zkušený L. Skladaný: festina lente – nepospíchat, nezmatkovat, postupovat uváženě podle plánu – to je pro pacienta největším přínosem. Krvácivým komplikacím po endoskopických výkonech se v detailním přehledu věnoval ostravský O. Urban. Důležitou úlohu při masivním krvácení hraje i přes úspěchy endoskopie stále také chirurg, jak zdůraznil košický J. Bober. Velkým problémem při endoskopování je zavádění stále nových antikoagulancií, která nemají známé antidotum ani kontrolu stupně účinnosti. To vede k obavám o možném těžko zastavitelném krvácení, zvyšuje anxiozitu vyšetřujícího a snižuje jeho ochotu k provádění invazivních zákroků (Lietava).

Hlavním smyslem takovýchto setkání je diskuze, jak vždy propagoval prof. Mařatka. Z ní se odvíjelo několik obecně významných problémů. Zatímco kardiologie má jasně definované postupy, které se s narůstajícími poznatky pravidelně obměňují, gastroenterologie je více individuální, založena hodně na intuici, úvaze či nápadu. Také jasnou rajonizaci, resp. centralizaci závažných stavů do zdravotnických zařízení, která jsou schopna se o tyto gastroenterologické nemocné adekvátně postarat, na rozdíl od kardiologů, gastronterologové obou našich států vyřešenu nemají. To pak zvyšuje počty komplikací a péče o tyto nemocné není dostatečná jejich potřebě.

Ze 22 přednesených kazuistik byly tři nejlepší oceněny významnými finančními cenami. První místo získala práce: B. Kučinský, L. Gombošová, J. Bober, L. Frigová, Š. Forgáč, V. Ráczová, M. Szakacs (Košice) – Raritná príčina postprandiálnej bolesti brucha; druhé místo: M. Honko, J. Záň, V. Dudášová (Ružomberok) – Obrovské riasy žalúdka ako benígna etiológia žalúdkových rias. Na třetím místě se umístili I. Páv, D. Scholzeová, M. Bátovský (Bratislava, Bardejov) se svým sdělením Pacientka s CVID a hnačkami.

Závěrem je třeba poděkovat za tradičně vzornou přípravu a vedení vědeckého i společenského programu prim. Marice Zakuciové s kolektivem jejích sester, prezidentu Slovenské gastroenterologické spoločnosti prof. Peteru Mlkvému za podporu této akce a v neposlední řadě i PhDr. Adele Ivanové za organizační zajištění celého zasedání. Smutné bylo, že toto podujatie je v poslední době tak málo navštěvováno českými gastroenterology, přestože jeho kvalita odborná i společenská je vždy vynikající.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.

II. interní klinika 3. LF UK

a FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

kment@fnkv.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa