Několik slov k novému ročníku


Autoři: M. Lukáš 1 ;  V. Mauerová 2
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie, Ambit Media a. s., Brno 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 7-8
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

pro redakci časopisu je milou povinností, aby na počátku roku provedla krátkou rekapitulaci minulého ročníku a informovala čtenáře o záměrech a směřování časopisu v roce 2014.

V roce 2013 bylo v šesti číslech prezentováno celkem 21 původních prací a 12 kazuistických sdělení z klinické praxe, a to výhradně od českých a slovenských autorů. Přehledových prací bylo zveřejněno 21, dále jsme publikovali pět doporučených postupů. Autoři příspěvků využívají časopis také jako platformu pro sdělování informací o programu a průběhu četných odborných akcí. Těchto sdělení jsme zaznamenali v minulém ročníku celkem 17. Čtrnáct příspěvků v sekci „Diskuzní fórum“ se týkalo výhradně odborné tematiky v podobě komentářů k publikovaným článkům nebo zamyšlení nad vývojem oboru gastroenterologie a hepatologie.

Z celkového počtu doručených prací bylo sedm z nich v recenzních řízeních shledáno jako nevhodných k přijetí, což představuje necelých 10 %.

Redakce děkuje za velkou laskavost všem recenzentům, kteří dávali ve prospěch časopisu své vědomosti, zkušenosti a obětovali svůj čas pro pečlivé recenze zaslaných rukopisů. Bez jejich spoluúčasti by časopis nemohl udržet ani rozvíjet odbornou úroveň. Za všechny bychom chtěli jmenovat prof. Mariana Bátovského, který byl mnohokrát kontaktován a vždy recenzi svědomitě zpracoval, a to v nejkratším možném termínu několika dnů!

Od počátku tohoto decennia se snažíme vytvořit stabilní formát časopisu, který zahrnuje „profilizaci“ jednotlivých čísel podle určených témat. Tento ve třech uplynulých ročnících osvědčený model nebudeme měnit, spíše se nabízí spojení dvou témat do jednoho čísla a rozšíření stávajících hlavních námětů o pediatrickou část, výživu a metabolizmus.

Zásadní pro další směřování časopisu je přijetí našeho periodika do mezinárodní časopisecké databáze Pub­Med. V minulém roce jsme podali žádost do národní knihovny USA v Bethesdě a poskytli vše požadované v online i „papírové“ podobě. Dosud však čekáme na odpověď a verdikt, o kterém budeme naše čtenáře informovat.

Vzhledem k tomu, že náš časopis je indexován v databázi Scopus, která je významnější než domácí databáze, v tomto roce již není uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných perio­dik vydávaných v ČR, jehož aktualizaci schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 290. zasedání 31. ledna t.r.

Jaké změny chystáme v časopisu v roce 2014? Pravděpodobně již od dubna bude každému článku přidělen kód DOI (digital object identifier system) umožňující citovat ještě nepublikované, ale již přijaté články.

Druhou změnou je volné zpřístupnění několika vybraných článků v kaž­dém čísle prostřednistvím QR (quick response) kódů. Pomocí těchto kódů si bude moci článek stáhnout do iPadu, tabletu nebo chytrého mobilního telefonu s aplikací QR Reader každý, bez ohledu na to, zda má nebo nemá předplatné časopisu.

Rozhodli jsem se také mírně inovovat vzhled titulní strany, resp. obálky časopisu. V tomto ročníku nově rozšiřujeme obsah o představení mladších gastroenterologů a hepatologů v Čechách a na Slovensku v projektu Rising Stars, který se již stal součástí sekce Diskuzní fórum. Chceme znovu vyzvat čtenáře k možnosti zveřejnit zde své názory a glosy k jakémukoli odbornému tématu.

Je plánována aktualizace aktualizace redakčního systému (OJS), jenž je málo intuitivní a poněkud nepřehledný. Protože je však univerzální a volně dostupný, bude jeho úprava vyžadovat systémovou změnu, která by měla být dokončena v průběhu tohoto roku.

Dále je nutné optimalizovat vzhled a funkčnost webových stránek časopisu, které jsou statické a dnes již neatraktivní pro návštěvníky. Cílem je přiblížit se během prvního pololetí webovým stránkám některých zahraničních časopisů s informacemi o citovatelnosti, připravovaných článích, autorech atd. Součástí webových stránek se stane virtuální gastroenterologická a hepatologická poradna, nabízející diskuzi s předními českými i slovenskými odborníky, případně bude možné prostřednictvím poradny oslovit autory publikovaných článků. Chceme, aby platforma webových stránek byla nejen praktická, ale i edukativní a byla v těsném spojení s klinickou praxí a jejími protagonisty.

V letošním roce jsou avizována některá významná výročí – jedním z nich je např. 1 200 let od úmrtí zakladatele křesťanské Evropy, císaře Karla Velikého v Cáchách, vypuknutí první světové tzv. „Velké války“, která determinovala konec „starého“ světa, 100 let od narození českého literáta Bohumila Hrabala, a jiná stoletá výročí od událostí, které změnily svět, české dějiny i náš obor – gastroenterologii. Před 100 lety spatřil světlo světa v pražské Žitné ulici člověk, který významně ovlivnil medicínu a stál u zrodu gastroenterologie nejen v Čechách a na Slovensku, ale jeho vliv na tento obor byl celosvětový. Byl to prof. Zdeněk Mařatka, na jehož 100. výročí ­narození ­vzpomeneme letos v červnu.

S přáním všeho dobrého v roce 2014 a hlavně hodně pohodových chvil při čtení našeho časopisu za celou redakci Gastroenterologie a hepatologie

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 


a Mgr. Veronika MauerováŠtítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa