3rd Prague Endoscopy Workshop (and 14th Endoscopy Workshop in IKEM)


Autoři: J. Martínek;  T. Hucl;  J. Špičák
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 165-166
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Poslední březnový týden, v netradiční pondělí 25. března, se v pražském IKEM konal tradiční, již 14. endoskopický den (v rámci hlavního města se jednalo o 3. pražský endoskopický den). Hlavní náplní akce byly živé přenosy endo­skopických výkonů.

Endoskopický den zahájil hlavní organizátor prof. Špičák. Ve svém vystoupení vzpomněl první živý přenos endo­skopických metod konaný v České republice na 1. interní klinice 1. LF UK v r. 1993. Dále připomněl několik minulých workshopů, které se v IKEM konají každoročně a v České republice jsou jedinečné pravidelnou přítomností některého významného zahraničního hosta. Na fotografiích, kterými prof. Špičák své úvodní slovo doprovázel, byli vidět někteří významní hosté, např. Paul Fockens, Nagesh­war Reddy, Ralf Kiesslich či Thomas ­Roesch. Jedna foto­grafie auditoria zachytila i významné pravidelné návštěvníky našeho workshopu, prof. Mařatku a doc. Kotrlíka.

Pohled do auditoria při jednom z minulých workshopů v IKEM. V přední řadě vidíme vážené prof. Mařatku a doc. Kotrlíka.
Fig. 1. Auditorium during a previous IKEM workshop. In front are sitting prof. Maratka and doc. Kotrlik.
Obr. 1. Pohled do auditoria při jednom z minulých workshopů v IKEM. V přední řadě vidíme vážené prof. Mařatku a doc. Kotrlíka. Fig. 1. Auditorium during a previous IKEM workshop. In front are sitting prof. Maratka and doc. Kotrlik.

V letošním roce byl kongresový sál zcela zaplněn a do Prahy přijeli nejen kolegové ze všech regionů České republiky, ale i několik přátel ze Slovenska.

Hlavním hostem byl v letošním roce světově respektovaný šéf endo­skopie AMC (Amsterdam Medical Center), prof. Jacques Bergman. Nejedná se o prvního nizozemského endo­skopistu, se kterým má česká gastro­enterologie nadstandardní vztahy. Prof. Bergman navázal na velice pozitivní zkušenosti, které s nizozemskou endo­skopickou školou máme. Své dovednosti prezentoval se vší skromností a pokorou, jeho prezentace byly z edukačního i endoskopického hlediska vynikající a jeho nepovýšený lidský přístup vnesl do zákulisí workshopu velice pozitivní energii.

Prof. Bergman prováděl čtyři endoskopické výkony. Začal standardním endoskopickým vyšetřením s po­užitím NBI a „high resolution endoscopy“ (Olympus řady 190) u pacienta s Barrettovým jícnem. Ukázal, jakým způsobem měří délku segmentu, jak používá Pražskou klasifikaci a jak odebírá biopsie. U druhého pacienta (Barrettův jícen s high grade dysplazií) předvedl radiofrekvenční ablaci HALO 360. U třetího pacienta provedl v jedné době endoskopickou resekci prominující léze jícnu, kterou doplnil radiofrekvenční ablací systémem HALO 90. U čtvrtého pacienta s multifokální slizniční neoplazií jícnu provedl několik obtížných endoskopických resekcí.

Prof. Bergman během své přednášky v kongresovém sále IKEM.
Fig. 2. Prof. Bergman speaking at Congress center in IKEM.
Obr. 2. Prof. Bergman během své přednášky v kongresovém sále IKEM. Fig. 2. Prof. Bergman speaking at Congress center in IKEM.

Jedním z vrcholů dne byla i přednáška prof. Bergmana na téma dia­gnostika a léčba časných neoplazií u pacientů s Barrettovým jícnem. Prof. Bergman zdůraznil, že kombinace radiofrekvenční ablace a endoskopické resekce je zlatým standardem léčby těchto neoplazií. Názorně ukázal, že detekce časných lézí nemusí být vůbec jednoduchá, a to ani při po­užití sofistikované techniky.

Prof. Špičák moderuje diskuzi k výkonu, který provádí prof. Bergman.
Fig. 3. Prof. Špičák commenting on the performance of prof. Bergman.
Obr. 3. Prof. Špičák moderuje diskuzi k výkonu, který provádí prof. Bergman. Fig. 3. Prof. Špičák commenting on the performance of prof. Bergman.

Druhým zahraničním hostem byl mladý prof. Helmut Neumann z Erlangenu, který v České republice poprvé představil nový systém umožňující tzv. optické biopsie (WavSTAT). Ty spolehlivě rozliší hyperplastickou a adenomovou tkáň. S principem této nové technologie a s výsledky studií seznámil prof. Neumann účastníky i v krátké přednášce.

V České republice byla poprvé v rámci živého přenosu předvedena per­orální endoskopická myotomie (POEM) u pacienta s achalázií. V pořadí již desátý POEM v ČR provedl doc. Martínek v rámci studie schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR, neboť POEM je stále považován za experimentální, a tudíž neověřenou metodu.

Mimo zahraničních hostů se workshopu aktivně účastnili i další endo­skopující lékaři IKEM. Prof. Špičák představil stále více se uplatňující cholangioskopický systém SpyGlass u pacienta s cholangiogenním nádorem. Dr. Hucl provedl opich subkardiálního varixu histoakrylem. Dr. Beneš a dr. Štirand demonstrovali techniku endoskopické resekce u plošných lézí rekta a tračníku, dr. Wohl provedl endo­sonografické vyšetření u pacienta s nálezem pankreatického ložiska (jednalo se o 5mm inzulinom) a doc. Dras­tich při ERCP vyřešil stenózu žlučových cest u pacienta po transplantaci jater. Dr. Hucl a dr. Beneš uzavřeli na modelu prasečího žaludku arteficiální perforaci klipem OVESCO.

Ze sálu moderovali workshop doc. Keil, prim. Urban, doc. Urbánek, doc. Brůha a jednotliví pacienti byli přehledně uváděni dr. Suchánkovou.

Organizace podobných akcí není jednoduchá. K úspěchu je zapotřebí dobré koordinace všech zúčastněných a samozřejmě i trocha štěstí, které je zejména nezbytné k bezchybnému fungování techniky. Na úspěchu se podílí řada „neviditelných“ osob, např. spolupracují lékaři a sestry na oddělení, anesteziologické týmy, radiologové, mnozí endoskopisté v zákulisí apod. Všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, patří velké díky. Stejně tak je zřejmé, že bez sponzorů by se tato akce nemohla konat, proto dík patří i jim.

V příštím roce se můžeme těšit na dvě akce z IKEM. Jednou z nich bude tradiční endoskopický den. Druhou by pak měl být evropský workshop pořádaný ESGE (European Society for Gastro­intestinal Endoscopy). Bude to vlastně podruhé od zmíněného roku 1993, kdy se v Praze taková akce uskuteční. Lze se tedy těšit na návštěvu mnohých zajímavých tváří nejen z Evropy.

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Vídeňská 195/9, 140 21 Praha 4

jan.martinek@volny.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2013 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa