Úsilí o prosazení oboru pokračuje


Autoři: E. Topinková
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(1): 4

První číslo nového, v pořadí již šestého, ročníku České geriatrické revue vychází v době, kdy stále není rozhodnuto o definitivní verzi vyhlášky o postgraduálním vzdělávání a náš společný cíl –  udržet geriatrii jako samostatný a svébytný medicínský obor – stále není naplněn oficiální literou zákona. Geriatrie tak musí čelit diskriminaci vůči ostatním lékařským oborům, a to jak na poli akademické medicíny, tak na úrovni svého systémového začlenění do spektra akutní i následné lůžkové péče i ambulancí. Jednou z cest, jak posílit naši odbornou pozici a prestiž jako oboru, je udržet nadále vysokou kvalitu našeho časopisu. Česká geriatrická revue, časopis České gerontologické a geriatrické odborné společnosti a dalších oborníků, které spojuje zájem o vysoce erudovanou a kvalitní lékařskou péči o pacienty- seniory, deklaruje svou působnost na poli postgraduálního vzdělávání v geriatrii s cílem zlepšit odbornou (specializovanou) způsobilost lékařů v oblasti geriatrické medicíny. Rada vlády pro výzkum a vývoj zařadila v loňském roce Českou geriatrickou revui jako jediný časopis zaměřený na gerontologii a geriatrii v České republice na seznam odborných periodik publikujících výsledky lékařské vědy a výzkumu. Tento počin je uznáním odborné kvality našeho časopisu, ale i nepřímým potvrzením odbornosti gerontologie a geriatrie jako samostatného vědního oboru.

V současném světě je však třeba naše poznatky v oboru konfrontovat se zahraničními zkušenostmi a umožnit výměnu zkušeností v rámci mezinárodních konferencí a kongresů. V tomto roce se ve dnech 5.– 9. července uskuteční v Paříži XIX. světový kongres gerontologie a geriatrie Mezinárodní gerontologické asociace IAGG, jehož ústředním tématem je „Dlouhověkost, zdraví a bohatství“. Česká republika bude mít na světovém kongresu historicky největší zastoupení –  v době uzávěrky tohoto čísla s 16 přijatými vědeckými sděleními. To je důkazem vzrůstající kvality domácí vědecké produkce a zapojení českých výzkumníků do mezinárodních vědeckých a výzkumných týmů v oblasti gerontologie a geriatrie. Další historicky významnou akcí je kongres Klinické sekce IAGG, který proběhne již počátkem dubna v anglickém Bournemouthu jako společná aktivita Evropské společnosti geriatrické medicíny a Britské geriatrické společnosti. Je to poprvé, kdy tyto aktivity proběhnou společně a jsou jasným signálem evropské geriatrické komunitě, že jen společnými silami –  „jednotnou geriatrickou frontou“ – je možné naplňovat rozvoj oboru ve vědě i klinické praxi.

Pro současné číslo časopisu je opět typické mezioborové zaměření. Podrobněji, třemi příspěvky, je pokryto téma močové inkontinence u starších nemocných. Tentokrát je téma zpracováno z pohledu neurologického doc. MUDr. Bojarem, další příspěvek (uro)gynekologa MUDr. Horčičky je zaměřen na kvalitu života inkontinentních osob. Zajímavé výsledky přináší i sonda postojů středních zdravotnických pracovníků k inkontinenci v oblasti ošetřovatelské péče. V tomto čísle naleznete i novinky ve farmakoterapii deprese u seniorů, seznámíte se s možnostmi, jak hodnotit bolest u dementních nemocných, a se zajímavými kazuistikami.

Za redakci časopisu zveme všechny čtenáře na celostátní kongres ČGGS v Brně ve dnech 19.– 20. 3. 2009 i na další letošní akce naší odborné společnosti. Přeji vám i našemu oboru dobrý start do letošního roku a naplnění našich cílů v oblasti vzdělávání, vědy i klinické praxe.

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
vedoucí redaktorka


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 1

2009 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa