Zemřel prof. Oldřich Eliška, doyen českých anatomů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 212
Kategória: Osobní zprávy

12. července 2021 nás po krátké těžké nemoci opustil náš kolega prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., významný představitel a doyen pražské anatomické školy a nejstarší aktivně působící český morfolog.


Oldřich Eliška se narodil 13. listopadu 1934 v Mladé Boleslavi. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK a v jejím Anatomickém ústavu působil od ukončení svých studií v roce 1958 až do posledních chvil, tedy přes 60 let.

Celý svůj profesní život spojil se studiem srdce, zejména jeho převodního systému. Ostatně cévní a zejména lymfatický systém byl jeho celoživotním tématem. Ve své kandidátské práci (1966) se věnoval kolaterálnímu řečišti ledviny a jeho reakci na uzávěr, podobně potom v habilitační práci (1969) se zaměřil na morfologický obraz revaskularizované a transplantované ledviny. Nikdy se nejednalo o pouhou deskripci, ale vždy o experiment. Kromě teoretických otázek byl jeho výzkum propojen i s klinickou problematikou, například studiem lymfatické drenáže prsu. Doktorskou práci s názvem „Cévní a lymfatické zásobení převodního systému srdce a krajiny sinus coronarius“ obhájil v roce 1991 a profesorem byl jmenován v roce 1992.

Prof. Eliška publikoval více než 60 převážně impaktovaných publikací. U řady z nich byla spoluautorkou jeho manželka, doc. Miroslava Elišková, se kterou se společně věnovali problematice převodního systému, lymfatické drenáže srdce a změn uspořádání lymfatického systému u pacientů s ulcus cruris.


Své celoživotní zkušenosti vložil do obsáhlé monografie „Lymfologie“ (Galén, 2018), která byla pro svou mimořádnost oceněna cenou Hlávkovy nadace a cenou ČLS JEP za vědeckou práci. Objem a komplexnost této monografie nemá ve světovém písemnictví obdoby. Kromě toho připravoval učební texty pro studenty lékařství a fyzioterapie a dlouhodobě se podílel i na výuce masérů a manuální lymfodrenáže.

Oldřich Eliška však nebyl pouze anatomem – působil dlouhá léta aktivně rovněž jako chirurg na 3. chirurgické klinice 1. LF UK. Z této éry pochází i jedna z jeho nejcitovanějších publikací, věnovaná roli frenoezofageální membrány při vzniku hiátové hernie. V poslední době se věnoval také terapii lymfedému, kde pomohl řadě pacientek, jež toto onemocnění trápilo po prodělané rakovině prsu.

Rozsáhlá vědecká erudice prof. Elišky vedla k významnému mezinárodnímu uznání – mimo jiné působil ve vedení nejen české, ale i světové Společnosti pro lymfologii.

Jeho zájem o umění a anatomii ho přivedl ke studiu pohybového aparátu u profesionálních tanečníků a tyto poznatky včlenil do své poslední publikace nazvané „Aplikovaná anatomie pro maséry a fyzioterapeuty“. Díky své zálibě ve výtvarném umění měl v plánu zpracovat i originální anatomii krásy lidského těla. Dále se v řadě svých prací věnoval významným postavám světové i české anatomie.

Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, jeho přednášky o anatomii srdce a lymfatickém systému patřily k nezapomenutelným. Jeho oblibu nesnížil ani fakt, že vždy patřil k přísným učitelům praktik a náročným examinátorům. V letech 1975–77 dokonce předával své zkušenosti studentům lékařství v Súdánu. V 90. letech potom stál u začátků výuky studentů anglické paralelky na naší fakultě a získal si tak respekt a oblibu i u nich. Mimo jiná ocenění a vyznamenání obdržel v listopadu 2019 stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Pan profesor byl vždy plný energie a měl vždy optimistický náhled na život. Byl vynikajícím společníkem a vypravěčem, pro svůj obor dokázal nadchnout řadu studentů. Bude nám všem chybět. Čest jeho památce!

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 5

2021 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa