Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (listopad - prosinec)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 288
Kategorie: Kalendář akcí

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají od 17.00 hod v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Vondráčkův večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

5. listopadu 2018

Diagnostika a léčba demencí

 • Raboch J.: Význam včasné diagnostiky Alzheimerovy demence
 • Zvěřová M.: Klinické aspekty Alzheimerovy demence
 • Jirák R.: Farmakoterapie demencí
 • Glaser T.: Fototerapie a demence
 • Albrecht J.: Stimulační terapie u osob v seniorském věku

Divišův večer 2. chirurgické kliniky – kardiovaskulární 1. LF UK a VFN

12. listopadu 2018

Moderní kardiovaskulární chirurgie

Kazuistiky z kardiochirurgie a cévní chirurgie

 • Lindner J.: Diviš, jeho žáci a pokračovatelé
 • Špunda R.: Akutní embolie truncus brachiocefallicus a s. pulmonalis
 • Hlubocký J.: Moderní léčba onemocnění aortální chlopně
 • Svobodová A.: Amniová membrána v terapii bércového vředu
 • Lainková R.: Akutní resekce AAA s komplikovaným pooperačním průběhem
 • Nižnanský M.: Hybridní přístup v terapii pacienta s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí
 • Prskavec T.: Chirurgická revaskularizace u vysoce rizikového pacienta
 • Špaček M.: Netypické indikace k ILP (izolovaná perfuze končetin)
 • Salmay M.: Peroperační DSA

Večer Univerzity Karlovy k 17. listopadu

19. listopadu 2018

100 let od založení Československa

Eiseltův večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN

26. listopadu 2018

 • Trněný M.: Úvod: Hematologie – cesta z kliniky do laboratoře a zpět
 • Havránek O, Xu J, Köhrer S.: Signalizace z B-buněčného receptoru u lymfoproliferací
 • Karolová J, Klánová M, Froňková E.: Myší PDX modely pro translační výzkum
 • Tušková D, Zemanová Z, Berková A.: Klinické a biologické prognostické faktory u lymfomu z plášťových buněk
 • Vočková P, Klánová M, Molinský J.: Možnosti cílené léčby lymfomu z plášťových buněk
 • Klánová M, Anděra L, Bražina J.: Inhibice antiapoptotických BCL2 proteinů u difúzního velkobuněčného B lymfomu
 • Minařík L, Polgárová K, Zemanová Z.: Somatické mutace v patogenezi MDS a jejich klinický význam
 • Sedlák F, Šácha P, Knedlík T.: Využití HPMA polymerů v diagnostice a potenciální cílené terapii v hemato/onkologii

Thomayerova přednáška – slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

3. prosince 2018

 • Růžička E.: Od Thomayera k dnešní neurologii

Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze

10. prosince 2018

Předvánoční setkání s arcibiskupem pražským


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa