Abdominoplastika – operace estetická i léčebně-preventivní


Abdominoplasty – aesthetic and curative procedure

Excess of skin and fat in lower abdomen can be aesthetic and, in some patients, also medical problem. This article gives basic information about different types of abdominoplasty, the way how it is performed, about recovery time, risks and complications. Several patient’s pictures demonstrate pre and postoperative results.

Abdominoplasty belongs to group of body contouring procedures and it is one of the most common aesthetic operations. Because of extension of the surgical field and the length of operation, there are possible risks of systemic complications and also complication with local healing. Under the specific condition, this operation can be covered by public health care resources.

Keywords:

abdominoplasty, miniabdominoplasty, floating abdominoplasty, circumferential body lift


Autoři: Luboš Dražan
Působiště autorů: Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 298-301
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Kožně-tukový převis v oblasti dolního břicha může být příčnou estetické vady a u některých pacientů může způsobovat zdravotní problémy. Článek podává základní informace o druzích abdominoplastik, jak jsou prováděny, o rekonvalescenci, možných rizicích a komplikacích. Před- a pooperační obrázky několika pacientek demonstrují výsledky.

Klíčová slova:

abdominoplastika, miniabdominoplastika, plovoucí abdominoplastika, celoobvodový tělový závěs

ZÁKLADNÍ ABDOMINOPLASTIKA

Základní abdominoplastika (operace převislého břicha, tummy tuck, abdominoplasty) je operace, při které se odstraňuje nadbytek kůže a tuku v oblasti dolního břicha. Patří do skupiny operací zabývajících se zlepšením tvaru postavy (tzv. body contouring surgery), mezi něž dále patří např. liposukce, celoobvodový tělový závěs, redukce a závěs kůže vnitřních stehen nebo paží, modelování pomocí implantátů a jiné.

Při abdominoplastice se odstraňuje kůže a podkoží tvaru horizontálně orientovaného vřetena s horní hranicí zpravidla u pupku a dolní nad pubickým ochlupením (obr. 1). Kůže nad pupkem se uvolní tak, aby šla posunout dolů a sešít s dolním okrajem rány. Pro pupek se v kůži vytvoří otvor, kterým se pupek protáhne a vyšije na novém místě. Součástí abdominoplastiky bývá zpravidla i sešití rozestupu (diastázy) přímých svalů břišních, tzv. plikace přímých svalů břišních. Výsledná jizva jde napříč dolním břichem, cca 1–2 cm nad ochlupením, v délce 30–50 cm. Zpravidla ji lze skrýt výše střiženým spodním prádlem. Další jizva je kruhovitá těsně kolem pupku (pacientky na obr. 3, 4, 5 a 7).

Obr. 1 Rozsah odstranění kožního převisu při základní
abdominoplastice
Obr. 1 Rozsah odstranění kožního převisu při základní abdominoplastice

Obr. 2 Rozsah odstranění kůže při miniabdominoplastice,
případně plovoucí abdominoplastice (FAB)
Obr. 2 Rozsah odstranění kůže při miniabdominoplastice, případně plovoucí abdominoplastice (FAB)

Obr. 3a 31letá pacientka po redukci váhy o 16 kg, před abdominoplastikou s liposukcí boků a modelací prsů (estetická indikace)<br>
Obr. 3b Pacientka před operací<br>
Obr. 3c Pacientka 2 roky po operaci<br>
Obr. 3d Pacientka 2 roky po operaci
Obr. 3a 31letá pacientka po redukci váhy o 16 kg, před abdominoplastikou s liposukcí boků a modelací prsů (estetická indikace)
Obr. 3b Pacientka před operací
Obr. 3c Pacientka 2 roky po operaci
Obr. 3d Pacientka 2 roky po operaci

Obr. 4a 43letá před abdominoplastikou a korekcí prsů
(estetická indikace)
Obr. 4a 43letá před abdominoplastikou a korekcí prsů (estetická indikace)

Obr. 4b Pacientka 4 roky po operaci
Obr. 4b Pacientka 4 roky po operaci

Obr. 5a 44letá pacientka, obézní (BMI 41), před
abdominoplastikou (estetická indikace)
Obr. 5a 44letá pacientka, obézní (BMI 41), před abdominoplastikou (estetická indikace)

Obr. 5b Pacientka 3 roky po operaci
Obr. 5b Pacientka 3 roky po operaci

Obr. 6a Pacientka po redukci hmotnosti o 31 kg, s ventrální kýlou, před abdominoplastikou (léčebně-preventivní indikace)<br>
Obr. 6b 1 rok po operaci<br>
Obr. 6c Pacientka před operací<br>
Obr. 6d 1 rok po operaci
Obr. 6a Pacientka po redukci hmotnosti o 31 kg, s ventrální kýlou, před abdominoplastikou (léčebně-preventivní indikace)
Obr. 6b 1 rok po operaci
Obr. 6c Pacientka před operací
Obr. 6d 1 rok po operaci

Obr. 7a 39letá pacientka s diastázou břišních svalů a pupeční
kýlou (estetická indikace, kromě pupeční kýly)
Obr. 7a 39letá pacientka s diastázou břišních svalů a pupeční kýlou (estetická indikace, kromě pupeční kýly)

Obr. 7b Pacientka 1 rok po operaci
Obr. 7b Pacientka 1 rok po operaci

Abdominoplastika se často kombinuje s liposukcí boků za účelem harmonického zeštíhlení postavy. S výhodou lze při abdominoplastice řešit pupeční kýlu.

Abdominoplastika je primárně určena k modelování postavy, nikoliv k redukci hmotnosti pacienta. Hmotnost odstraněného kožního převisu bývá 0,5–3 kg, odsátého tuku při liposukci boků bývá 200-400 g z každé strany. Liposukce kůže nad pupkem se obecně nedoporučuje, protože zvyšuje riziko komplikací hojení rány v oblasti pod pupkem.

Kromě této základní abdominoplastiky se provádějí i další druhy abdominoplastik, které jsou popsány níže.

MINIABDOMINOPLASTIKA

Je vhodná pro pacienty s menším kožním převisem, ale vyšší tukovou vrstvou. Odstraňuje se menší rozsah kůže, zpravidla 25 ×8 cm, těsně nad ochlupením (obr. 2). Součástí je plná liposukce celého břicha a případně i boků. Pupek zůstává na místě a nemá cirkulární jizvu. Sešití břišních svalů se nedá provést nad pupkem.

PLOVOUCÍ ABDOMINOPLASTIKA

Plovoucí abdominoplastika (FAB – floating abdominoplasty) je podobná miniabdominoplastice s tím rozdílem, že se zevnitř odpojí pupek od stěny břišní a je možné provést sešití přímých svalů břišních v jejich plné délce. Pupek kolem sebe nemá jizvu, ale zpravidla se posouvá o 1–2 cm níže.

HIGH LATERAL TENSION TUMMY TUCK

Abdominoplastika, při níž se kromě plikace ve střední linii provádí ještě horizontální plikace stěny břišní, se nazývá high lateral tension tummy tuck.

CELOOBVODOVÝ TĚLOVÝ ZÁVĚS

Celoobvodový tělový závěs (circumferential body lift) je kombinace abdominoplastiky, vysokého závěsu vnějších stehen a zdvižení gluteálních oblastí. Provádí se zpravidla v rámci postbariatrické chirurgie při výrazných redukcích hmotnosti (≥ 30 kg).

Základní abdominoplastika se operuje zpravidla v celkové anestezii a trvá 2–3 hodiny. Lze ji provést v rámci jednodenní chirurgie, nebo při 2–3denní hospitalizaci. Běžná rekonvalescence trvá 2–5 týdnů. Po 6 týdnech se pacient může vrátit do plné předoperační aktivity včetně posilování svalů břicha. Po operaci se doporučuje nosit asi měsíc elastické prádlo. I po 3–6 měsících mohou pacienti cítit pobolívání, neurčité píchání, tahy až pocit křečí ve svalech přední stěny břišní. Abdominoplastika zpravidla vyžaduje vyřazení z pracovního procesu na 2–3 týdny.

Vyzrávání jizev trvá 1–2 roky. Při procesu vyzrávání jizvy pomalu měknou, blednou a stávají se vzhledově nenápadnými. Výjimečné mohou zůstávat dlouho tmavě červené, tuhé (hypertofické jizvy), roztažené (distendované jizvy podobně striím), nebo dokonce keloidní (nad úroveň povrchu kůže rostoucí tuhá jizva).

KOMPLIKACE

Rizika spojená s abdominoplastikou zahrnují:

Systémové komplikace, kterými mohou bát trombóza žil na dolních končetinách a embolie plic. Obě komplikace představují život ohrožující stavy. Pravděpodobnost výskytu roste s nadváhou pacienta, délkou operace, rozsahem operační rány (riziko dále narůstá při provádění více druhů výkonů současně), kouřením, poruchami srážlivosti v předchorobí, výskytem trombózy či embolie v předchorobí, komorbiditami (diabetes mellitus, hypertenze, onkologická onemocnění) atd.

Komplikace v ráně, mezi než patří krvácení do rány s nutností chirurgické revize, infekce v ráně, serom, poruchy hojení v místě sutury – nekróza kůže, dehiscence rány, stehové píštěle. Dále se mohou vyskytnout nevelké nadbytky kůže a tuku v koncích příčné jizvy, vhodné ke korekci zpravidla za 4–6 měsíců po operaci.

Mezi komplikace se nepočítá porucha citlivosti kůže v oblasti mezi pupkem a jizvou. Snížená citlivost je součástí této operace a vychází z podstaty zákroku.

INDIKACE A MOŽNOSTI ÚHRADY

Abdominoplastika se většinou provádí v rámci estetické chirurgie a pacient si ji hradí sám. Obvyklá cena výkonu se pohybuje mezi 30 a 50 tisíci Kč. O tom, zda cena obsahuje i řešení komplikací a případně jakých, rozhoduje předoperační domluva mezi pacientem a zákrok provádějícím zdravotnickým zařízením (v podobě písemné smlouvy nebo alespoň podepsaného informovaného souhlasu). Abdominoplastiku by měl provádět chirurg se specializací v oboru plastické chirurgie.

Vzácně, pokud má pacient z důvodů převislého břicha vážné zdravotní problémy, lze léčbu hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění, platbu tedy provede zdravotní pojišťovna. Takovými problémy mohou být např. vážné kožní změny v místech zapářky nebo nemožnost provádět denní hygienu. Abdominoplastiku by pojišťovna hradila i v případech, pokud by byla součástí řešení rozsáhlé ventrální kýly nebo klinicky významné diastázy (pacientka na obr. 6). BMI by u pacienta operovaného ze zdravotní indikace nemělo převyšovat hodnotu 30, neměl by tedy být obézní.

ZÁVĚR

Abdominoplastika se řadí do skupiny operací zlepšujících tvar těla. Patří k nejčastěji prováděným estetickým operacím. Vzhledem k rozsahu operačního pole a délce výkonu je zatížena riziky možných systémových komplikací a komplikací hojení. Za zvláštních podmínek ji lze hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Čestné prohlášení

Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou.

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.

Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny

Berkova 34, 612 00  Brno

Tel.: 733 312 541

e-mail: lubos.drazan@gmail.co


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa